Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré město

Smart city může být město současnosti

Praktické postřehy konzultanta v oboru chytrých měst a moderních technologií

Zelené město, zdravé město, město budoucnosti… Vážně, v té záplavě efektních „měst“ už mi chybí jen to ideální Sluneční město z dětských knížek mého raného mládí. Ty líbivé pojmy zpravidla směřují do světlých zítřků, občas popírajících zákonitosti ekonomiky, přičemž není vždy zřejmé, kdo za ně vlastně zodpovídá. V tomto článku bych se chtěl podívat na pojem smart city a jeho praktickou realizaci svým přízemním manažerským pohledem. Chytré město totiž může být městem současnosti, nejen budoucnosti.

Co to je chytré město

Po řadě nejasností mezi naší odbornou veřejností, cože to vlastně chytré město je, jsem před časem definoval smart city zhruba takto: Je to koncept strategického řízení, kde moderní technologie zasazené do rámce zelené infrastruktury pomáhají zvyšovat kvalitu života a následně dosahovat sociálních a ekonomických cílů měst, obcí nebo regionů. Tento strategicko-řídící přístup převzalo i Ministerstvo pro místní rozvoj do své nedávné aktualizace „oficiální“ metodiky smart city.

Lidsky řečeno, moderní technologie spolu se zelení a vodními plochami dokáží udělat z města či obce místo příjemné k životu – dobrou adresu, kde lidé rádi bydlí, kam se rádi stěhují, kde se daří podnikání a inovacím a kde je tedy živná půda pro investice s velkou přidanou hodnotou. Udržitelné životní prostředí zde není dáno nějakým rozkazem shůry nebo všeobjímajícími ideály, nýbrž je neodmyslitelnou součástí toho příjemného místa k životu.

Odborníkovi i laikovi je zřejmé, že takové město bude ekonomicky prosperovat. To je objektivní „motor“ takto definovaného smart city, nezávislý na krásných slovech. Je v silách každého města a každé obce takovýto motor nastartovat. Právě teď.

Strategie Smart city krok za krokem

Základem chytrého města, obce či regionu je strategie smart city. Ta se pak naplňuje především pomocí projektů moderních technologií. Strategie smart city má některé základní zákonitosti společné strategickému řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Je třeba provést analýzu stavu – ujasnit si, kde jsme dobří, kde nás naopak bota tlačí, případně kde by nás ta bota mohla tlačit v budoucnu. To vše je nutné nějakým způsobem vyčíslit – především proto, abychom mohli srovnávat výsledek se současným stavem. Na základě těchto problémů a výzev do budoucna lze formulovat cíle, kterých chceme v rámci chytrého města dosáhnout. Musí být k věci, realistické a termínované. Nu, a abychom později věděli, zda jsme těch cílů dosáhli, nebo ne, musí být měřitelné. Ne jednou, nýbrž průběžně a nejlépe vlastními silami.

K dosažení stanovených cílů pomáhají v rámci konceptu smart city moderní technologie. Pro přehlednost je řadíme do tří základních pilířů infrastruktury smart city: inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby a ostatní informační a komunikační technologie.

Tyto moderní technologie se mohou implementovat v zásadě dvěma způsoby. Prvním jsou investiční projekty, kdy už nakupujeme hotové řešení a musíme za něj zaplatit (třeba i s přispěním příslušných dotací). Druhým jsou vývojové (též inovační či demonstrační) projekty a město slouží jako „živá laboratoř“ pro ještě nehotová řešení. Dodavatel přitom získá neocenitelná data z terénu, která v budoucnu zpeněží v hotových produktech pro trh, a měl by proto nést většinu souvisejících nákladů. Pokud ne, je za tím pravděpodobně velká nevědomost nebo velká nepoctivost.

Implementační projekty je ve strategii smart city potřeba jasně definovat a jejich realizaci promítnout do časového harmonogramu s konkrétními termíny a odpovědnostmi. Zároveň musí být obsah strategie provázaný: Od konkrétních problémů se odvíjí konkrétní cíle, na něž reagují projekty s jasným implementačním harmonogramem. V opačném případě bude strategie smart city jen artefaktem do vitríny, ničím víc.

Jak patrno, zdravý rozum a odbornost v oblasti řízení mají při vytváření strategie smart city větší cenu než stovky módních sousloví. Tomu by pak měl odpovídat i případný výběr externích spolupracovníků při jejím zpracování.

Jak lze dělat strategii smart city rozumně i nerozumně si ukážeme na příkladu fiktivního Rozumného Města a Smart Kocourkova, vycházejících z konkrétních českých měst, na připravované konferenci Smart city FOR ARCH (viz infobox).

Smart city a strategické dokumenty

Strategie smart city obvykle nevzniká na zelené louce. Ve městě či obci zpravidla již existují jiné strategické dokumenty často zahrnující i projekty, k nimž by se hodil přívlastek smart, například plán odpadového hospodářství. Strategie smart city by vůči těmto dokumentům měla jasně vymezit svá rozhraní. Musí být na první pohled zřejmé, který harmonogram kterého plánu řídí který projekt. Jinak totiž bude strategie smart city jako řídící dokument nepoužitelná, a navíc způsobí zbytečné zmatky.

Moderní technologie V praxi

Podívejme se nyní do českých chytrých měst a obcí na několik příkladů využití moderních technologií ve prospěch občanů – ne tedy jako „velkých hraček pro velké kluky“.

V jihočeské Blatné jezdí městští strážníci na elektroskútru. Ne proto, aby byli „in“, nýbrž proto, že s ním mohou velmi rychle a snadno manévrovat po městských ulicích i po pěšinách v okolní zeleni a ještě přitom ušetří provozní náklady. V neposlední řadě občas potřebuje strážník někoho neslyšně sledovat – a k tomu je tichý elektroskútr ideální.

Brno má obrovský komplex městské zeleně, zahrnující i lesopark Wilsonův les na strmém úbočí kopce. Brňané mají svoji zeleň rádi, a nakolik to jde, tráví v ní velkou část dne. Jenže jaký je to požitek z přírody, když vám za zády každou chvíli vrčí a kouří multikára pro údržbu zeleně. Tento problém už delší dobu elegantně řeší malý elektrický náklaďáček v městských službách.

Jihočeská obec Předmíř měla problémy s úniky vody z obecního vodovodu v důsledku rozmanitých poruch. Moderní technologie v podobě dálkového odečtu vody – smart meteringu – pomáhají tyto škody minimalizovat tím, že na problém včas upozorní.

Průmyslová Ostrava se dlouhodobě potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší, s dopady na zdraví obyvatel. Problém pomáhá řešit tzv. hybridní senzorický systém, který kombinuje měření ovzduší pomocí levných senzorických jednotek a referenčních stanic, což zajišťuje dostatečnou přesnost měření i nákladovou efektivnost systému. Ostrava tak získává potřebná data pro řešení akutních situací i pro strategické plánování.

Elektřina je, když…se připojí spotřebič k rozvodné síti a on funguje. Jenže zavzpomínejme na hodiny středoškolské fyziky. Možná se nám vybaví křivky napětí a proudu, které v čase dohromady dávají elektrickou energii – tu, která zásobuje spotřebič. Kolik jí spotřebič skutečně dostane, to záleží na správném průběhu těch křivek. Město Žďár nad Sázavou připojilo k svému veřejnému osvětlení regulátory a analyzátory elektrické sítě, které zkvalitnily technické parametry dodávané elektřiny. Výsledkem je více než dvacetiprocentní úsporaenergie pro veřejné osvětlení, aniž by se jakkoli měnila příslušná svítidla.

Společnost ČEZ hledala kdysi vhodnou oblast pro demonstrační projekt v oblasti chytré energetiky, která by zahrnoval město, přírodu i průmysl a příležitost k tzv. ostrovnímu provozu. Město Vrchlabí tou dobou řešilo problémy s výrobou a rozvodem tepla. Také městská elektrická distribuční síť potřebovala důkladnou rekonstrukci a modernizaci. Demonstrační projekt Smart region Vrchlabí nabídl vhodnou „živou laboratoř“ energetické společnosti a zároveň městu vyřešil aktuální problémy s městskými sítěmi.

A jeden příběh na závěr

Závěrem tu mám jeden příběh. Není z veřejného sektoru, nýbrž z průmyslu. Přesto výstižně shrnuje podstatu všech chytrých řešení a nutnou podmínku jejich úspěchu.

Žily, byly kdysi dvě firmy. Obě se zabývaly výrobou elektrických psacích strojů. Ta první si vytkla za cíl být světovou jedničkou v oboru elektrických psacích strojů. Ta druhá měla za cíl usnadnit život lidem v kancelářích. Jméno té první zůstalo dávno zapomenuto. Ta druhá se jmenovala International Business Machines Corporation, zkráceně IBM.

A to je celé. Hodně štěstí při vytváření vašich chytrých měst současnosti!

Policejní elektroskútr v Blatné – autor článku v rozhovoru s policistou

Konference Smart city FOR ARCH

Koná se 25. září 2020 na výstavišti PVA EXPO PRAHA – Letňany a organizuje ji autorova konzultační firma. Konference je zaměřená na komunální politiky, řídící pracovníky a specialisty na úrovni měst, obcí a regionů a jejich veřejných služeb, kteří rozhodují o realizaci konceptu smart city a sami se na ní aktivně podílejí. Účastníci se dozví o možnostech, které nabízejí moderní technologie pro praktickou realizaci konceptu smart city, způsobech jejich financování i praktických zkušenostech z přípravy a realizace konceptu. Vstup na konferenci je pro registrované účastníky zdarma. Podrobné informace, včetně programu a možnosti registrace, jsou k dispozici na www.smartcityvpraxi.cz

Chytrá obec Předmíř (část Metly)

Kdo je Jakub Slavík

Manažerský poradce s britskou kvalifikací v oboru strategického řízení a s pětatřicetiletou odbornou a řídící praxí ve veřejných službách a v poradenství pro veřejný a soukromý sektor. Je autorem prakticky zaměřené české publikace k tématu chytrých měst Smart city v praxi a dalších manažerských učebnic. Jeho konzultační firma, využívající dlouholeté zkušenosti i technickou odbornost jeho kolegyně a manželky Pavly Slavíkové, provozuje odborné informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje prakticky zaměřené odborné konference i individuální školení na míru potřebám zákazníků.

 

Autor: Jakub Slavík

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze