Kraj Vysočina

906, 2022

V Jihlavě se můžete i na matriku objednat online

9. 6. 2022|

Lidé se mohou prostřednictvím elektronického rezervačního systému objednávat už i na jihlavskou matriku na webových stránkách www.jihlava.cz Pro uznání otcovství, uzavření manželství, změny jména a příjmení, duplikáty matričních dokladů, zvláštní matriku a nahlížení do matričních knih je možné si rezervovat termíny na konkrétní dny a časy prostřednictvím online [...]

206, 2022

Kraj Vysočina se zasazuje o zachování prodejen a služeb na venkově

2. 6. 2022|

Rada kraje v podnělí 31.5. doporučila zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací žadatelům z programu Venkovské služby 2022. „V letošním roce podpoříme z krajské dotace celkem 151 obcí za 6,6 milionů korun, které si mohly podat žádost o dotaci na služby, které na svém území poskytují – ať jsou to kamenné [...]

3005, 2022

Na Vysočině použijí k rekonstrukci silnice robotickou frézu

30. 5. 2022|

Silniční fréza, která pracuje automaticky a je řízena pomocí informací z Digitálního modelu stavby (DiMS). To je další z možností, jak může využití metody BIM zefektivnit a zlepšit práci stavařů. Robotická fréza totiž může pracovat mnohem přesněji, a připravit tak lepší podmínky pro položení asfaltové vrstvy. Díky tomu bude možné [...]

2505, 2022

Náš evropský projekt vyhrála obec Číměř

25. 5. 2022|

Odpočinková zóna s herními a naučnými prvky, úprava návsi spojená s vybudováním jedinečné vodní plochy a biotopu pro lepší hospodaření se srážkovými vodami, výstavba dvacet let plánovaného chodníku mezi dvěma sousedními obcemi či rekonstrukce a nástavba základní školy. Právě to jsou podle hlasování veřejnosti vítězné projekty pátého ročníku soutěže Náš [...]

2005, 2022

Kraj Vysočina šetří díky energetickým službám EPC

20. 5. 2022|

V jihlavské nemocnice funguje energeticky úsporný projekt již od roku 2012. Jen v loňském roce zde ušetřili za elektřinu a teplo 15,5 mil. korun, což je o 15 % více, než mají smluvně garantováno poskytovatelem projektu, kterým je ENESA z ČEZ ESCO. Tato společnost je největším poskytovatelem projektů energetických úspor se zárukou (EPC) na českém trhu. V [...]

905, 2022

Kraj Vysočina používá drony k mapování biodiverzity

9. 5. 2022|

Kraj Vysočina aktuálně realizuje projekty na podporu biodiverzity formou obnovy nebo vytváření mokřadů nebo obnovou malých vodních nádrží v maloplošných zvláště chráněných územích a evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 z prostředků Operačního programu životní prostředí. K monitorování a zdokumentování aktuálního stavu lokalit začíná kraj využívat i nových technických prostředků [...]

405, 2022

Na Vysočině proběhla konference vlastníků lesů

4. 5. 2022|

V minulém týdnu proběhla ve Stříteži u Jihlavy už 22. Konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, tentokrát za účasti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, jeho náměstka Patrika Mlynáře a dalších zástupců ministerstva, dále za účasti radního Kraje Vysočina Pavla Hájka a místopředsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Tomáše Dubského. Hlavním [...]

305, 2022

Zájem o sdílená kola v Jihlavě předčil očekávání

3. 5. 2022|

Za první měsíc provozu mají sdílená kola v Jihlavě přes sedm a půl tisíce výpůjček. Dubnová statistika překonala všechna očekávání města i provozovatele. Sdílená kola v Jihlavě se mezi lidmi těší velké oblibě. Vypovídá o tom počet výpůjček. Od 1. do 30. dubna jich bylo 7 589. Každé z jihlavských kol [...]

Go to Top