Digitalizace staré radnice v Litoměřicích

Publikováno: 23. 3. 2021Cca 2.1 min četbyKategorie: Dotace, Kraje, Ústecký kraj
SDÍLET

Objekt staré radnice v Litoměřicích, jenž je sídlem Oblastního muzea, letos čeká stavebně náročná modernizace. V rámci kompletní rekonstrukce dojde ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci památek katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem k digitalizaci objektu této nemovité kulturní památky. Návštěvníkům se prostřednictvím digitalizace zatraktivní objekt i některé části depozitáře.
Město Litoměřice získalo z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 43 milionů korun na realizaci projektu vyčísleného na 48 milionů korun. „Část finančních prostředků z IROPu využijeme na digitalizaci objektu. Dojde k modelování historické i stávající podoby objektu, leteckému snímkování střechy a štítů, zajištění fotodokumentace současného stavu, obnovy objektu i stavu nového. Návštěvníci se mohou také těšit na videodokument poukazující na unikátnost objektu,“ přiblížila plány Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.
V rámci digitalizace proběhne také 3D optické či laserové skenování vybraných sbírkových předmětů a architektonických detailů. To se bude týkat táflované renesanční místnosti, medailonu na schodišti, renesančního oltářního retabula, plastiky Rolanda či kazatelny. V současné době se stále více paměťových institucí zapojuje do digitalizace objektů a sbírkových fondů. Tato moderní virtuální prezentace umožní veřejnosti lepší přístup k historickým sbírkám.
Rekonstrukcí za dodržení přísných podmínek stanovených s ohledem na unikátnost objektu památkáři projde interiér muzea, fasáda i střecha budovy. „Předpokládáme, že stavbu zahájíme ve druhé polovině letošního roku. Bohužel zhruba dva roky bude v té souvislosti uzavřeno návštěvníkům muzeum,“ připomněla Andrea Křížová.
Zdroj: Město Litoměřice

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější