Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré město

Město Hranice: Ambasador kvality ČR 2021

Město sází na projekty smart city a promyšlenou komunikaci

Město Hranice, Městský úřad Hranice v sekci soutěže Ambasador kvality České republiky určené subjektům veřejné sféry získalo prvenství. O cestě za kvalitou, v níž se velká pozornost věnuje komunikaci s občany či tomu, aby se Hranice staly v pravém slova smyslu smart city, hovořil Vladimír Vyplelík, tajemník Městského úřadu Hranice.

Můžete nám přiblížit, jak zajišťujete oboustrannou komunikaci s občany?

Komunikačních kanálů máme několik. Tištěný měsíčník je zdarma distribuován do každé domácnosti a čtenáři jej rovněž naleznou na webu města. Jednou týdně  zajišťujeme televizní zpravodajství, které je doplňováno aktuálními videi. Vysíláme ho satelitem i v kabelové televizi, prostřednictvím Youtube, na webu a Facebooku. K rychlému podávání informací využíváme aplikaci Mobilní Rozhlas s 1 500 uživateli.

Zpětnou vazbu umožňuje zejména Facebook a platforma Mobilní Rozhlas, využitím aplikace Zmapuj to s hlášením závad a nedostatků, ale i možností udělit městu pochvalu. Mobilní Rozhlas využíváme také při anketách o návrzích v rámci participativního rozpočtu města. Díky tomu jsme například vybrali a zrealizovali projekt na plážový volejbal.

Město komunikuje se zainteresovanými stranami i prostřednictvím dotazníků, kulatých stolů, veřejných projednání, dotazníkových šetření. Průzkumy spokojenosti občanů odcházejících z úřadu a spokojenosti zaměstnanců realizujeme od roku 2006. Vyhodnocujeme podněty, stížnosti a žádosti o informace od občanů. Od komunikace s obyvateli a zjišťování jejich zájmů se odvíjí i další, nejen výše popisované aktivity.

Jaké jsou vaše aktivity v oblasti smart city? Jak to odpovídá zájmu občanů?

Za zmínku stojí oblast dopravy, kde podporujeme udržitelnou mobilitu na úkor individuální. V roce 2020 se pomocí IT technologie vybudovalo chytré parkování u autobusového a vlakového nádraží. Díky jednodušší orientaci ve volných místech jsme parkování zrychlili, avšak za výrazně vyšší cenu parkovného, což má vést k většímu využívání bezmotorové dopravy. V roce 2021 jsme postavili cyklověž. Od roku 2017 město provozuje plně elektrifikovanou MHD, je zdarma. Optimalizují se trasy městské hromadné dopravy. Ve městě se lze pohybovat na koloběžkách a kolech, které jsou k zapůjčení v informačním centru.

Město certifikovalo v roce 2021 systém managementu hospodaření s energiemi podle normy ISO 50001. Každoročně vyhodnocujeme spotřebu energií našich budov a přijímáme opatření k jejich úsporám, např. výměny zastaralých kotlů, zateplení budov, zvažují se také fotovoltaické systémy.

Můžete rozvést jaké používáte nástroje řízení kvality? Jaká jsou očekávání a výsledky?

Od roku 2004 máme zavedený a certifikovaný systém řízeni kvality podle normy ISO 9001. Jsme členové BI 2005, zavedli jsme model CAF a posléze z něj přešli na model Excelence EFQM. Mimo jiné jsme držitelé dvou Národních cen kvality ČR, a to za model CAF a EFQM. Za rok 2020 jsme se umístili v Národní ceně ČR v hodnocení společenské odpovědnosti organizace na druhém místě v kategorii Digitální stát a obdrželi mezinárodní hodnocení tří hvězd, tedy nejvyšší možné. Jednotlivé metody kvality se navzájem doplňují a vytvářejí synergický efekt.

Systematické řízení informací a dat přineslo komplexní pohled na činnost úřadu prostřednictvím zachycení interakcí různých procesů, jednoznačného vymezení rolí a odpovědností v konkrétních procesech, zjednodušení a zpřehlednění řídící dokumentace, zlepšení plánování využívání prostředků na provoz úřadu a systematického řízení rizik.

Proč jste se rozhodli zapojit do soutěže Ambasador kvality ČR? Od roku 2003 se soustavně věnujeme zavádění metod kvality do systému řízení městského úřadu. Myslíme si, že, máme co nabídnout, snažíme se inspirovat i další organizace ve městě. Společně s kolegyní JUDr. Hlavinkovou prezentujeme na konferencích a workshopech, publikujeme. Čas od času se na nás obracejí s žádostí o radu úřady z celé republiky. Propagujeme metody kvalitního řízení, považujeme se tedy, samozřejmě s veškerou skromností, za jakési ambasadory kvality.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
509
IT
374
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze