Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a FinanceEnergetika

  Energetická komunita na Opavsku se připravuje na růst cen

  Energetické komunity vznikají po celé republice. Na obrázku výměna zkušeností na Opavsku. Kogenerační jednotku na biomasu WAVE v Mikolajicích představuje starosta Martin Krupa.

   

  V souvislosti s růstem cen energií se dávají do pohybu také občanské aktivity. Lidé, obce ani podniky nechtějí čekat na další maxima cen energií a berou svůj energetický osud do vlastních rukou.

  V očekávání nového energetického zákona, který by měl v nejbližších letech připravit cestu pro větší rozšíření obnovitelných zdrojů energie (OZE) a výhodnější sdílení energií v rámci tzv. „energetických komunit“, byl na Opavsku založen spolek ENERKOM Opavsko, z. s. Vznik jednoho z prvních energetických společenství v ČR iniciovala Místní akční skupina Opavsko, z. s. (MAS Opavsko). Podle slov zakládajícího člena a předsedy ENERKOM Opavsko Jiřího Krista „…jsme svědky zásadních změn v dosavadním systému fungování energetiky, přičemž růst cen a nejistoty vyvolávají enormní zvýšení zájmu veřejnosti o obnovitelné zdroje energie“.

  Nová energetická komunita

  Na platformě spolku začínají spolupracovat obce a jejich starostové, jednotliví občané, podniky, malé firmy a živnostníci, zemědělci a neziskové organizace. Smyslem nově vzniklé energetické komunity je spolupráce nablízko. Jde nám o to, vytvořit organizační a odborný ekosystém, sdílet informace, zkušenosti, lidské i finanční zdroje, zkrátka nebýt na plánování energetických otázek sám, poradit si a pomoci si navzájem. Půjde nám také o to vyrábět elektřinu nebo teplo z místních obnovitelných zdrojů a spotřebovávat co největší podíl vyrobené energie, pokud možno co nejblíže od zdroje, tedy v právě v energetické komunitě. Členové spolku mohou v budoucnu společně nakupovat nebo prodávat energie či investovat do dalších výroben.

  Na začátek je nutno mnoho vysvětlovat, vyhledávat a ukazovat příklady dobré praxe. Především je potřeba změnit zažité stereotypy myšlení a zvolit nový úhel pohledu na to, odkud, kam, jak a za kolik mohou energie proudit. Sami vidíme, že za roky, kdy byly energie velice levné a nevyplatilo se nad nimi nijak zvlášť přemýšlet, nám unikly zásadní trendy a přestali jsme vnímat i bezpečnostní rizika. S krizovým scénářem se však velice rychle mění i naše zažité představy a mizí předsudky či mýty o energiích. Pomoci si při řešení energetických problémů můžeme také sami. Stačí si uvědomit, že dnes zásluhou technologického pokroku a s rozvojem obnovitelných zdrojů:

  · může být každý spotřebitelem i výrobcem energie,

  · výrobu a spotřebu energie je možno decentralizovat a přiblížit lidem,

  · lidé, obce, podniky si mohou energii mezi sebou sdílet (komunitní energetika),

  · lokální energetické komunity mohou být méně závislé na dodavatelích energií (sami si mohou určovat své ceny a fixace),

  · energie se může stát zajímavým zdrojem příjmů občanů, komunit, obcí i zemědělců.

  Z čeho vycházíme a co nás čeká?

  Základy pro strategické plánování energetické spolupráce v rámci opavského venkova položila Místní akční skupina Opavsko, která se tématům úspor energií a využívání lokálních zdrojů čisté energie věnuje již více než 12 let. První zkušenosti s moderními energetickými řešeními a tzv. chytrými technologiemi mají na Opavsku obec Mikolajice (kogenerační jednotka WAVE), město Budišov nad Budišovkou (SMART GRID) či městys Litultovice (testování softwaru ČEZ pro komunitní energetiku). Díky těmto a dalším realizovaným projektům se z Opavska stal takový experimentální energetický polygon. Opavský venkov dlouhodobě využívá řadu obnovitelných zdrojů energie jako je slunce, voda, vítr, biomasa a očekává další masivní budování obnovitelných zdrojů.

  Také potenciál úspor energií není v území zdaleka vyčerpán. Pro úspory existuje prostor v oblasti bydlení (rodinné i bytové domy), na úrovni obcí (obecní úřady, školy, kulturní, sportovní, sociální zařízení, veřejné osvětlení, veřejná doprava atd.), na úrovni soukromého sektoru (zemědělské i nezemědělské podnikání) i na úrovni technické infrastruktury (distribuce, akumulace, měření a regulace). Mnoho objektů v soukromém i veřejném sektoru je hodnocena jako nehospodárná. Investice do úspor mohou dlouhodobě přinášet zajímavé výsledky a ušetřit rozpočty obcí, podniků i rodin, a přispět ke zmírnění klimatické krize.

  Souběžně s naplňováním potenciálu úspor by mělo docházet v regionu k postupnému přechodu na obnovitelné zdroje energie. Právě na venkově k tomu máme více než vhodné podmínky. Řada obcí vlastní lesy (energeticky využitelná biomasa – dřevo, štěpka), stále není naplněn potenciál rychle rostoucích energetických dřevin na půdách nižší bonity, využívat je možno i produkty zemědělské výroby (bioplynové stanice), venkov i města disponují množstvím vhodných střech a ploch pro fotovoltaické elektrárny a v neposlední řadě je k dispozici i energie vody na řekách. Mimo cenné pohledové partie krajiny se nabízí i rozumné využití síly větru. Podle strategické vize MAS Opavsko nazývané VENUS (Vize energeticky úsporného regionu) by v regionu mohly být v první fázi (tj. do roku 2030) instalovány stovky MWp obnovitelných zdrojů elektrické energie. Zjednodušeně tento cíl prezentujeme jako instalace 1 kWp (instalovaného výkonu) na každého občana.

  Pro úspory a efektivní využívání OZE je potřeba věnovat pozornost také organizačním inovacím, mezi které patří zejména profesionální energetický management a spolupráce energetických komunit. Návazným efektem komunitní energetiky může být podpora lokální ekonomiky, zvýšení resilience (odolnosti) území a tvorba pracovních míst.

  Inspirací pro vznik energetické komunity na Opavsku byly podobné spolky a družstva v západní Evropě. „Spolupracujeme například s belgickým spolkem REScoop s 60 tisíci členy“, doplnil Jiří Krist s tím, že očekává masivní zrod komunitní energetiky i v ČR. Ale ani v ČR to není nic úplně nového. U zrodu elektrifikace 1. republiky stály před více než 100 lety právě spolky a energetické komunity. „Když to zvládli naši pradědečci, tak to snad zvládneme i my,“ zakončuje Jiří Krist.

  Foto a zdroj: Deník Veřejné Správy

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  381
  Energetika
  400
  IT
  273
  Dotace a Finance
  1184
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze