Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceŽivotní prostředí

Veřejné fórum Kraje Vysočina se uskuteční ve dnech 29.–30. dubna

Kraj Vysočina pořádá již po šesté veřejné fórum, jehož prostřednictvím hledá náměty pro další rozvoj kraje ve spolupráci s vedením kraje a dalšími účastníky z řad veřejnosti. Pro tento rok bude však původní formát celodenního prezenčního setkání nahrazen online formou. „Zástupce zájmových sdružení, podnikatelů, vzdělávacích subjektů, veřejné správy ale i široké veřejnosti zvu ke společné diskusi, při které budeme hledat deset největších námětů pro rozvoj kraje z pohledu odborné i laické veřejnosti,“ vyzývá náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová a dodává, že online setkání se uskuteční 29. a 30. dubna. Náměty z veřejného fóra budou následně využity při aktualizaci strategických dokumentů kraje.
Účastníci fóra budou nejdříve rozděleni podle tematických oblastí k jednotlivých online kulatým stolům, kde bude diskusi řídit pracovník krajského úřadu, do jehož gesce daná problematika spadá. Formou brainstormingu a většinové shody budou následně vybrány dva nejzásadnější náměty v každé oblasti. Druhý den se spolu sejdou zástupci všech kulatých stolů, aby mohli o významnosti definovaných námětů ze všech tematických oblastí hlasovat. Desítka nejdůležitějších námětů identifikovaných touto cestou bude následně předložena k hlasování veřejnosti. V roce 2018 byly mezi TOP 10 vybrány například ochrana vod a její zadržení v krajině nebo podpora vlastníků lesa při řešení kůrovcové kalamitní situace.
Kraj Vysočina veřejné fórum realizuje jednou za dva roky v rámci místní Agendy 21, která má za cíl naplňovat kroky směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života na svém území. Metodickou pomoc pro pořádání veřejného fóra poskytuje Národní síť Zdravých měst ČR. Veřejná fóra se konají také ve městech a obcích realizujících místní Agendu 21 na území kraje.
Další informace k veřejnému fóru jsou zveřejněny také ZDE.
Zdroj: Kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze