Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Akce

Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje

5. 12. 2023
Praha

Začátek: 05.12.2023 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2340200506

Uzávěrka: 28.11.2023

Lektor: JUDr. František Malý

Právník Krajského úřadu Jihočeského kraje, který se dlouhodobě věnuje konzultační a metodické pomocí obcím v oblasti smluvních vztahů a nakládání s majetkem obcí, přípravou a revizí smluv, zákonem o svobodném přístupu k informacím a zákonem o úřednících územně samosprávných celků.

Popis: Cíl semináře

Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. Vedle základních povinností při nakládání s majetkem jako takovým se kurz zaměří také na pravomoci jednotlivých orgánů obce a požadavky kladené na bezvadnost právního jednání. Stranou nezůstane ani otázka postupu po uzavření smlouvy, tedy zejména její zveřejnění tam, kde to zákon přikazuje. Příslušné postupy budou demonstrovány na praktických příkladech.

Obsah semináře

 • Obec jako právnická osoba
  – Právní postavení obce
 • Základní vymezení a členění majetku obcí
  – Vymezení majetku a jeho členění
 • Správa majetku vykonávaná přímo obcí a správa majetku vykonávaná odlišným subjektem
 • Povinnosti při nakládání s majetkem
  – Povinnost nakládat s majetkem hospodárně a účelně, pečovat o něj, chránit jej před neoprávněnými zásahy, uplatňování práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
  – Omezení vztahující se na majetek obce
  – Stanovení ceny v místě a čase obvyklé
  – Povinnost zveřejnit záměr
 • Rozhodnutí orgánu obce
  – Rozdělení pravomocí mezi orgány obce
  – Náležitosti konkrétního rozhodnutí
 • Uzavření smlouvy a zveřejňovací povinnost
  – Postup při uzavření smlouvy
  – Povinnosti při zveřejňování smluv (registr smluv, profil zadavatele, zveřejňování na základě žádosti,  dobrovolné zveřejňování)
 • Rozbor nejčastějších pochybení při nakládání s majetkem obce či kraje – způsob, jak jim předcházet.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

PRAHA – Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV – AK/PV-457/2021; Péče o majetek obce

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze