Češi jsou pro recyklaci vod

Publikováno: 3. 8. 2020Cca 2.6 min četbyKategorie: Obory, Vodohospodářství
SDÍLET

Lidé se nechtějí vzdát komfortu, zjistil průzkum pro společnost veolia

Při řešení nedostatku vody má recyklace prioritu. Shodnou se na tom jak odborníci, tak veřejnost. V průzkumu agentury IBRS pro společnost Veolia se 95 % respondentů vyjádřilo pro větší využívání recyklované vody. Občané ji vnímají jako jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti suchu a nedostatku vody, spolu s obnovou a ochranou mokřadů a využíváním dešťové vody. Naopak opatření, která by omezovala jejich vlastní komfort, spotřebu a chování, jsou méně populární.

Veřejnost vnímá nedostatek vody spíše jako celorepublikový problém, nikoliv nebezpečí, které by se dotýkalo jejich blízkého okolí: 73 % dotázaných si myslí, že v ČR je nedostatek vody, zatímco v jejich kraji je nedostatek vody jen podle 54 % respondentů (podle obyvatel Prahy, která nedostatkem vody netrpí, je to pouze 32 %). S tím souvisí skutečnost, že lidé nejvíce podporují taková opatření proti suchu, která neomezují jejich komfort. Podporují zachycování dešťové vody pro zalévání zahrad a obnovu a ochranu mokřadů. Největší podpoře se těší větší využití recyklované vody v průmyslu.

Recyklovaná voda je odpadní voda, která byla vyčištěna na čistírně odpadních vod. Svou kvalitou může dosahovat až kvality vody pitné. V Česku vodohospodářské společnosti vrátí do vodních toků ročně více jak 750 mil. metrů krychlových vyčištěné odpadní vody bez dalšího využití, i přesto, že teoreticky by se tato voda mohla dále využívat.

Větší využití recyklované vody je možné ve službách jakými jsou myčky aut nebo pro zavlažování velkých travnatých ploch. Jeden z příkladů využití recyklované odpadní vody se nachází na golfovém hřišti v Praze Vinoři. Upravená voda pro zavlažování pochází z nedaleké čistírny odpadních vod v Kbelích.

Situace v Česku naopak zatím nenahrává většímu využití recyklované vody v zemědělství nebo v domácnostech. Potenciál využití jako vody pitné je minimální. Recyklovanou vodu by podle průzkumu rozhodně ochutnalo jen 14 % dotázaných (41 % spíše ano). Zábrany ale postupně mizí, ruku v ruce s technologickým pokrokem a schopností vyrobit ultračistou vodu.

Z recyklované vody se vyrábí pivo. Vloni značku ERKO představila společnost Veolia, nefiltrovanou jedenáctku připravil pivovar Čížov.

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější