Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Chytré městoOdpadyŽivotní prostředí

  Studie: Bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace průmyslu neobejde

  Image

  Cirkulární ekonomika je klíčovým nástrojem ke snižování emisí, bez níž k plné dekarbonizaci těžkého průmyslu v České republice nedojde. Vyplývá to z nové studie Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), která shrnuje klíčová zjištění z mezinárodních analýz dekarbonizace průmyslu a jejich význam pro český průmysl a stavebnictví. Podle těchto závěrů je možné díky cirkulárním opatřením do roku 2050 snížit emise CO2eq v klíčových průmyslových sektorech v EU až o 65 %, a zároveň ušetřit až 30 % investičních i energetických nákladů oproti scénáři založenému na zavedení nových procesních technologií. Studie, vypracovaná s podporou Evropské klimatické nadace, je k dispozici zdarma na webu INCIEN v češtině i v angličtině stejně jako krátké shrnutí pro širší veřejnost.

  Oficiální představení studie proběhne v rámci snídaně pro média za účasti autorů a dalších vážených hostů ve středu 30. listopadu od 10.00 v Cirkulárním hubu Kampusu Hybernská*. Prosíme o potvrzení vaší účasti do pátku 25. listopadu na adresu alexandra.strelcova@incien.org.

  Klíčové závěry ze studie:

  • Česká republika je druhou nejprůmyslovější zemí EU v podílu na hrubé přidané hodnotě a patří jí třetí příčka v množství emisí skleníkových plynů na obyvatele.
  • Díky cirkulárním opatřením jem ožné do roku 2050 snížit emise CO2eq v klíčových průmyslových sektorech v EU až o 65 %, a zároveň ušetřit až 30 % investičních i energetických nákladů oproti scénáři založenému na zavedení nových procesních technologií.
  • Emise skleníkových plynů z českého průmyslu včetně využití energie sice klesly od roku 1990 o 60 %, ale emise spojené s průmyslovými procesy a využitím výrobků klesly pouze o 10 %.
  • Cirkulární ekonomika se jeví jako nákladově efektivnější dílčí cesta k dekarbonizaci, protože opatření jsou méně finančně náročná ve srovnání s alternativami, a nástroje i prostředky k jejich realizaci jsou v zásadě k dispozici již dnes.

  “Touto studií se snažíme dát jasně najevo, že cirkulární ekonomika je nezbytnou součástí k dekarbonizaci českého průmyslu. Její důležitost je o to více zdůrazněna při současné energetické krizi, neboť klíčové průmyslové materiály jsou energeticky velmi náročné. Čím efektivněji s těmito materiály budeme zacházet, tím více budeme schopni ušetřit energie, potažmo emise. Cirkulární ekonomika přináší jiný, ale doplňující pohled na současnou diskuzi o dekarbonizaci, která se primárně vede v rovině přechodu na obnovitelné zdroje energie či mobility,“ uvádí Pavel Zedníček, výkonný ředitel INCIEN.

  Studie INCIEN se zaměřuje na čtyři emisně a energeticky nejnáročnější materiály v těžkém průmyslu: ocel, cement, plasty a hliník. Ty představují přibližně 65 % celkových průmyslových emisí

  CO2eq v EU. Dále analyzuje dvě nejvýznamnější odběratelská odvětví, jenž tyto materiály spotřebovávají: stavebnictví a automobilový průmysl.

  Hlavním cílem studie je tak podnítit diskusi o cirkulární ekonomice a jejím potenciálu pro snížení emisí skleníkových plynů v těžkém průmyslu a navazujících odvětvích v ČR, a v konečném důsledku motivovat k realizaci vhodných cirkulárních opatření. Ta mohou přispět ke zkrácení dodavatelských řetězcůsnížení spotřeby energií i materiálů, zachování vzácných přírodních zdrojů či zlepšení stavu biodiverzity, a přitom podporují nákladově efektivním způsobem i úsilí o dekarbonizaci těžkého průmyslu.

  Cirkulární opatření snižují emise CO2 z průmyslových materiálů třemi hlavními způsoby: recirkulací materiálů (recyklací či opětovným využitím) nebo substitucí nízkoemisními materiály; materiálovou účinností (snížením spotřeby materiálů); a cirkulárními obchodními modely (např. sdílením, modulárním designem atd., aby se prodloužila životnost výrobků a zvýšila se míra jejich využívání).

  Požadavky na realizaci těchto opatření se navíc brzy stanou součástí legislativy EU a členských států podobně jako v  případě obnovitelné energie a energetické účinnosti. „Od roku 2024 bude muset zpracovatelský průmysl postupně splňovat požadavky nového nařízení EU o ekodesignu udržitelných výrobků. Připravují se také požadavky ve stavebnictví se zaměřením na celoživotní emise budov, včetně těch zabudovaných v materiálech. Podle chystané směrnice EU o podávání zpráv o udržitelnosti budou muset větší firmy taková opatření i svoje nepřímé emise CO2 ze spotřeby materiálů – takzvaný Scope 3 – od roku 2025 reportovat. A za rok budou podobná kritéria pro řadu výrobních odvětví zapsána i do Taxonomie EU pro udržitelné investice,” dodává Benjamin Hague, vedoucí výzkumu INCIEN.

  Komplexní analýza celé problematiky a detailní popis všech navrhovaných opatření jsou k dispozici ve studii zde na webu.

  Role cirkulární ekonomiky v dekarbonizaci průmyslu. Iniciování debaty se zástupci českého průmyslu o dodatečných cestách k dosažení uhlíkové neutrality.                                               Autoři: Benjamin Hague, Pavel Zedníček, Tadeáš Rulík (INCIEN).

  Ke stažení:

  • studie v plném znění ZDE
  • studie anglicky ZDE
  • explainer pro veřejnost ZDE

  Foto a zdroj: INCIEN

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  367
  Energetika
  367
  IT
  241
  Dotace a Finance
  1081
  Odpady
  197

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze