Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceCestovní ruch

Biskupice se staly vesnicí roku Pardubického kraje

Do 26. ročníku soutěže Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem deset obcí. Vítězem se staly a Zlatou stuhu získaly Biskupice, obec s necelými pěti sty obyvatel, která se nachází asi čtyři kilometry od Jevíčka. Zatím poslední ročník soutěže se konal v roce 2019, v dalších letech se soutěž z důvodu covidových opatření neuskutečnila.

„Hodnotitelská komise na přelomu května a června všechny zúčastněné obce navštívila a podle jasně daných kritérií je následně hodnotila. O této návštěvě byli všichni starostové soutěžících obcí předem informováni. Základní informace a podklady pro hodnocení získala krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, rozhovorů se zástupci obce, prohlídky obce a obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže. Biskupicím i dalším oceněným gratuluji a budu velmi rád, pokud se jejich přístupem budou inspirovat i další obce,“ sdělil radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. Na základě tohoto hodnocení komise udělila následující ocenění:

  • Zlatá stuha – obec Biskupice, okr. Svitavy
  • Modrá stuha – za společenský život – obec Studnice, okr. Chrudim
  • Bílá stuha – za činnost mládeže – městys Choltice, okr. Pardubice
  • Slavnostní předání stuh se uskuteční v Biskupicích 6. srpna 2022.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Foto: Wikimedia Commons
Zdroj: Pardubický kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze