Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a Finance

  Informace pro regiony, postižené živelní pohromou v podobě tornáda

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje pro případ živelních událostí možnost prominutí kteréhokoliv z místních poplatků, zavedených obcí dle ust. § 1 zákona o místních poplatcích.
  Do výčtu situací, které jsou považovány za živelní pohromy, patří mimo jiné i „rychlost větru nad 75 km/h.“ Jelikož tornádo, které postihlo některé regiony České republiky, dosahovalo rychlosti přes 200 km/h, jsou splněny podmínky pro přiznání výše uvedeného prominutí.
  Podle ust. § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad prominout poplatek i jeho příslušenství, a to buď zcela, nebo částečně. K prominutí dochází rozhodnutím vydaným obecním úřadem v postavení správce poplatku z moci úřední a týká se všech poplatníků, dotčených týmž důvodem prominutí.
  Rozhodnutí se oznamuje vyvěšením na úřední desce správce poplatku a zároveň zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  K prominutí poplatku i příslušenství poplatku může dojít zpětně, již od vzniku poplatkové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení poplatku, a to i poté, kdy již došlo k jeho úhradě, jak vyplývá z ust. § 259 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Dokumenty ke stažení
  Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu živelní události

  Zdroj: Ministerstvo financí ČR

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  237
  Energetika
  301
  IT
  180
  Dotace a Finance
  837
  Odpady
  162

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze