Ústecký kraj

605, 2022

Ústecký kraj pořádá pro podnikatele sérii workshopů o dotacích

6. 5. 2022|

Ústecký kraj ve spolupráci s okresními hospodářskými komorami, Agenturou CzechInvest a Agenturou pro podporu podnikání a inovace pořádá v regionu sérii workshopů pro podnikatele. Cílem je seznámit účastníky s možnostmi získání dotací na své podnikání. Hlavním bodem semináře je představení Operačního programu Spravedlivá transformace, který je určen pro tzv. „uhelné regiony“ – [...]

1904, 2022

Ústecký kraj je u nás prvním regionem s vodíkovou strategií

19. 4. 2022|

Jak zajistit plynulost a bezpečnost dodávek energie řeší dnes celý svět z důvodu ruské agrese na Ukrajině i ve vazbě na ambice Zelené dohody pro Evropu. Ústecký kraj vidí jedno z možných řešení ve vodíku. Právě vodík má schopnost uchovávat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím přispět ke stabilitě [...]

1304, 2022

Ústecký kraj dotacemi pomůže obcím s projektovými záměry

13. 4. 2022|

V Ústeckém kraji byl spuštěn příjem žádostí do nového dotačního programu e s názvem Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022. Dotační program je určený obcím do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje. Vyhlašovatelem dotačního programu Podpora projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022 je Ústecký kraj, který chce s jeho pomocí [...]

2102, 2022

Rozvoj činnosti destinace České středohoří byl projednán na správní radě

21. 2. 2022|

Proběhlo již 29. jednání správní rady Destinační agentury České středohoří, o. p. s., a to v jejím litoměřickém sídle. Ústecký kraj je jedním ze zakladatelů destinační agentury a významně přispívá nejen na chod agentury, ale také na spolufinancování dalších realizovaných dotačních projektů v rámci platných strategií.  „Na programu [...]

1402, 2022

Profesionální hasiči v Mostě se dočkali zbrusu nové hasičské stanice za téměř 170 milionů korun

14. 2. 2022|

Po dvou letech provizoria se profesionální hasiči v mosteckých Velebudicích dočkali zbrusu nové centrální hasičské stanice. Sídlo hasičů nahradilo původní, které sloužilo přes 45 let. Zbojnice je připravena i k zásahům při olejových haváriích, dopravních nehodách a velkých mimořádných událostech, například železničních haváriích či při zřícení objektu. Kompletně [...]

2701, 2022

Nový dopravce pro Ústecký kraj – autobusy Umbrella vyjedou už o měsíc dřív

27. 1. 2022|

Ústecký kraj uzavřel smlouvy se dvěma dopravci Umbrella Coach & Buses a.s. a Umbrella City Lines a.s. na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Chomutovsko, Mostecká pánev a Kadaň – Žatec po dobu deseti let. Rada kraje rozhodla, že předpokládaný začátek provozu od ledna 2023 se na žádost dopravce o měsíc [...]

2501, 2022

Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru bude letos pokračovat

25. 1. 2022|

Revitalizace areálu bývalého pivovaru bude pokračovat stavebně náročnou rekonstrukcí další části. Pro město půjde o nejzásadnější investici následujících dvou let mířenou na záchranu objektu nacházejícího se v technicky nevyhovujícím stavu přímo v historickém jádru města. Na projekt má přislíbenou podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) podporu ve [...]

2501, 2022

Práce železničářů v letošním roce výrazně omezí dopravu v Teplicích

25. 1. 2022|

Nejen obyvatelé Teplic, ale všichni, kdo Teplicemi pravidelně cestují ať už jako cestující v MHD nebo jako řidiči vozidla, se musí připravit na komplikace, které způsobí rozsáhlé opravy a úpravy na železničních přejezdech. Rekonstrukci čeká v následujících měsících křížení dráhy se silnicí na pěti místech. Z důvodu technologické [...]

Go to Top