23 milionů korun míří na projekty obcí v oblasti životního prostředí

Publikováno: 30. 6. 2021Cca 1.3 min četbyKategorie: Dotace, Středočeský kraj, Životní prostředí
SDÍLET

Středočeští zastupitelé schválili rozdělení dotací z Fondu pro životní prostředí a zemědělství. Alokováno v něm bylo celkem 23 milionů korun a byly určeny v rámci vyhlášeného tematického zadání na podporu projektů stavby a rekonstrukci rybníků i malých vodních nádrží, revitalizaci i budování dešťových kanalizací a vodních tůní.
O dotace se mohli žadatelé ucházet v termínu od 6. do 20. dubna. Všechny žádosti doručené na krajský úřad byly překontrolovány pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství. Žádosti o dotace, které neprošly formální kontrolou, tzn., že nebyly podány řádně, neodpovídaly pravidlům Programu 2021 nebo nebyly přes výzvu v řádném termínu doplněny, byly z dotačního řízení vyřazeny.
Celkem bylo podáno 34 žádostí v celkové hodnotě 27 961 218 korun. Pořadí žadatelů bylo sestaveno podle průměrného bodového hodnocení od nejvyššího k nejnižšímu a v druhé úrovni podle data a času elektronického podání žádosti. Celkem doporučila hodnotící komise k přidělení dotace následujících 28 žádostí v celkovém objemu 23 097 738 korun.
 Zdroj: Středočeský kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější