Publikováno: 9. 9. 2021Cca 1.5 min četbyKategorie: Finance, Kraje, Královéhradecký kraj, Obory
SDÍLET

Krajští radní schválili dofinancování sociálních služeb z krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb a z prostředků státního rozpočtu pro Královéhradecký kraj do této oblasti pro rok 2021. Konečným příjemcům kraj celkem rozdělí 1,17 miliardy korun.

„Rychlé dofinancování je nezbytné kvůli zachování dostupnosti a kvality péče. Finanční prostředky jsou určeny poskytovatelům v oblasti sociálních služeb, zejména pak na provoz zařízení a služeb pro seniory a hendikepované spoluobčany,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Výši přidělených finančních prostředků kraj posuzoval podle dat, kde poskytovatelé služeb uvedli průběžné náklady a výnosy z vlastní činnosti k poslednímu červnu letošního roku a prognózu celkových nákladů a výnosů z vlastních činností za celý rok 2021. Dále uvedli veškeré poskytnuté zdroje z veřejných prostředků.

Mezi podpořené poskytovatele patří například domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelské služby, pečovatelská a odlehčovací centra, domácí hospice, farní charity, občanská poradenská střediska, centra sociální pomoci, stacionáře, centra pro osoby se zrakovým či sluchovým postižením a další.

Zdroj: TZ Královéhradeckého kraje

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější