Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Akce

  V Praze proběhl seminář o duševním zdraví dětí

  Na Staroměstské radnici v Praze se ve čtvrtek 12. května 2022 konal seminář k tématu péče o duševní zdraví dětí pod záštitou radní hl. m. Prahy Mileny Johnové, a to v rámci Evropského týdne pro duševní zdraví. Setkání přivedlo ke společné diskusi profesionály z různých oblastí a přináší mnoho inspirací a dobré praxe pro vytváření potřebné sítě služeb v oblasti podpory dětského duševního zdraví v regionech. Současně akce upozorňuje i na chybějící služby v komunitě a v oblasti prevence a ukázala nutnost meziresortní spolupráce.

  Děti a duševní zdraví, slovní spojení, které v posledním období ve společnosti silně rezonuje. S důsledky zhoršeného duševního zdraví v souvislosti s šířením covid-19 a s tím spojenými restrikcemi se mnohé děti a dospívající potýkají dodnes. Výrazně narůstají poruchy soustředění, zvyšuje se míra konzumace alkoholu, narůstají i počty úzkostných stavů, deprese, sebepoškozování i sebevražd. Válka na Ukrajině a příliv uprchlíků do České republiky může mít za následek další zhoršování duševního zdraví jak u dětí, tak u dospělé populace. V souvislosti s dramatickými společenskými událostmi se více než kdy jindy ukazuje, nakolik je zásadní věnovat pozornost péči o duševní zdraví, a jak je důležité vytvářet efektivní a funkční systém péče.

  „Již dlouhou dobu si uvědomuji, jak je téma duševního zdraví dětí a mladých lidí závažné a silné – a jaké rezervy Praha i další kraje mají v rozvoji sítě potřebných služeb. Hlavní město se rozvoji meziresortní spolupráce v této oblasti věnuje, vznikají již první týmy, téma patří mezi naše priority. Obrovský zájem o seminář nám ukázal potřebu všech zúčastněných stran intenzivně se podílet na vytváření chybějících služeb i spolupráce,“ uvedla v úvodu semináře radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

  Cílem semináře je soustředit pozornost na téma duševního zdraví dětí a mladistvých, představit programy, které přinášejí potřebné změny v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících a spoluvytvářejí efektivní a funkční systém podpory bez ohledu na resort. Mohly se tak představit různé služby – od prevence až po řešení krizových situací.

  Velmi bychom si přáli, aby široká škála prezentovaných služeb inspirovala zúčastněné v tom, aby se tématu věnovali, našli si způsoby práce a metody, které se ukazují jako efektivní. Jedná se zejména o programy multidisciplinární, které propojují resorty školství, sociálních a zdravotních služeb a jsou dostupné v komunitě, co nejblíže dětem, rodičům a školám,“ řekl Pavel Novák, ředitel Metropolitního zdravotnického servisu (MZS) a regionální koordinátor reformy péče o duševní zdraví.

  „V našich službách vidíme již druhý rok nárůst počtu dětí, které jsou ohrožené v oblasti duševního zdraví. Oproti dospělým lidem s duševním onemocněním jde u dětí do popředí práce s celým rodinným systémem, jehož nefunkčnost nebo oslabení významně promlouvá do vzniku potíží. Funkční systém podpory stojí na spolupráci mezi jednotlivými aktéry, kterými jsou rodina – škola – sociální a zdravotní systém podpory a prevence. To jsou úplně jiné světy, které si často nerozumí.  Navíc čím více aktérů, tím je důležitější, aby podporu někdo koordinoval,“ prohlásila Miroslava Flemrová, ředitelka organizace Dům tří přání, a doplnila: „Největší aktuální výzvou je tedy zavést multidisciplinární koordinovaný přístup zaměřený na posilování toho co funguje, edukaci rodiny i klientů, včasný záchyt potíží a nepsychiatrizující postoj všech odborníků. Pokud teď nic neuděláme, budeme negativní dopady na děti v oblasti duševního zdraví řešit hluboko v jejich dospělosti a bude to o dost dražší než investice do prevence.“

  Psychoterapeutka Masha Volynsky představila účastníkům aktuální projekt MZS – Multidisciplinární tým, jež bude zajišťovat psychosociální podporu pro uprchlíky z Ukrajiny u nejzranitelnějších skupin, tedy u žen a dětí, které propadají stávajícím systémem krizových intervencí a hrozí jim dlouhodobé psychické problémy nebo posttraumatická porucha.

  „Děti, i když neztratily někoho blízkého ve válce, mohou stejně prožívat trauma ztráty domova, národní identity, schopnosti se snadno domluvit a rozumět okolí. S projevy traumat a stresu budou pomáhat ukrajinsky a rusky mluvící specialisté v dětské psychologii, z nichž mnoho také nyní přišlo z Ukrajiny. Zde je zásadní aktivní spolupráce škol a dalších institucí s těmito specialisty a jejich ochota poskytnout ukrajinským dětem v některých případech speciální péči,“ uvedla koordinátorka týmu Masha Volynsky.

  Setkání je součástí reformy péče o duševní zdraví a navazuje na dvouletou práci pracovní skupiny pro Prahu a střední Čechy. V rámci pilotních projektů již vznikla tři Centra duševního zdraví pro děti, v Praze a Středočeském kraji jsou dosud pouze dvě. Současná praxe ukazuje nutnost rozvoje těchto center ve všech regionech ČR, a tedy násobné navýšení jejich počtu.

  Širokou škálu odborníků na semináři doplňují příspěvky dětí a mladých lidí, kteří sdíleli své příběhy a komentovali prezentovaná témata. Semináře se zúčastní přes 120 pracovníků z řad poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, pedagogů základních a středních škol i zástupců veřejné správy z Prahy a Středočeského kraje. Akci organizuje ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy Metropolitní zdravotnický servis, do jehož náplně patří rozvoj služeb v oblasti duševního zdraví v Praze.

  Program akce: mzspraha.cz
  Foto: Creative Commons
  Zdroj: MHMP

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  381
  Energetika
  400
  IT
  273
  Dotace a Finance
  1184
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze