Vodohospodářství

2609, 2022

Na mezinárodní vodohospodářské výstavě VOD-KA 2023 bude co vystavovat

26. 9. 2022|

Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-kanalizace, známá pod zkratkou VOD-KA, otevře návštěvníkům brány letňanského výstaviště PVA v květnu 2023. Po čtyřleté odmlce způsobené pandemií koronaviru se zde opět sejdou firmy, odborníci i zájemci o obor z České republiky a zahraničí. Jaká očekávání má pořadatel akce, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK), na to jsme se ptali jeho ředitele Viléma [...]

1609, 2022

MŽP podpoří chytání dešťovky a protipovodňová opatření 2,5 miliardami

16. 9. 2022|

S deštěm a srážkami je v době výkyvů teplot a nestálého počasí třeba velmi cíleně hospodařit. Na jedné straně chránit životy a majetek před ničivými přívaly deště, na druhé straně srážkovou vodu maximálně využívat. Proto právě startují nové evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti mohou obce podávat do [...]

1509, 2022

Olomoucký kraj pomůže obcím s obnovou vodohospodářství

15. 9. 2022|

Také letos se mohou obce v Olomouckém kraji spolehnout na to, že jim hejtmanství pomůže řešit následky havárií na vodohospodářské infrastruktuře. Žádost o dotaci si podalo sedm obcí a uspěly všechny. „Celkově mezi žadatele rozdělíme více než 2,6 miliónu korun. Peníze slouží hlavně na opravu vodovodního řadu a kanalizace, [...]

1509, 2022

Názor odborníka: Je potřeba mít tak přísné požadavky na kaly z ČOV?

15. 9. 2022|

Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH, odpovídal na dva aktuální dotazy k problematice kalů z čistíren odpadních vod. Úvodem redakce aktuální téma shrnula: Omezení využití kalů na zemědělské půdě je v ČR spojováno se zavedením přísných limitů pro mikrobiologické ukazatele, které definuje vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. [...]

1209, 2022

V Mladé Boleslavi sbírají vodu ze střechy ZŠ do podzemních nádrží

12. 9. 2022|

Mladá Boleslav instalovala u tělocvičny 9. základní školy pět retenčních nádrží na zachycení dešťové vody, bude ji využívat na zavlažování téměř 2000 metrů čtverečních trávníku v areálu školy. Součástí je i vsakovací systém, který vrátí nevyužitou vodu zpět do půdy. Šlo o Investici za 4,8 milionu korun, informoval dnes za magistrát na webu Pavel Šubrt. [...]

309, 2022

Názory: Co mohou obce dělat proti suchu?

3. 9. 2022|

Určitá forma sucha postihuje celkem 31 procent území České republiky. Odborníci přitom uvádějí, že tuzemské obce se budou s tímto problémem v budoucnu potýkat čím dál častěji. Už nyní se proto snaží i při napjatých rozpočtech využívat dotačních titulů na ochranná opatření, kromě toho ale častěji pořizují i vodoměry umožňující sledování spotřeby v reálném čase. Vedení [...]

309, 2022

Zlínský kraj chystá plán na zvládání sucha

3. 9. 2022|

Jak do budoucna zajistit dostatek vody a zmírnit negativní dopady sucha, ukáže plán, který si nechá vypracovat Zlínský kraj. Dokument by měl být hotový počátkem příštího roku. Kraj jej pak bude průběžně aktualizovat. ZLÍNSKÝ KRAJ – Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody si nechá vypracovat Zlínský [...]

2908, 2022

Obci Krouna na Hlinecku se investice do kanalizace vyplatila

29. 8. 2022|

Před třemi lety dokončili v obci Krouna na Hlinecku nákladnou investici v podobě výstavby kanalizace včetně nové čistírny odpadních vod. Ta vyšla tehdy na 112 milionů korun a obci ji pomohly financovat i evropské dotace a Pardubický kraj. Jak čistírna funguje a jak obci pomohla, se přijel podívat radní pro [...]

Go to Top