Středočeský kraj

2605, 2022

Ve Středočeském kraji se daří zaměstnávat ukrajinské uprchlíky

26. 5. 2022|

Krizový štáb Středočeského kraje v čele s hejtmankou Petrou Peckovou projednal aktuální situaci související s migrační vlnou způsobenou válkou na Ukrajině. Úspěšně se daří zaměstnávat uprchlíky z Ukrajiny. Podle informací středočeského úřadu práce získalo práci již na 10 620 občanů Ukrajiny.  Ukrajinští občané nejčastěji nachází zaměstnaní v oborech [...]

2305, 2022

V Kolíně otevřeli nové nemocniční parkoviště za téměř 50 mil. korun

23. 5. 2022|

Oblastní nemocnice Kolín vybudovala nové parkoviště pro své zaměstnance. Ti dosud parkovali v areálu, kde poté místa chyběla pro pacienty nebo návštěvy. Díky nové ploše za nemocnicí tak bude nyní parkování v okolí nemocnice pro všechny strany komfortnější. Projekt byl realizován z dotace Středočeského kraje. Díky nově rozšířenému parkovišti [...]

2105, 2022

V Mělníku zmodernizovali střední technickou školu

21. 5. 2022|

Integrovaná střední škola technická v Mělníku prošla částečnou modernizací. Celková výše investice je zhruba 13 milionů korun. Dotace činí 90 procent, zbývající peníze poskytl Středočeský kraj. Radní dnes schválili přijetí poslední části dotace IROP. „Díky modernizaci učeben odborného výcviku a vybavení novými pomůckami škola dokáže udržet krok se [...]

1505, 2022

Dotace na rozvoj malých obcí může ve Středočeském kraji 13 z nich

15. 5. 2022|

Rada Středočeského kraje projednala dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 6,7 milionů korun. Největší dotace přesahující 1,5 milionu korun by měla putovat na opravu místní komunikace v [...]

1305, 2022

Rada projednala Strategii romské integrace Středočeského kraje

13. 5. 2022|

Rada Středočeského kraje projednala Strategii romské integrace Středočeského kraje na léta 2022 – 2026. Dokument navazuje na krajskou strategii romské integrace pro období od roku 2017 do 2021. Strategie se zaměřuje na řešení sociálně ekonomických problémů Romů, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Na základě projednání rada doporučila zastupitelstvu kraje na [...]

1105, 2022

Středočeský kraj průběžně prověřuje kvalitu ubytování uprchlíků z Ukrajiny

11. 5. 2022|

Krizový štáb Středočeského kraje průběžně zadává odpovědným orgánům kontrolu ubytovacích zařízení, která poskytují přístřeší uprchlíkům z Ukrajiny. Dosud hasiči, policie, hygiena nebo sociální odbor krajského úřadu prověřili jednotky zařízení. Aktuální situaci dnes členové štábu projednali na svém pravidelném zasedání.  Středočeský kraj dělá maximum pro to, aby bylo uprchlíky [...]

1005, 2022

Soutěž Středočeského kraje upozorňuje žáky na rizika internetu

10. 5. 2022|

Bezmála 3 000 žáků a studentů ze středních Čech se zúčastnilo letošního ročníku soutěže Kraje pro bezpečný internet. Jejím cílem je upozornit na rizika, která v kyberprostoru uživatelům internetu hrozí, a současně informovat o možnostech prevence a pomoci. Na Krajském úřadu Středočeského kraje se dnes předávaly ceny vítězům. Od 20. [...]

405, 2022

Vláda chystá úpravu legislativy na podporu OZE

4. 5. 2022|

„Musíme posílit energie z obnovitelných zdrojů„ uvedl premiér ČR Petr Fiala během své květnové návštěvy ve Středočeském kraji. Jako inspiraci si Fiala zvolil právě návštěvu energeticky samostatné obce Kněžice, která již několik let vyrábí teplo a elektřinu z OZE. Nová legislativa Českou podle premiéra Petra Fialy výrazně zaostává ve [...]

Go to Top