Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a Infrastruktura

Cenu ČKAIT získalo unikátní řešení nestabilních náspů železniční trati Chomutov – Cheb

Tisková zpráva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Unikátní technické řešení zamezující výlukám i riziku havárií železniční dopravy u Karlových Varů na úseku Chomutov – Cheb získalo během letošních cen Stavba roku 2021 vysoké uznání odborné veřejnosti. Cena ČKAIT za realizaci díla s názvem „Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice“ byla udělena autorům z projektové kanceláře H-PRO GEO s.r.o. a dodavatelům Chládek&Tintěra a.s. a STRIX Chomutov a.s. Cenu předal Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT, během slavnostního vyhlášení Stavby roku 2021 v pondělí 18. října v Betlémské kapli v Praze.

Realizaci díla podnítila událost z roku 2018, kdy v úseku železniční trati č. 140 mezi Karlovými Vary a Ostrovem došlo k sesuvu svahu a přerušení dopravy. Důvodem sesuvu byly nekvalitní materiály z doby budování druhé koleje, zároveň i ucpané drenážní potrubí. Toto riziko hrozilo na více místech. Proto se Správa železnic rozhodla do sanace celého ohroženého úseku investovat miliardu korun.

Rozsah sanačních prací na této frekventované železniční trati dokládá bilance zemních prací. Na pouhém jednom kilometru trati muselo být odtěženo přes 200 tisíc tun materiálu. V rámci stavby došlo ke zřízení nového železničního svršku, štěrkového lože včetně bezstykové koleje a výstroje trati. Byla provedena přeložka kabelové trasy a zřízeno nové trakční vedení. Dále došlo k demolici a výstavbě železničního mostu. Realizaci měly na starosti společnosti Chládek&Tintěra, a.s. a STRIX Chomutov, a.s.

Stěžejní částí této stavby bylo zřízení trvalého odvodnění jednotlivých vrstev, odtěžení všech zcela nevyhovujících, degradovaných a neúnosných zemin a jejich nahrazení únosnou zeminou doplněnou o výztužnou konstrukci s lícovým ocelovým prvkem systému Green Terramesh. Tím byla také zajištěna dlouhodobá životnost této části trati,“ objasňuje Ing. Jan Kokeš, hlavní inženýr H-PRO GEO s.r.o., jenž měl celý projekt trvající 6 měsíců na starosti. V té době se zde pracovalo 16 hodin denně na dvě směny.

Vedle Ceny Inženýrské komory, jejíž výsledky jsme zveřejnili zkraje října, jde o další důležité ocenění přispívající ke zviditelnění inženýrských oborů a pojmenování jejich nesporného přínosu pro celou společnost,“ dodává Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. „Cestující na Podkrušnohorské magistrále mezi Karlovými Vary a Chomutovem mohou díky kvalitní inženýrské práci od dubna 2021 opět využívat železniční dopravu. V úseku Hájek – Dalovice jim doporučuji, aby se podívali na krásné technické dílo nového železničního náspu.“

 

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Markéta Kohoutová, vedoucí Tiskového oddělení ČKAIT
Tel: 227 090 227, 773 222 338, zpravy@ckait.cz, mkohoutova@ckait.cz
Jiří Hlinka – Community s.r.o., Externí komunikace, tel: 602 226 913, jhlinka@ckait.cz

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českého.

www.ckait.cz | Facebook ČKAIT| YouTube ČKAIT

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
420
Energetika
465
IT
325
Dotace a Finance
1291
Odpady
237

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze