Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  AkceŽivotní prostředí

  Jubilejní 15. ročník soutěže Žít krajinou má své vítěze

  V úterý 8. listopadu se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků jubilejního 15. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

  Jejím cílem je ocenit nejúspěšnější realizace pozemkových úprav, které jsou komplexním a účinným nástrojem, jak vrátit krajině její schopnost vyrovnávat se s klimatickými změnami i vlivy zemědělské činnosti. Mají pozitivní přínos pro kvalitu životního prostředí a zvyšují celkovou kvalitu života na venkově. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk Nekula„Připomeňme si, že pozemkové úpravy letos slaví své 30. výročí. Pokud budu mluvit o investicích do krajiny, od roku 1991 jsme do pozemkových úprav investovali necelých 33 miliard Kč. Za těmito čísly stojí poctivá a profesionální práce jak úředníků, projektantů pozemkových úprav a staveb, tak i dodavatelů a patří jim za to opravdu velké poděkování.“ Uvedl ve svém projevu Martin Vrba, ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu.

  Soutěž Žít krajinou oceňuje nejlepší navržené a vybudované realizace prvků plánů společných zařízení v krajině, jejich autory, organizátory a všechny další, kteří se o realizace zasloužili. V 15. ročníku soutěže Žít krajinou se komisím představilo 45 projektů, z toho 22 projektů v kategorii Zelená a dopravní infrastruktura a 23 projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny. Současně centrální komise vybrala z těchto projektů ten nejlepší a udělila mu Cenu Státního pozemkového úřadu.  A poslední cenou, která byla v letošním ročníku udělena, byla Cena veřejnosti. O té rozhoduje veřejnost v internetovém hlasování.

  Důležitost pozemkových úprav zdůraznil ve svém projevu i předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiří Vosecký. Jejich pozitivní vliv na krajinu vyzdvihl také Michal Pochop, předseda Českomoravské komory pro pozemkové úpravy a náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce pro fondy EU Pavel Sekáč a poděkoval všem, kteří se na jejich realizaci i na soutěži podílejí. Všichni přítomní senátoři se zapojili do předávání ocenění i Pamětních listů Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Cenu Státního pozemkového úřadu předal s ústředním ředitelem Vrbou i místopředseda Spolku pro rozvoj venkova Eduard Kavala.

  Mezi další významné hosty večera patřily senátorky Eva Rajchmanová, Jarmila Smotlachová a senátor Petr Štěpánek, členové Stálé komise senátu pro rozvoj venkova, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Věra Kovářová a poslankyně Jana Krutáková, předsedkyně Výboru pro životní prostředí.

  „Našimi klíčovými partnery jsou senátorky a senátoři, poslankyně a poslanci, zástupci Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, a především starostky a starostové obcí a měst, kde se pozemkové úpravy prováděly, provádějí a pevně věříme, že i nadále provádět budou. Právě díky vzájemné úzké spolupráci jsme schopni prokazatelně dynamizovat rozvoj venkova,“ ocenil spolupráci ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba.

  Společná zařízení budovaná v rámci pozemkových úprav, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze nebo výsadby alejí, biocenter a biokoridorů pomáhají krajině vyrovnat se s variabilitou počasí, jsou účinné při povodních, ale i v době sucha. Význam pozemkových úprav roste společně s nutností snahy vypořádat se s negativními dopady klimatických změn.

  Jako ukázka opravdu dobré praxe může sloužit jeden z vítězných projektů v kategorii Tvorba a ochrana krajiny, který získal zároveň i Cenu státního pozemkového úřadu za nejlepší přihlášený projekt. Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice ve Zlínském kraji.

  Realizací revitalizačních opatření na pravém břehu Holomně v katastrálním území Drslavice došlo k nárůstu biologické hodnoty údolí toku Holomňa při současném zvýšení ochrany intravilánu obce, a to díky transformaci povodňových průtoků ve vodním toku a zadržení vody v krajině.

  Účinnost realizovaných protipovodňových opatření již byla ověřena v praxi čtyři měsíce od kolaudace staveb.

  Vodní nádrž, poldr, mokřad a související opatření spojují více funkcí: plní funkci ekologickou, jelikož představují stanoviště pro výskyt rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí, vodohospodářskou, dochází totiž k zadržení vody v krajině a optimalizaci průtoků v potoku za povodní a v době sucha, dále funkci zpřístupnění pozemků prostřednictvím realizace polních cest, estetickou a rekreační funkci.  Vodní prvky dodávají zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině různorodost, atraktivnost a malebnost, ta je pak více navštěvována místními obyvateli i turisty. Zbudované polní cesty zpřístupňují stavby a přilehlé zemědělské pozemky pro jejich vlastníky, což vede k efektivnějšímu hospodaření. Zpevněné cesty také brání vyjíždění nových trajektorií a s tím spojené degradace zemědělské půdy. Polní cesty se již stihly osvědčit a jsou hojně využívány nejen vlastníky přilehlých pozemků, ale i turisty a návštěvníky pěšky i na kolech. Stavby byly veřejností velmi dobře přijaty a lze předpokládat, že o ně bude dobře pečováno i do budoucna tak, aby mohly sloužit svému důležitému účelu po další desítky let.

  Podrobnější informace týkající se všech vítězných projektů dodavatelských firem, projektantů apod. naleznete zde:  https://1url.cz/3KTsv

  Výsledky 15. ročníku soutěže Žít krajinou

  Kategorie

  Vítězný projekt

  Zelená a dopravní infrastruktura

  Polní cesty HPC1 v k.ú. Kryry a HPC3R v k.ú. Vroutek

  Tvorba a ochrana krajiny

  Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem.

  Cena Státního pozemkového úřadu

  Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice 

  II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

  Cena veřejnosti

  Vodní nádrže VN1, VN2 a polní cesta HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

  II. kategorie – Tvorba a ochrana krajiny

  Počet hodnocených projektů v jednotlivých kategoriích

  Zelená a dopravní infrastruktura

  22

  Tvorba a ochrana krajiny

  23

  Celkem hodnocených projektů

  45

  Zdroj a foto (cena veřejnosti Heřmanice/Kristiánov) SPÚ
  Foto a zdroj: Naše voda

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  381
  Energetika
  400
  IT
  273
  Dotace a Finance
  1184
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze