Odpady

2609, 2022

Na mezinárodní vodohospodářské výstavě VOD-KA 2023 bude co vystavovat

26. 9. 2022|

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace, známá pod zkratkou VOD-KA, otevře návštěvníkům brány letňanského výstaviště PVA v květnu 2023. Po čtyřleté odmlce způsobené pandemií koronaviru se zde opět sejdou firmy, odborníci i zájemci o obor z České republiky a zahraničí. Jaká očekávání má pořadatel akce, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), na to jsme se ptali jeho ředitele Viléma [...]

2409, 2022

Projekt malého modulárního reaktoru v Česku výrazně zrychlil

24. 9. 2022|

Krize v evropské energetice urychluje projekt malých modulárních reaktorů v České republice. Nový malý modulární reaktor by měl v areálu Jaderné elektrárny Temelín vyrůst už v první polovině příštího desetiletí. Vyplývá to z dohody mezi Jihočeským krajem a společností ČEZ. Ta spolu s dceřinou firmou ÚJV dnes podepsala s krajem smlouvu o vzniku Jihočeského jaderného parku (South [...]

1509, 2022

Olomoucký kraj pomůže obcím s obnovou vodohospodářství

15. 9. 2022|

Také letos se mohou obce v Olomouckém kraji spolehnout na to, že jim hejtmanství pomůže řešit následky havárií na vodohospodářské infrastruktuře. Žádost o dotaci si podalo sedm obcí a uspěly všechny. „Celkově mezi žadatele rozdělíme více než 2,6 miliónu korun. Peníze slouží hlavně na opravu vodovodního řadu a kanalizace, [...]

1509, 2022

Názor odborníka: Je potřeba mít tak přísné požadavky na kaly z ČOV?

15. 9. 2022|

Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH, odpovídal na dva aktuální dotazy k problematice kalů z čistíren odpadních vod. Úvodem redakce aktuální téma shrnula: Omezení využití kalů na zemědělské půdě je v ČR spojováno se zavedením přísných limitů pro mikrobiologické ukazatele, které definuje vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. [...]

1309, 2022

Jaké má obec možnosti zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem?

13. 9. 2022|

MV uveřejnilo zprávu, kde shrnuje, jaké má obec legislativní možnosti v případě zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Obec může v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem zavést obecně závaznou vyhláškou jeden ze dvou místních poplatků o poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, o poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Obec může na [...]

1209, 2022

V Mladé Boleslavi sbírají vodu ze střechy ZŠ do podzemních nádrží

12. 9. 2022|

Mladá Boleslav instalovala u tělocvičny 9. základní školy pět retenčních nádrží na zachycení dešťové vody, bude ji využívat na zavlažování téměř 2000 metrů čtverečních trávníku v areálu školy. Součástí je i vsakovací systém, který vrátí nevyužitou vodu zpět do půdy. Šlo o Investici za 4,8 milionu korun, informoval dnes za magistrát na webu Pavel Šubrt. [...]

909, 2022

OPŽP: 2 miliardy na ekologické zátěže a likvidaci skládek

9. 9. 2022|

Nový balíček dotací cílí na sanaci kontaminovaných lokalit ohrožujících lidské zdraví a ekosystémy, rekultivaci starých skládek i modernizaci vzdělávacích center zaměřených na klimatické vzdělávání. „Pro nás i budoucí generace chceme zdravé a čisté prostředí, proto musíme nejen zamezit nebezpečnému znehodnocování vodních zdrojů a ekosystémů, ale též podporovat vzdělávací činnost v [...]

909, 2022

Hradec Králové bude sbírat více gastroodpadu

9. 9. 2022|

Od října do března probíhal v ulicích Rybova a Antonína Petrofa v Hradci Králové pilotní projekt – třídění gastroodpadu, tedy odpadu z kuchyně. Za půlroční dobu se ukázalo, že hradecké domácnosti i společnosti mají o tuto službu zájem a během sledovaného období se podařilo vytřídit 1,7 tuny gastroodpadu. V rámci tohoto projektu se zároveň [...]

Go to Top