Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Cestovní ruch

Cíl: začít znovu fungovat

Cestování a kultura pocítily dopady pandemie

Důsledky epidemie Covid-19 trpí po stránce ekonomické celá země, přičemž k nejpostiženějším oblastem bezesporu patří kultura a cestovní ruch. Zrušené či odložené akce, festivaly, koncerty a výstavy. Galerie, kina i divadla zavřené, filmová i televizní produkce zastavená. Umělci ani producenti neměli z čeho žít… To se netýká jen státem zřizovaných stánků kultury, ale též individuálních umělců nebo amatérských spolků. Naštěstí vláda a další instituce začaly letos na jaře poměrně pružně pomáhat, aby škody nebyly zcela likvidační. Vláda uvolnila zhruba miliardu korun. Pro nezávislé umění je z toho určeno 440 milionů Kč, pro kulturu v regionech pak 300 milionů. Dalších 30 milionů korun je určeno na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií.

Stát spolu s kraji a městy

Hlavním cílem navržených opatření je podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková a nemá tedy žádné finanční rezervy. „Touto pomocí chceme udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů ve všech regionech. Všem těmto institucím současný zákaz činnosti způsobil zásadní výpadek příjmů a potřebují tak pomoci s provozními náklady,“ uvedlo ministerstvo.

Největší podíl z uvedené sumy činí 440 milionů korun na podporu živého umění. Navýší se o ni letošní grantové řízení v programu Kulturní aktivity pro projekty těch pořadatelů, které nemají vlastního zřizovatele a jejichž projekt se nebude moci minimálně do 30. června uskutečnit. Opatření se týká tance, divadla, hudby, výtvarného umění i malých nakladatelů.

Další část balíčku je určena pro kulturní instituce, které nezřizuje stát, ministerstvo je ale také každoročně v grantech podporuje. Podle slov Lubomíra Zaorálka jim stát nyní přidá i v případech, kdy se na podpoře budou podílet právě také jejich zřizovatelé, tedy kraje či města.

Pro digitální tvorbu

Na základě Usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů na sektor kultury vyhlásilo Ministerstvo kultury v květnu mimořádnou výzvu k podání žádosti ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií. Výzva je zaměřena na interdisciplinární propojení živého umění s publikem prostřednictvím nových technologií. Cílem je podpořit tvůrce a zpřístupnit jejich tvorbu on-line. Výzva, disponující 30 miliony Kč zohlednila aktivity realizované v době od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Ovšem termín uzávěrky byl 15. 6. 2020.

Dále Ministerstvo kultury vyhlásilo dodatečné výběrové řízení pro festivaly a přehlídky, které nebyly podpořeny v roce 2020 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie.

Užitečným počinem je i mimořádné stipendium pro nositele tradice lidových řemesel. Ministerstvo chce tímto způsobem napomoci ke zmírnění dopadu nouzového stavu u řemeslníků, kteří dlouhodobě pracují v ohrožených oborech tradičních lidových řemesel, pečují o jejich zachování a své zkušenosti předávají svým následovníků. Podle vyjádření Ivany Awwadové z Ministerstva kultury chce resort tímto počinem přispět k ochraně řemesel dlouhodobě ohrožených zánikem a podpořit zachování znalosti výjimečných řemeslných technologií pro budoucí generace.

Vysočina – památky i ZOO

Podpora kultury a cestovního ruchu – tedy dvou úzce spolu souvisejících oblastí – je i prioritou krajů a měst.

Například Kraj Vysočina podle slov Jany Fischerové, náměstkyně hejtmana, provedl v dubnu ohledně dopadu pandemie dotazníkový průzkum. Odpovědělo více než 400 respondentů a vyplynulo z něj, že nejvíce byly postiženy služby, zejména z oblasti cestovního ruchu. Proto se samospráva Kraje Vysočina rozhodla nově podpořit podnikatelský sektor v této oblasti.

V rámci svého programu Systémová podpora cestovního ruchu kraj následně uvolnil na podporu cestovního ruchu, kultury a památkovou péči dva miliony korun na turistická informační centra, přes jeden milion na infrastrukturu, devět milionů na cyklodopravu a cykloturistiku a milion a půl na dotace městům s památkami UNESCO, půl milionu na značení turistických tras Klubem českých turistů a milion korun pro ZOO Jihlava.

„Kraj Vysočina si hodně slibuje i od speciálního dotačního titulu Fondu Vysočiny pod názvem Marketing v cestovním ruchu,“ vysvětluje Jana Fischerová. „Je odrazem našich zjištění, že podnikatelé v cestovním ruchu volají především po marketingové podpoře. Podporujeme také různé kulturní akce, některé z nich byly pořadateli zrušeny, jiné akce posouvaly termíny na podzim, tam jsme dotace na tyto akce ponechali ve schválené výši.“

Kulturní scéna v Brně

Ani města nezůstala pozadu ve snaze podpořit postižené oblasti. Například v Brně zpracoval Odbor kultury na magistrátu návrh dotačního programu a návratné finanční výpomoci na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií. Rada města Brna již 17. dubna schválila balíček opatření pomoci pro zmírnění dopadů koronaviru. Ten zahrnuje celkovou pomoc kulturní scéně, která je zákazem společenských akcí kriticky ohrožena. Byl schválen dotační titul, který umožní kulturním subjektům pro překonání kritického období čerpat 20 až 50 tisíc na zmírnění důsledků pandemie.

Pro pomoc velkým nezřizovaným subjektům v kultuře, pro které je pomoc formou výše uvedené dotace nedostačující, byl dále Odboru kultury udělen úkol zajistit balíček finančních prostředků pro individuální pomoc.

Pro pomoc příjemcům všech dotací z rozpočtu města byla schválena možnost změny účelu využití části dříve vyplacené dotace pro krytí ztrát vzniklých v důsledku dopadu koronaviru.

Dobrou zprávou také je, že i v Brně budou všechny letos schválené dotace vyplaceny. Jedná se zejména o dotační programy pro divadla, performance a cirkus, literaturu, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic a tanec.

Jihlavská ZOO po skončení vládních opatření postupně vítá návštěvníky

Festivaly a hudební vystoupení letos své fanoušky nepotěšily. Letos neproběhne ani multižánrový hudební festival Colours of Ostrava

Brno dlouhodobě žije kulturou

 

Autor: Hana Janišová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze