Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré město

Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel

V posledních letech je stále častěji diskutováno téma kvality života ve městech, se kterým souvisí i otázka dostupnosti bydlení a jeho ekonomické, sociální i environmentální udržitelnosti. Problematika bydlení byla taky v centru pozornosti výzkumného projektu „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“, kterého se Svaz měst a obcí ČR účastnil v roli aplikačního garanta.

Předmět výzkumu

Předmětem výzkumu bylo dostupné bydlení (ne ovšem bydlení sociální) a jeho udržitelnost. Cílem výzkumu bylo popsat aspekty s podstatným i skrytým dopadem na dostupnost a udržitelnost bydlení ve městech a obcích a zkoumat možnost ovlivnit tyto faktory prostřednictvím strategických plánů samospráv. Dle Ženevské Charty OSN o udržitelném bydlení z roku 2015 byla udržitelnost bydlení chápána komplexně, tj. jako průnik agend environmentální, ekonomické, sociální a kulturní, a zároveň z hlediska organizačně-manažérského zabezpečení implementace těchto čtyř agend. Strategický plán byl jako klíčový dokument zvolen pro svou strukturu (vize> strategie> politika> opatření), svou mezioborovost (umožňuje pokrýt všechny čtyři roviny udržitelnosti), důraz na organizační zabezpečení navrhovaných směrů rozvoje (propojení na řízení a implementaci) i výrazovou flexibilitu (oslovuje široké spektrum aktérů).

Dostupnost výsledků projektu

Souhrnné výsledky výzkumu bude možné najít v knize Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel, která je v aktuálně ve fázi edice a po dokončení bude zveřejněna na webové stránce SMO ČR. Klíčové kapitoly této publikace budou reflektovat:

  • paradigma udržitelnosti bydlení a jeho propojení na strategické plánování měst a obcí,
  • bytové politiky v ČR i zahraničí a jejich hlavní determinanty (v ČR jde např. o privatizaci bytového fondu, fragmentárnost majetkové držby či fenomén chudých vlastníků),
  • trh s bydlením v ČR, jeho determinanty, příčiny selhávání a externality,
  • popis 30 opatření, které mohou města a obce zavést na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území

Dokument k projektu

Na webové stránce SMO ČR bude zveřejněna brožura Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel – výběr klíčových zjištění a souvislostí. Brožura bude obsahovat krátký přehled hlavních zjištění o současném trhu s bydlením a o bytové politice v ČR, jako i seznam 30 opatření a jejich krátké charakteristiky.
Výstupy z projektu přinášíme i ve svazovém časopisu INS, v květnovém čísle najdete článek zaměřený blíže na avizovaných 30 opatření. Podíváme se především na jejich vzájemné souvislosti a to, jak může promyšlený výběr a vzájemné propojení vybraných opatření přinést synergické efekty ve prospěch bydlení v dané lokalitě.
SMO ČR připravuje v spolupráci s ČVUT a dalšími zainteresovanými stranami několik informačních aktivit, odborných seminářů a programů celoživotního vzdělávání. Tyto budou propagovány obvyklým způsobem a v adekvátním časovém předstihu.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze