Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Chytré městoEnergetikaMěsto pro byznysMístní rozvojNepřehlédněteŽivotní prostředí

  Strategie, dobrý management a výměna zkušeností

  Image

  Jak se obcím daří naplňovat cíle udržitelného rozvoje a proč se to vyplatí

  V roce 2015 bylo schváleno sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje OSN s 169 podcíly (tzv. SDGs), které mají být dosaženy do roku 2030. Tyto cíle jsou vzájemně propojeny a abychom jich dosáhli, potřebujeme nové přístupy. Zhruba 65 % z těchto podcílů nelze dosáhnout bez aktivního zapojení měst. Místní samosprávy tak mají za úkol lokalizovat tyto cíle a přenést je do místního kontextu. Mnoho světových měst již dnes využívá rámec SDGs k vytváření strategií a projektů s holistickým pohledem na místní výzvy. Právě vychází publikace, která mapuje, jak úspěšně se to českým samosprávám daří a proč se jim tento přístup vyplatí. V průběhu června jí představí série seminářů po celé republice.

  Nová publikace „Jak na udržitelné obce. Vzorkovník úspěšných řešení“ se zaměřuje na lokalizaci cílů udržitelného rozvoje na úrovni samosprávy a přináší konkrétní příklady, zkušenosti a osvědčené postupy v udržitelném rozvoji na lokální úrovni zejména z České republiky, ale i ze zahraničí. Publikaci pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zpracovali odborníci z CI2, o.p.s. a SUSTO – Sustainability Tools.

  Autoři publikace identifikovali více než 230 nástrojů, z nichž vyzdvihli 38 s největším dopadem, holistickým nebo inovativním řešením, a u dalších sedmi provedli terénní šetření.

  Publikace je určena všem aktérům, organizacím i jednotlivcům, kteří se aktivně podílejí na rozvoji své obce, nejvíce ji však využijí starostové, zastupitelé, úředníci a odborní pracovníci obcí. Všechna řešení uvedená v publikaci mají několik společných klíčových aspektů, díky nimž jsou úspěšná.

  Strategické plánování a význam foresightů

  Klíčovým předpokladem úspěšnosti řešení je předvídání budoucích trendů a výzev, tzv. foresighty. Ty slouží jako vstupní zadání pro nalezení řešení a pro integrované a koordinované strategické plánování rozvoje obce, a to jak v čase a prostoru, tak s dalšími aktéry. Jde o dostatečný předstih, díky němuž je možné proaktivně využít nových příležitostí, a nikoli pouze reaktivně „hasit požáry“. Díky komplexnímu a dlouhodobému přístupu k plánování tak obce lépe předvídají a řeší vznikající problémy a zároveň podporují dlouhodobou sociální, ekonomickou a environmentální udržitelnost. Názorným příkladem v publikaci může být analýza vlivu globálních megatrendů v Jihlavě, regionální inovační strategie Jihomoravského kraje nebo integrovaný přístup k managementu evropsky významné lokality v Uherském Hradišti.

  Lídršip a management

  Na začátku každého úspěšného řešení stojí lídr, ať už v pozici politického vedení, úředníka, místního podnikatele nebo neziskové organizace. Lídři stanovují vizi a směřování obce, jsou schopní efektivně zapojit aktéry a pochopit jejich potřeby a pohledy, přijímají rozhodnutí, která upřednostňují dlouhodobou udržitelnost před krátkodobými přínosy. Lídři chápou složité vzájemné vztahy mezi třemi pilíři udržitelnosti (environmentální, sociální a ekonomický) a jsou schopni vyvažovat navzájem si konkurující priority, jako jsou hospodářský růst a ochrana životního prostředí. Efektivní management navazuje na vizi lídrů a zahrnuje realizaci strategií a plánů, monitorování pokroku, dialog se zúčastněnými stranami a provádění nezbytných změn k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Názorným příkladem mohou být Priority územního rozvoje města Jihlava, pražský Klimatický plán, strategická práce s rámcem SDGs v Espoo, nástroj Smart City Compass nebo strategický a odpovědný přístup Jihomoravského kraje k veřejným zakázkám.

  Inovace a pilotní testování

  Nové přístupy, technologie a procesy k řešení výzev obcí mají potenciál urychlit transformaci města k udržitelnosti: snižovat environmentální dopad, podpořit ekonomický rozvoj města a zvýšit kvalitu života obyvatel. Využívání inovativních řešení přispívá k utváření kultury inovací a neustálého zlepšování mezi dalšími stakeholdery. V neposlední řadě zvyšuje reputaci samosprávy a přitahuje další inovativní partnery, stejně jako talentované obyvatele. Inovace je vhodné zavádět skrze pilotní testování, které samosprávám umožňuje testovat nové nápady a přístupy před jejich rozšířením. To napomáhá identifikovat potenciální problémy a příležitosti, umožňuje vylepšit řešení a zajišťuje efektivní využití zdrojů před vyčleněním značných prostředků na realizaci opatření v plném rozsahu. Názorným příkladem může být vídeňský „gender mainstreaming“, projekt ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Pardubicích, výzkum participativního bydlení nebo pražský cirkulární sken.

  Zapojování dalších aktérů do řešení

  Většina řešení s největším dopadem není realizována pouze samosprávou. Do identifikace problému, přípravy řešení a realizace jsou prostřednictvím partnerství zapojené další subjekty, ať už se jedná o státní instituce, firmy, neziskové organizace, univerzity či veřejnost. Při strategickém plánování a přípravě projektů samosprávám napomáhá využití rámce SDGs pro nacházení společného jazyka s dalšími aktéry, usnadňuje nacházení společných výzev, díky kterému partneři určí společné priority a jakým způsobem je lze v rámci jejich vlastních aktivit naplnit. Samospráva tak není jediným nositelem řešení, což šetří zdroje a zvyšuje dopad řešení. Informování a zapojování veřejnosti zvyšuje podporu nových iniciativ či zavádění nepopulárních řešení. Názorným příkladem mohou být Zásady pro spolupráci s investory Prahy 7, Městská nájemní agentura Hlavního města Prahy, Přírodovědecké centrum TK14 Žatec nebo projekty komunitní energetiky.

  Zapojení v partnerských sítí a výměna zkušeností

  Tento aspekt bohužel prozatím není ve větší míře přítomný v působení českých měst a obcí, v ostatních členských státech EU to je však jeden z hlavních motorů získávání know how, partnerů a v neposlední řadě i financí pro realizaci projektů v oblasti udržitelnosti. Názorným příkladem mohou být stě Eurocities, Eurotowns, Urbact, ICLEI – Local Governments for Sustainability, Pakt starostů a primátorů nebo Local Green Deals.

  A právě na výměnu zkušeností se zaměřují semináře navazující na vznik publikace. Semináře jsou organizované autory publikace pod záštitou MMR. Kromě představení publikace, seznámení s možnostmi využití SDGs v životě a praxi měst, se semináře zaměří na přenos dobré praxe ke konkrétním tématům a výzvám měst a regionu, v kterých se budou konat. Semináře proběhnou během června v Praze, Plzni, Ostravě, Olomouci, Jihlavě a Jablonci nad Nisou. Více o seminářích se dozvíte na webových stránkách SUSTO – Sustainability Tools (https://susto.earth/). Publikace bude tamtéž zveřejněna na přelomu května a června.

  Zdroj: SUSTO – Sustainability Tools

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  270
  Dotace a Finance
  1177
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze