Co nabízí Modernizační fond

Publikováno: 18. 3. 2021Cca 2.3 min četbyKategorie: Dotace, Energetika, Obory, Životní prostředí
SDÍLET

Evropská komise podpořila přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství a zřídila na časové období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.
Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky. Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetická účinnost,
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument z roku 2019 se zaměřuje na oblast klimatu a energetiky, což přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství.

Programy pro Modernizační fond

Konkrétní programy pro Modernizační fond v České republice schválila vláda koncem ledna. Česká energetika tak projde v následujících deseti letech zásadní přeměnou směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci.
Schválený strategický dokument znamená, že v rámci devíti programů podpory bude využito z Modernizačního fondu 150 miliard korun. Nejvíce peněz by mělo jít do nových obnovitelných zdrojů v energetice, na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií a zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.
Modernizační fond je otevřený pro širokou škálu žadatelů, jak pro zástupce veřejného sektoru, tak i pro malé a velké podnikatele. Implementaci zajišťuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). V rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami byl stanoven SFŽP České republiky příjemcem prostředků z Modernizačního fondu a plní roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu.
Podrobné informace k problematice Modernizačního fondu a nové možnosti jeho využití naleznete na stránkách SFŽP.
Zdroj: www.sfzp.cz

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější