Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Akce

  Soutěž SMO ČR vyhlásila nejlepší starosty

  Dne 16. 6. 2022 vyvrcholila soutěž Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) Nejlepší starosta ve volebním období 2018–2022 slavnostním vyhlášením vítězů.

  • Je nám velkou ctí, že můžeme vyhlásit jejich jména:
  • Nejlepším starostou se stává:
  • Za Jihočeský kraj – starostka města Blatná, paní Kateřina Malečková
  • Za Jihomoravský kraj – starosta města Blansko, pan Jiří Crha
  • Za Karlovarský kraj – starostka obce Hazlov, paní Lenka Dvořáková
  • Za Kraj Vysočina – starosta města Žďár nad Sázavou, pan Martin Mrkos
  • Za Královehradecký kraj – starosta obce Nový Hrádek, pan Zdeněk Drašnar
  • Za Liberecký kraj – primátor statutárního města Liberec, pan Jaroslav Zámečník
  • Za Moravskoslezský kraj – starosta obce Otice, pan Vladimír Tancík
  • Za Olomoucký kraj – starosta města Hranice, pan Jiří Kudláček
  • Za Plzeňský kraj – starosta obce Břasy, pan Miroslav Kroc
  • Za Středočeský kraj – starosta obce Klecany, pan Daniel Dvořák
  • Za Ústecký kraj – starosta města Klášterec, pan Štefan Drozd
  • Za Zlínský kraj – starostka obce Nezdenice, paní Libuše Bídová
  • A konečně za Městské části – starosta MČ Slezská Ostrava, pan Richard Vereš
  • Cenu veřejnosti získává starosta obce Panenské Břežany, pan Martin Hakauf
  • Zvláštní ocenění předsedy Františka Lukla za přínos Svazu měst a obcí ČR získala výkonná ředitelka SMO ČR paní Radka Vladyková

  Předali jsme i ocenění „Vzdělaná obec“ (více jak 50 % zastupitelů absolvovalo komplexní vzdělávání v rozsahu 40 hodin v rámci svazového vzdělávacího projektu Efektivní správa obce ESO), které získaly tyto obce:

  • obec Tučapy, ocenění převzal starosta Ing. Lukáš Marišler
  • obec Police, ocenění převzal starosta Karel Hlavica
  • obec Zaječov, ocenění převzal starosta Vladimír Havlík

  A zlaté ocenění „Vzdělaný úřad“ (více jak 50 % úředníků se v rámci projektu proškolilo v rozsahu bagatelní podpory, tj. každý zapojených účastník absolvoval více jak 40 hod. vzdělávání, přičemž více jak 20 hod. formou prezenčního/on-line vzdělávání) bylo uděleno

  • městu Vysoké Mýto, ocenění převzal starosta František Jiraský a tajemník městského úřadu Jan Vlček
  • městu Šluknov, ocenění převzal tajemnice městského úřadu Eva Baboráková

  Všem oceněným gratulujeme, doufáme, že budou ve své práci pro občany měst a obcí pokračovat se stejným zápalem a nadšením jako doposud.

  Svaz měst a obcí by se také rád vyjádřil k několika letitým i aktuálním tématům, které na obcích a městech rezonují. Prvním z nich je stavební zákon.

  SMO ČR i nadále setrvává ve svém konzistentním názoru na novelu stavebního zákona.

  „Trváme na požadavku zachování stavebních úřadů na obcích s rozšířenou působností a obcích s pověřeným obecním úřadem a snížení počtu stavebních úřadů na obcích se základní působností na základě diskuse s územními samosprávnými celky. Takové nastavení je podmínkou zachování dostupnosti a místní znalosti stavebních úřadů v území. K diskusi jsme opakovaně vyzývali. Bohužel, zatím k ní nedošlo,“ vysvětluje předseda Svazu a starosta města Kyjov František Lukl.

  Svaz nebyl přizván do pracovní skupiny, která se podílela na přípravě novely stavebního zákona, a to i přes to, že návrh se podstatným způsobem dotýká činnosti obcí a měst. Se Svazem měst a obcí nebyl finální návrh novely zákona projednán před jeho předložením do připomínkového řízení, byť toto není povinnost předkladatele, jednalo se o zavedenou dobrou praxi.  Členské obce Svazu zastupují více než 8 a půl milionu obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje téměř 80 %. Jedná se tedy o významného partnera v území.

  „Dodnes nemáme harmonogram implementace a komunikace ze strany předkladatelů je mizivá,“ doplňuje předseda Lukl.

  Způsob projednávání legislativních návrhů je podle nás v rozporu s programovým prohlášením vlády, které mluví o důkladném zvážení očekávaných dopadů i předkládání návrhů standardní legislativní cestou před jejich předložením do vlády.  Bohužel se zatím ani nepotvrzuje původní vyjádření vlády o zachování stavebních úřadů na místní úrovni.

  Nově se musíme ohradit i vůči způsobu přípravy zákona o dostupném bydlení a podpoře v bydlení. Zákon připravovaly neziskové organizace, bohužel SMO ČR nebyl přizván. Předpokládá se vytvoření nových orgánů v oblasti bydlení jakožto povinnost pro obce s rozšířenou působností, které by tak musely plnit řadu dalších úkolů.

  „My navrhujeme celý systém stavět spíše na institucích a kapacitách, které již jsou osvědčeny a dobře fungují, systém v maximální možné míře zjednodušit, nezavádět nové orgány a netříštit kompetence mezi státní správu a samosprávy. Obce umí poskytovat bydlení, jen k tomu potřebují dostatečné legislativní záruky a finanční motivaci. Není možné z pohledu státu trvat na tom, aby bylo sociální bydlení, se všemi riziky, ale i výhodami, obcemi nekriticky přijímáno, aniž by jim stát nic negarantoval,“ dodává František Lukl.

  Dalším z témat, které mezi starosty vyvolává diskuzi, je i jejich odměňování. Iniciovali jsme dopis na pana ministra vnitra Víta Rakušana, který naše argumenty vnímá jako opodstatněné.

  Co se týče rozpočtového určení daní, budeme i nadále prosazovat jeho nové přehodnocení a nový výpočet ve prospěch měst a obcí, které nesou na svých bedrech ohromnou zátěž krizového období posledních měsíců. Covidová epidemie, nárůst cen energií a stavebního materiálu, ať už vlivem krachu řady dodavatelů energií či nově válkou na Ukrajině má na obecní rozpočty obrovský dopad.

  Obyvatelé měst a obcí, kteří v nich mají sice trvalé bydliště, ale žijí v zahraničí, nejsou v přepočtech RUD bráni v potaz a města a obce tak přicházejí o velké částky.

  Další komplikací pro financování investic je nastavení podmínek čerpání dotačních titulů, kdy si český stát sám na sebe plete bič, kdy státní administrativa přidává další a další podmínky, které jsou zcela nadbytečné a ani nesouvisí s účelem vydání peněz.

  „V tak těžké situaci, ve které se dnes ocitají česká a moravská města a obce, je důležitá komunikace mezi námi a vládou, musíme držet při sobě, závisí na tom osud celé republiky. I přes tuto obtížnou situaci nezapomínáme na naše partnery a přátele, starosty ukrajinských měst, kteří jsou vystaveni zkouškám ještě větším. SMO ČR zaslala naší partnerské organizaci na Ukrajině dar ve výši půl milionu korun. Tento dar byl přijat s velkou vděčností a bude použit na podporu a krizové řízení samospráv ve válečném stavu.“ dodává František Lukl.

  Svaz měst a obcí ČR inicioval dotazníkové šetření o dopadech uprchlické krize na obecní rozpočty. Z něj vzešly tři zásadní informace – města a obce financovaly výdaje ve valné většině svými finančními rezervami a personální zátěž spojenou s uprchlickou agendou pokrývaly nad rámec náplně práce svých zaměstnanců. Překvapení není, že obce o velikosti do 3 tisíc obyvatel, které nedisponují ubytovacími kapacitami se s dopady uprchlické krize setkaly jen omezeně.

  Pro další informace kontaktujte:

  Alexandra Kocková, mediální zastoupení, Svaz měst a obcí ČR, mobil: 725 607 753, e‑mail: kockova@smocr.cz

  O Svazu měst a obcí ČR:

  Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá cca 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na facebooku.

  Foto a zdroj: SMO ČR

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  270
  Dotace a Finance
  1177
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze