Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Akce

ÚOHS pořádá konferenci o veřejné podpoře

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá další ročník konference o veřejné podpoře, která se pravidelně koná již od roku 2009. Přibližně stovka účastníků reprezentujících zejména poskytovatele a příjemce veřejné podpory a další odborníky na tuto problematiku si během dvoudenní konference vyslechne téměř dvě desítky přednášek.

Účastníky přivítal předseda ÚOHS Petr Mlsna, který například připomněl význam veřejné podpory při překonávání důsledků covidové pandemie i roli Úřadu při zprostředkovávání této podpory. „Veřejná podpora je poněkud v pozadí, ale právě v pandemii se ukázalo, jak důležitá je to oblast. Kolegové z veřejné podpory dokázali dojednat s Evropskou komisí vydání více než 50 rozhodnutí o covidových podpůrných opatřeních. Dovolím si říci, že především díky nim bylo možno poměrně rychle pomoci statisícům podnikatelů, aby pandemii přečkali,“ řekl na úvod konference předseda ÚOHS. V úvodním proslovu předseda Mlsna rovněž zmínil jednoznačný trend směřování veřejné podpory do oblast související s životním prostředím, klimatem a udržitelností.

Jeho slova následně potvrdila Maria Velentza z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP) Evropské komise, podle níž současným cílem unijní soutěžní politiky je zajisti, aby evropská ekonomika byla dostatečně odolná a dokázala překonat těžké výzvy, jimž v současné době čelí. Připomněla roli covidového dočasného rámce veřejné podpory i současného krizového rámce souvisejícího s válkou na Ukrajině při obnově a posílení unijní ekonomiky. Zásadní význam Komise přikládá přechodu k zelené ekonomice, který podporuje právě řadou předpisů o veřejné podpoře – například pokyny k veřejné podpoře pro klima, ochranu životního prostředí a energetiku (CEEAG), revidované pokyny regionální podpory, sdělení k podpoře na významné projekty společného evropského zájmu (IPCEI) a chystané revize obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).

Místopředseda ÚOHS Petr Solský následně představil činnost Úřadu v oblasti veřejné podpory a podrobně se zabýval také chystaným nařízením o zahraničních subvencích. Vedoucí oddělení veřejné podpory Libuše Bílá pak podala přehled předpisů týkajících se veřejné podpory, které již v nedávné době prošly revizí a u kterých se revize ještě do konce roku chystá. V rámci této „legislativní smršti“ již byly novelizovány GBER, IPCEI, CEEAG, předpisy na podporu investic v rizikovém financování, pojištění vývozních úvěrů či oznámení o prosazování pravidel státní podpory vnitrostátními soudy. Revize v nejbližší době čeká oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací, širokopásmových sítí, regionální podporu, podporu železnic, bank v obtížích atd. Libuše Bílá také informovala o zpracovávání výroční zprávy o podpoře služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Právě na tento druh veřejné podpory byla zaměřena přednáška Gabriely Kinclové z oddělení veřejné podpory ÚOHS, která objasnila řadu praktických aspektů při poskytování vyrovnávacích plateb na tyto služby.

Odpolední část konference zahájila opět Libuše Bílá z ÚOHS, tentokrát příspěvkem o možnostech veřejné podpory ze strany krajů a obcí. Vysvětlila jednotlivé znaky veřejné podpory, tedy veřejné prostředky, selektivní zvýhodnění podniku, narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy, a také pojem lokálního účinku podpory. Věnovala se také povinnostem, které musí územní samosprávy plnit v roli poskytovatele podpory a také v roli příjemce podpory.

Koen Van de Casteele z DG COMP Evropské komise podrobně analyzoval covidový dočasný rámec, včetně uvedení statistických údajů z využívání této podpory v jednotlivých členských státech. Následně přiblížil také již provedené i chystané revize GBER.

Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Richard Nikischer seznámil účastníky konference s podporou, která je zaměřena na transformaci uhelných regionů a rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území, a to v rámci Strategie regionálního rozvoje 2021+, Strategie RE:START a Plánu spravedlivé územní transformace.

Nové pokyny pro klima, životní prostředí na energetiku (CEEAG) podrobně představila Iva Příkopová z ÚOHS. Nový předpis umožňuje podporu většího množství technologií a vyšší míru podpory, která se vypočítává podle tzv. mezery ve financování. Právní úpravu v oblasti zemědělství a rybolovu následně prezentovala Martina Břešťovská z Ministerstva zemědělství ČR. První den konference ukončil Ivan Mužík ze Státního fondu životního prostředí, jenž popsal fungování tzv. Modernizačního fondu a oblasti, které z něj lze podporovat.

Foto a zdroj: ÚOHS

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze