Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Informace pro regiony, postižené živelní pohromou v podobě tornáda

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje pro případ živelních událostí možnost prominutí kteréhokoliv z místních poplatků, zavedených obcí dle ust. § 1 zákona o místních poplatcích.
Do výčtu situací, které jsou považovány za živelní pohromy, patří mimo jiné i „rychlost větru nad 75 km/h.“ Jelikož tornádo, které postihlo některé regiony České republiky, dosahovalo rychlosti přes 200 km/h, jsou splněny podmínky pro přiznání výše uvedeného prominutí.
Podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad prominout poplatek i jeho příslušenství, a to buď zcela, nebo částečně. K prominutí dochází rozhodnutím vydaným obecním úřadem v postavení správce poplatku z moci úřední a týká se všech poplatníků, dotčených týmž důvodem prominutí.
Rozhodnutí se oznamuje vyvěšením na úřední desce správce poplatku a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.
K prominutí poplatku i příslušenství poplatku může dojít zpětně, již od vzniku poplatkové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení poplatku, a to i poté, kdy již došlo k jeho úhradě, jak vyplývá z ust. § 259 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumenty ke stažení
Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu živelní události

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze