Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Jihočeský kraj vyhlásil kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Rada Jihočeského kraje vyhlásila 1. výzvu dotačního programu „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“. Jihočeši si tak budou moci podat žádost o dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za tepelné čerpadlo nebo za kotel na biomasu s ručním či automatickým přikládáním. Dotaci lze získat i na pořízení nového plynového kondenzačního kotle, avšak pouze v případě již hotových realizací (od 1. 1. 2021), nebo při doložení závazné objednávky na nový plynový kotel vystavené do 30. 4. 2022. Podpora se netýká jakéhokoli nového kotle spalujícího uhlí. „Celková částka na výměnu zastaralých kotlů činí 257,09 milionu Kč. V případě vyššího zájmu bude Jihočeský kraj usilovat o navýšení finančních prostředků tak, aby mohly být uspokojeny všechny podané žádosti. Novinkou je v letošním roce i možnost vyplacení zálohy až do výše 60 procent dotace,“ řekl náměstek hejtmana pro krajské dotace Pavel Hroch.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby vlastnící rodinný dům, bytovou jednotku v bytovém domě nebo stavbu pro rodinnou rekreaci v Jihočeském kraji, kde se k vytápění používá (či před výměnou zdroje tepla po 1. 1. 2021 používal) zastaralý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. „Žadatelé musí v nemovitosti trvale bydlet a splňovat kritérium nízkopříjmovosti. To znamená, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Příjmy se ale nebudou sledovat u domácností tvořených výhradně starobními důchodci, dále v případě, že žadatel je nezletilý nebo student do 26 let, resp. u žadatelů, kteří od 1. 1. 2020 pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení,“ upřesnil Hroch.

Rozhodným kritériem pro získání dotace je, stejně jako v minulých letech, čas podání elektronické žádosti. „Žadatel pak musí do 10 pracovních dnů doručit povinnou dokumentaci k elektronicky podané žádosti, a to buď v listinné podobě na podatelnu Jihočeského kraje, nebo datovou schránkou. Pro případ dotazů jsme zřídili speciální mailbox kotliky@kraj-jihocesky.cz a také informační linku s číslem 386 720 323, kde vám naše kolegyně a kolegové z Krajského úřadu Jihočeského kraje rádi a ochotně poradí se vším, co budete potřebovat,“ uzavřel Hroch.

Veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti o kotlíkovou dotaci jsou od 6. května 2022 zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy.

Jak a kdy podat žádost:

  • Elektronické žádosti bude možné podávat od 6. června 2022 od 17 hod. (dle zákona musí být časová prodleva mezi vyhlášením výzvy dotačního programu a spuštěním příjmu žádostí min. 30 dnů).
  • Příjem elektronických žádostí bude ukončen 31. srpna 2022 ve 24 hod.
  • Elektronické žádosti budou podávány přes webovou aplikaci Portál občana Jihočeského kraje (viz https://pz.kraj-jihocesky.gov.cz ), přičemž po podání elektronického formuláře bude každé žádosti přiřazeno pořadové číslo dle času podání. Pro podání elektronické žádosti je připraven podrobný písemný návod, který žadatelé najdou v dokumentaci k vyhlášené výzvě.
  • Po podání elektronické žádostí je nutné doručit do 10 pracovních dnů na Krajský úřad Jihočeského kraje povinnou dokumentaci. Výčet povinných příloh a vzory formulářů jsou ke stažení na webových stránkách https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz v záložce Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy.

Nízkopříjmové domácnosti:

  • Domácnost žadatele je zařazena mezi nízkopříjmové, pokud průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.
  • Příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se započítávají ve výši 0 Kč.
  • Příjmy nemusejí prokazovat domácnosti tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, dále domácnosti, kde žadatel je nezletilý nebo student do 26 let v denním studiu a i ostatní spoluvlastníci nemovitosti jsou nezletilí nebo studenti, nebo pokud žadatel pobíral v období od 1. 1. 2020 dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Maximální dotační sazby pro jednotlivé nové zdroje tepla jsou:

  • 95 % způsobilých výdajů, max. 180 000 Kč, v případě pořízení tepelného čerpadla,
  • 95 % způsobilých výdajů, max. 130 000 Kč, v případě pořízení kotle na biomasu s automatickým či ručním přikládáním,
  • 95 % způsobilých výdajů, max. 100 000 Kč, v případě pořízení kondenzačního kotle na zemní plyn.

V případě pořízení nového kondenzačního kotle na zemní plyn je možné získat dotaci pouze na již realizované výměny, nebo pokud žadatel doloží s žádostí závaznou objednávku nového plynového kondenzačního kotle vystavenou do 30. 4. 2022.

Podporovatelné jsou pouze nové zdroje tepla zaregistrované v Seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí.

Výdaje na výměnu zastaralého kotle jsou uznatelné od 1. 1. 2021.

Zdroj a foto: Jihočeský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze