Dotace

2605, 2022

Devět miliard pro MŠ a ZŠ v nově vyhlášených šablonách OP JAK 

26. 5. 2022|

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských [...]

2505, 2022

Nové dotace na podporu integrace Ukrajinců nejpozději v červenci

25. 5. 2022|

Ministerstvo vnitra vyhlásilo na začátku dubna 2022 dotační program na podporu adaptace a integrace osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny a do již uzavřené výzvy obdrželo řadu velmi kvalitních projektů nejen statutárních měst, ale i velmi malých obcí. Projekty se citlivě zaměřují na okamžitou pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny  (např. ustanovení koordinátora [...]

2505, 2022

Nové programové období evropských fondů odstartovalo

25. 5. 2022|

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, čímž byla oficiálně zahájena implementace evropských fondů programového období 2021 – 2027. Schválení Dohody slavnostně 24. června oznámili ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a komisařka pro regionální rozvoj a reformy Elisa Ferreira na konferenci Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v [...]

2405, 2022

České památky jsou zachraňovány i díky evropským dotacím

24. 5. 2022|

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na evropské dotace určené na obnovu vybraných kulturních památek. NKÚ ověřoval, zda projekty „Integrovaného regionálního operačního programu“ (IROP) přispěly k zachování, ochraně a rozvoji kulturního dědictví a zda obnova vybraných památek měla pozitivní dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Právě to byly jedny z hlavních důvodů, proč Ministerstvo [...]

2305, 2022

MMR alokuje 90 milionů korun na digitalizaci zdravotnictví, vzdělávání i bezpečnost

23. 5. 2022|

První výzva k podávání žádostí z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj již byla zveřejněna. Díky ní dojde k vývoji a uvedení do provozu ekosystému sítí 5G v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility a monitorování dopravy, elektronického zdravotnictví a vzdělávání. Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveno téměř [...]

1905, 2022

MŽP podpoří projekty z programu LIFE 90 miliony korun

19. 5. 2022|

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu LIFE v oblasti Životní prostředí a oblasti Opatření v oblasti klimatu. Součástí je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu. Navíc se zvyšuje podpora pro spolufinancování projektů v rámci národní výzvy. [...]

1905, 2022

IROP ukončil žádosti ve výzvách pro předkládání integrovaných projektů

19. 5. 2022|

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil další milník v podpoře integrovaných nástrojů – tedy investic napříč dotačními programy. Byl ukončen příjem žádostí v posledních výzvách pro předkládání integrovaných projektů integrovaných územních investic (ITI) a integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). „S celkovou alokací 27,6 [...]

1505, 2022

Dotace na rozvoj malých obcí může ve Středočeském kraji 13 z nich

15. 5. 2022|

Rada Středočeského kraje projednala dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 6,7 milionů korun. Největší dotace přesahující 1,5 milionu korun by měla putovat na opravu místní komunikace v [...]

Go to Top