Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Akce

V Praze proběhl seminář o duševním zdraví dětí

Na Staroměstské radnici v Praze se ve čtvrtek 12. května 2022 konal seminář k tématu péče o duševní zdraví dětí pod záštitou radní hl. m. Prahy Mileny Johnové, a to v rámci Evropského týdne pro duševní zdraví. Setkání přivedlo ke společné diskusi profesionály z různých oblastí a přináší mnoho inspirací a dobré praxe pro vytváření potřebné sítě služeb v oblasti podpory dětského duševního zdraví v regionech. Současně akce upozorňuje i na chybějící služby v komunitě a v oblasti prevence a ukázala nutnost meziresortní spolupráce.

Děti a duševní zdraví, slovní spojení, které v posledním období ve společnosti silně rezonuje. S důsledky zhoršeného duševního zdraví v souvislosti s šířením covid-19 a s tím spojenými restrikcemi se mnohé děti a dospívající potýkají dodnes. Výrazně narůstají poruchy soustředění, zvyšuje se míra konzumace alkoholu, narůstají i počty úzkostných stavů, deprese, sebepoškozování i sebevražd. Válka na Ukrajině a příliv uprchlíků do České republiky může mít za následek další zhoršování duševního zdraví jak u dětí, tak u dospělé populace. V souvislosti s dramatickými společenskými událostmi se více než kdy jindy ukazuje, nakolik je zásadní věnovat pozornost péči o duševní zdraví, a jak je důležité vytvářet efektivní a funkční systém péče.

„Již dlouhou dobu si uvědomuji, jak je téma duševního zdraví dětí a mladých lidí závažné a silné – a jaké rezervy Praha i další kraje mají v rozvoji sítě potřebných služeb. Hlavní město se rozvoji meziresortní spolupráce v této oblasti věnuje, vznikají již první týmy, téma patří mezi naše priority. Obrovský zájem o seminář nám ukázal potřebu všech zúčastněných stran intenzivně se podílet na vytváření chybějících služeb i spolupráce,“ uvedla v úvodu semináře radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Cílem semináře je soustředit pozornost na téma duševního zdraví dětí a mladistvých, představit programy, které přinášejí potřebné změny v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících a spoluvytvářejí efektivní a funkční systém podpory bez ohledu na resort. Mohly se tak představit různé služby – od prevence až po řešení krizových situací.

Velmi bychom si přáli, aby široká škála prezentovaných služeb inspirovala zúčastněné v tom, aby se tématu věnovali, našli si způsoby práce a metody, které se ukazují jako efektivní. Jedná se zejména o programy multidisciplinární, které propojují resorty školství, sociálních a zdravotních služeb a jsou dostupné v komunitě, co nejblíže dětem, rodičům a školám,“ řekl Pavel Novák, ředitel Metropolitního zdravotnického servisu (MZS) a regionální koordinátor reformy péče o duševní zdraví.

„V našich službách vidíme již druhý rok nárůst počtu dětí, které jsou ohrožené v oblasti duševního zdraví. Oproti dospělým lidem s duševním onemocněním jde u dětí do popředí práce s celým rodinným systémem, jehož nefunkčnost nebo oslabení významně promlouvá do vzniku potíží. Funkční systém podpory stojí na spolupráci mezi jednotlivými aktéry, kterými jsou rodina – škola – sociální a zdravotní systém podpory a prevence. To jsou úplně jiné světy, které si často nerozumí.  Navíc čím více aktérů, tím je důležitější, aby podporu někdo koordinoval,“ prohlásila Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání, a doplnila: „Největší aktuální výzvou je tedy zavést multidisciplinární koordinovaný přístup zaměřený na posilování toho co funguje, edukaci rodiny i klientů, včasný záchyt potíží a nepsychiatrizující postoj všech odborníků. Pokud teď nic neuděláme, budeme negativní dopady na děti v oblasti duševního zdraví řešit hluboko v jejich dospělosti a bude to o dost dražší než investice do prevence.“

Psychoterapeutka Masha Volynsky představila účastníkům aktuální projekt MZS – Multidisciplinární tým, jež bude zajišťovat psychosociální podporu pro uprchlíky z Ukrajiny u nejzranitelnějších skupin, tedy u žen a dětí, které propadají stávajícím systémem krizových intervencí a hrozí jim dlouhodobé psychické problémy nebo posttraumatická porucha.

„Děti, i když neztratily někoho blízkého ve válce, mohou stejně prožívat trauma ztráty domova, národní identity, schopnosti se snadno domluvit a rozumět okolí. S projevy traumat a stresu budou pomáhat ukrajinsky a rusky mluvící specialisté v dětské psychologii, z nichž mnoho také nyní přišlo z Ukrajiny. Zde je zásadní aktivní spolupráce škol a dalších institucí s těmito specialisty a jejich ochota poskytnout ukrajinským dětem v některých případech speciální péči,“ uvedla koordinátorka týmu Masha Volynsky.

Setkání je součástí reformy péče o duševní zdraví a navazuje na dvouletou práci pracovní skupiny pro Prahu a střední Čechy. V rámci pilotních projektů již vznikla tři Centra duševního zdraví pro děti, v Praze a Středočeském kraji jsou dosud pouze dvě. Současná praxe ukazuje nutnost rozvoje těchto center ve všech regionech ČR, a tedy násobné navýšení jejich počtu.

Širokou škálu odborníků na semináři doplňují příspěvky dětí a mladých lidí, kteří sdíleli své příběhy a komentovali prezentovaná témata. Semináře se zúčastní přes 120 pracovníků z řad poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, pedagogů základních a středních škol i zástupců veřejné správy z Prahy a Středočeského kraje. Akci organizuje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis, do jehož náplně patří rozvoj služeb v oblasti duševního zdraví v Praze.

Program akce: mzspraha.cz
Foto: Creative Commons
Zdroj: MHMP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze