Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Akce

V Ostrově se bude soutěžit o městské byty

Město Ostrov disponuje zhruba osmi stovkami bytů. Některé z nich vyžadují celkovou rekonstrukci, jejíž náklady hradí město ze svého rozpočtu. A právě finanční náročnost těchto prací přiměla vedení města ke změně podmínek pro přidělování takto zrekonstruovaných bytů.
„Dosud byly byty přidělovány dle pořadníků. To se ale změní u plně zrekonstruovaných bytů. Ty budou nově přidělovány v souladu se Zásadami pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov, které Rada města Ostrov schválila na svém jednání dne 2. února 2021,“ vysvětluje Jiří Jiránek, vedoucí odboru kanceláře starosty města, s tím, že si od tohoto kroku radnice slibuje zvýšení příjmu za pronájem bytů. Získané finanční prostředky budou opět investovány, a to jak do běžných oprav bytů, tak do zmíněných celkových rekonstrukcí.
„Půjde o tzv. obálkovou metodu, kdy zájemci budou nabízet výši nájmu, kterou jsou ochotni hradit. Nabídka výše měsíčního nájemného za 1 m² podlahové plochy daného bytu ale nesmí být nižší než 80 Kč,“ uvedla Jitka Samáková, místostarostka města Ostrov. Dle nových zásad bude nájemce vybrán pomocí výběrového řízení zahájeného vyvěšením Oznámení o zahájení výběrového řízení na úřední desce MěÚ a zveřejněním na webových stránkách (www.ostrov. cz).
Za předpokladu, že žadatelé splní všechny stanovené podmínky, se pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na prvním místě umístí nejvyšší nabídka za 1 m² podlahové plochy bytu (v případě rovnosti nabídek má přednost žádost s dřívějším datem a časem podání). Konečné rozhodnutí o určení nájemce vzešlého z výběrového řízení vydá rada města svým usnesením.
„Výběrového řízení se budou moci zúčastnit žadatelé, kteří již mají podánu žádost o přidělení bytu a jsou zařazeni v pořadníku na byt, stejně jako ti, kteří v žádném pořadníku zařazeni nejsou,“ doplňuje Jiří Jiránek a pokračuje: „Současné pořadníky nebudou v tomto nijak zohledňovány a zůstávají v platnosti i nadále, ovšem bez výběrového řízení bude žadatelům z pořadníku nabídnut vždy pouze byt, který neprošel celkovou rekonstrukcí.“ „Plné znění Zásad pro pronajímání plně zrekonstruovaných bytů v majetku města Ostrov je zveřejněno na webových stránkách města Ostrov, v listinné podobě jsou k dispozici na odboru majetku a investic,“ dodala na závěr Jitka Samáková.
Zdroj: www.ostrovskymesicnik.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
419
Energetika
462
IT
324
Dotace a Finance
1286
Odpady
236

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze