Dotace do rozvoje venkova

Publikováno: 7. 1. 2022Cca 3.1 min četbyKategorie: Dotace, Kraje, Zlínský kraj
SDÍLET

Rada Zlínského kraje schválila aktualizaci Strategie rozvoje venkova do roku 2030 a ve vazbě na její priority byl upraven nejvýznamnější krajský dotační program směřující k podpoře venkovského prostoru. Některé dotační tituly, respektive jejich konkrétní opatření, vycházejí z dotazníkového šetření, v němž si obce samy stanovily své potřeby. Kraj pro tento účel uvolnil přes 50 milionů korun.

„Cílem programu je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru, které si obce samy vydefinovaly, dle svých priorit a potřeb. Prostřednictvím projektů, které jsou důležité pro rozvoj a na které nemají dostatečné finanční prostředky, jim bude umožněna tato realizace. Tímto přispějeme ke zlepšení podmínek života v obcích našeho kraje,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj, územní plánování a cestovní ruch.

Obce mohou předkládat žádosti na realizaci konkrétních projektů na Odbor strategického rozvoje Zlínského kraje v termínu od 24. ledna do 24. února.

Dotační tituly:

  • Projekty na obnovu obecního majetku. Právě do tohoto dotačního titulu se promítly konkrétní požadavky obcí vzešlé z dotazníkového šetření, kde si obce samy řekly své priority. Jsou to rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, případně kraje; komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně; rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených především na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci. Vyčleněno je 13 881 000 korun.
  • Projekty na zpracování územních plánů. Jedná se o zpracování návrhu územního plánu obce, případně jeho změny vyvolané požadavkem nebo činností státní správy. Vyčleněn je 1 000 000 korun.
  • Projekty na ochranu životního prostředí. Z těchto dotací je možné vybudovat a revitalizovat stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, pořídit obecní mobiliáře, instalovat herní prvky do základních a mateřských škol či vybavit sportoviště s využitím materiálů z recyklovaných odpadů. K dispozici je 1 000 000 korun.
  • Projekty na obnovu a rozvoj ohrožených území. Tento dotační titul navazuje na pilotní titul zaměřený v letech 2019-2021 na obnovu znevýhodněných území 12 obcí místní akční skupiny Hříběcí Hory. Nyní se nově soustředí na podporu 30 ohrožených obcí vymezených v Aktualizaci. Z titulu lze realizovat komplexní úpravy veřejných prostranství, obnovu objektů a ploch občanské vybavenosti orientovaných na poskytování služeb v obci. Dotace mohou být využity také na modernizaci místních komunikací, zasíťování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů nebo propojení obecních objektů optickou sítí s vysokou propustností. Vyčleněno je 10 000 000 korun.

Zdroj: TZ Zlínský kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější