Dotace do vodního hospodářství v Jihomoravském kraji

Publikováno: 26. 3. 2021Cca 1.3 min četbyKategorie: Dotace, Jihomoravský kraj, Kraje, Obory, Vodohospodářství
SDÍLET

Rada Jihomoravského kraje doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotací ve výši 15 634 900 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství.
Největší investicí schvalovaného balíku je 10 000 000 Kč pro obec Senorady v rámci projektu splaškové kanalizace a ČOV. Na prodloužení stávající kanalizace má získat dotaci také obec Radějov, a to necelé tři miliony korun. Třetí nejvyšší částka ve výši 1 023 100 Kč je navržena obci Mašovice na akci rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace. Mezi další navržené příjemce dotací patří obce Radějov, Pravice, Vrbovec nebo Vodovody a kanalizace Znojemsko, které se pohybují v řádech statisíců.
„Finanční náklady při budování čistíren odpadních vod i samotných kanalizací jsou velmi vysoké, a proto se snažíme obcím pomoct. Navrhli jsme poskytnout prostředky těm žadatelům, kteří dosud nebyli uspokojeni v jiných dotačních programech kraje. Naším cílem je podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Jednotlivé projekty pomůžou také životnímu prostředí,“ uvedl Vladimír Šmerda – radní Jihomoravského kraje pro investice, infrastrukturu a majetek.
Zdroj: Jihomoravský kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější