Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Aktuální dotační příležitosti pro obce a města

PŘÍRODNÍ ZAHRADY ŠKOL  příjem žádostí bude probíhat od 3.10.2022

 • Výzva Národního programu Životní prostředí je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO) u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podporu lze získat na budování či úpravy venkovních areálů a zahrad v přírodním stylu, které budou sloužit pro venkovní výuku dětí. Maximální výše příspěvku, které mohou obce či školy získat, činí 500 tis. Kč na jeden projekt.

EKOMOBILITA – příjem žádostí probíhá od 6.6.2022 do 15.12.2023

 • Výzva Ministerstva životního prostředí nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Dotace je poskytována např. na pořízení osobních, nákladních či malých užitkových vozidel, minibusů, motorek, a dobíjecích stanic. Podpora je stanovena fixně dle typu vozidla, do maximální výše 50 %. V případě, že se bude jednat o náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva, lze finanční limit na jedno vozidlo navýšit o 20 %.

DOTACE PRO JEDNOTKY SDH OBCÍ 2023 – příjem žádostí bude probíhat od července 2022

 • O finanční prostředky budou moci žádat obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, JPO III, nebo JPO V. Výzvy budou tematicky zaměřeny na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu (DA) nebo na rekonstrukci či výstavbu požárních zbrojnic.

RYBNÍKY A MALÉ VODNÍ NÁDRŽE 2023 – příjem žádostí bude probíhat v druhé polovině 2022

 • Připravovaná výzva Ministerstva zemědělství bude zaměřena na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádrží, která mají za cíl podpořit vodní režim krajiny, posílit retenci vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Podporována bude rekonstrukce, oprava a odbahnění i nová výstavba nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (MVN).

DOTACE NA SPORTOVIŠTĚ A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ – příjem žádostí léto 2022

 • Připravovaná investiční výzva Národní sportovní agentury bude zaměřena na podporu technického zhodnocení či výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením. Z dotace tak bude možné podpořit např. nové sportoviště či sportovní kabiny. Jednou z důležitých podmínek dotačního programu je zpracovaný a zastupitelstvem obce schválený Plán rozvoje sportu. Žadatelem může být ÚSC, město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, nebo spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (sportovní kluby a tělovýchovné jednoty).

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – příjem žádostí probíhá od 5.5. 2022 – 30.6.2023

 • Investiční výzva Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT je zaměřena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie (min. požadavek úspory energie je 30 %). Dotace je dále určena na podporu přípravy pro budoucí dobíjecí stanice (EV ready) pro elektromobily.
 • Výše podpory na rekonstrukce veřejného osvětlení je 30 Kč za každou 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně, maximálně však 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel, resp. 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel. Podpora na přípravu pro dobíjecí stanice (EV ready) je stanovena v maximální výši 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod.

Dále, v souvislosti s blížící se finalizací podmínek a kritérií nového INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, si Vás rovněž dovolujeme informovat o předpokládané podobě tohoto programu pro roky 2021-2027.

Hlavní témata IROP2:

 • Veřejná prostranství obcí a měst
 • Kulturní památky a cestovní ruch
 • Chodníky a bezpečná doprava
 • Sociální a zdravotní služby
 • Předškolní a školní vzdělávání
 • eGovernment a kybernetická bezpečnost

V rámci výzev IROP bude kladen větší důraz na včasnou přípravu projektů, neboť nadcházející výzvy budou nově vyhlašovány v režimu tzv. „průběžných výzev“. Projekty tak budou doporučovány k podpoře průběžně po splnění formálních kritérií. Vyjma vybraných aktivit budou za způsobilé výdaje považovány výdaje vzniklé po 1. 1. 2021. Souhrnný přehled podporovaných oblastí, předpokládaných podmínek i očekávaného harmonogramu výzev naleznete v přiloženém informačním letáku pro obce a města.

Foto a zdroj: SMS Služby

Nejčtenější kategorie
Chytré město
419
Energetika
462
IT
324
Dotace a Finance
1286
Odpady
236

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze