Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceOdpady

Informace pro obce o platbách za littering

Směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která je častěji označována jako Směrnice o jednorázových plastech (angl. Single-use Plastics Directive, SUPD) přináší celou řadu nových povinností a opatření. Ty budou do české legislativy podle plánu MŽP transponovány, tedy přeneseny, prostřednictvím dvou samostatných zákonů. Prvním bude novela obalového zákona č. 477/2001 Sb. a druhým bude zcela nový Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Návrhy obou těchto zákonů prošly 20. 7. 2022 třetím čtením v Poslanecké sněmovně a nyní zamíří do Senátu.

Jedním z cílů komplexního legislativního opatření je zamezit výskytu volně pohozeného odpadu v přírodě a na veřejných prostranstvích měst a obcí, tato kategorie však spadá spíše do preventivních opatření, které jsou vždy v rukou starostů a úředníků měst a obcí vhodným nastavením infrastruktury sběrné sítě na odpady. Směrnice, a stejně tak i oba připravované zákony, však řeší spíše napravování důsledků nevhodného chování občanů a upravuje způsob, jak hradit náklady spojené s úklidem, dotříděním nebo odstraněním takto vzniklého volně pohozeného odpadu na ulicích, silnicích, parcích, hřištích, apod. Volně pohozený odpad (jinak také littering) je souborem různých typů odpadů všech komodit i velikostí, jejichž společným jmenovatelem je to, že leží mimo místa určená k jejich sběru, tedy mimo nádoby na směsný nebo tříděný odpad či odpadkové koše.

Směrnice ukládá povinnost autorizované společnosti, která zastupuje předmětné výrobce vybraných obalů nebo typů výrobků, uhradit pouze některé vybrané výrobky. Pro AOS EKO-KOM vzniká povinnost k úhradě nákladů spojených s úklidem zjednodušeně zejména u plastových jednorázových sáčků (folie hlavně od svačin a sendvičů apod.), plastových nádob na nápoje o objemu až 3 litry, odnosných tašek, plastových kelímků a jednorázových nádob na potraviny určených k jednorázové a okamžité spotřebě (např. termoboxy, pevné průhledné obaly od toustů a sendvičů). Analogicky z toho vyplývá, že např. obaly od kosmetiky nebo plastové láhve od sirupů, které nesplňují podmínku okamžité spotřeby, nejsou předmětem úhrady nákladů za jejich úklid, i přestože mohou být volně pohozeny v přírodě.

Obdobné povinnosti se budou vztahovat také na výrobce tabákových výrobků a některých hygienických potřeb. Nicméně povinnosti za tyto výrobky nemůže plnit AOS EKO-KOM, protože je zodpovědná pouze za obalový odpad v duchu zákona o obalech.

Souhrnně lze tedy říci, že na volných prostranstvích měst a obcí se nachází jisté množství různě strukturovaného volně pohozeného odpadu, ale pouze malá část bude předmětem úhrady nákladů za jejich úklid v souladu s platnou legislativou. Podíl této části stanoví AOS EKO-KOM prostřednictvím pravidelných rozborů volně pohozených odpadků, aby zjistila jeho míru výskytu a zastoupení ve vztahu ke stanovení poměrné části odměny za úklid, která bude stejně jako u ostatních odměn AOS EKO-KOM vypočtena ze skutečných průměrných nákladů obcí podle velikostních skupin. Pro správný výpočet těchto odměn obdrží obce a města dotazník, ve kterém je žádáme, aby své náklady za úklid veřejného prostranství v požadované struktuře uvedly. Z nich pak AOS EKO-KOM vypočte odměnu, která začne být vyplácena v okamžiku platnosti daného zákona.

Podrobnější informace k tématu je možné nalézt zde.

Foto a zdroj: Enviweb

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze