Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (30. verze)

Publikováno: 4. 1. 2022Cca 1.4 min četbyKategorie: Dotace, Právo
SDÍLET

Státní fond životního prostředí ČR informuje o aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 s účinností od 1. 1. 2022. Mezi nejpodstatnější změny patří revize provedené v souvislosti s novou mapou regionální podpory na období 2022-2027, která je účinná od 1. 1. 2022

Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v závislosti na kategorii regionu. V ČR bude nově kromě stávající dominantní kategorie a) část regionů spadat do kategorie c), která má sníženou intenzitu pro regionální podporu. Bonusy pro malé a střední podniky jsou pro obě kategorie zachovány.

Na základě nové Mapy regionální podpory se tedy mění pro žadatele v OPŽP intenzita podpory u Regionální blokové výjimky (článek 14 GBER) a rovněž dochází ke změně takzvaných regionálních bonusů uplatňovaných u relevantních článků dle nařízení 651/2014 GBER (články 36–49).

Dále došlo k úpravě tabulky s přehledem alokace finančních prostředků v návaznosti na realokaci finančních prostředků v OPŽP, doplnění informace k případům převodu investorství a k úpravám některých příloh.

Zdroj: TZ Státní fond životního prostředí

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější