Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Jihomoravský kraj a podpora adaptačních opatření

Dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022“ umožňuje předcházet negativním dopadům změny klimatu nebo jak se vypořádat se zhoršujícím suchem a dalšími následky. Rada Jihomoravského kraje ve středu 6. dubna 2022 schválila v 1. kole výzvy dotačního programu přidělení dotace v celkové výši 9,4 milionu korun, tu rozdělí mezi 102 žadatelů. Konečné slovo bude mít dubnové zastupitelstvo.

Navrhovaný dotační program, ve kterém je vyčleněna částka 20 milionů korun, je rozdělený do čtyř dotačních titulů: Zadržení vody v krajině (DT 1), Následná péče o zeleň (DT 2), Projektová dokumentace (DT 3), Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn (DT 4).

DT 1 je zaměřený na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření podporu zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích, zadržení vody v krajině v dané lokalitě a pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy. Nově je možné v rámci DT1 také spolufinancovat výstavby vegetačních/zelených střech a instalace podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití např. na zálivku či splachování WC, ale pouze u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v rámci jeho v 144. výzvy.

DT 2 je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, péče o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb, následnou péči o výsadby po založení po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb, dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 20 ks, dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, nákup a použití zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu obce, nákup a použití půdních kondicionérů ke zlepšení půdní struktury.

DT 3 je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit k zvýšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině.

DT 4 je zaměřen na podporu zpracování koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině včetně možností rozpracování variantních řešení adaptačních opatření, u kterých se předpokládá pozitivní dopad na vodohospodářskou situaci, lokální mikroklima, zvýšení biodiverzity, diverzifikaci krajiny, regulaci eroze půdy a stav sucha obecně.

„Zejména okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a část okresu Brno-venkov jednoznačně patří k extrémně suchým oblastem v České republice. Tento fenomén na jižní Moravě negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje opatření vedoucí ke snížení závažnosti dopadů sucha na hospodářství v kraji,“ řekl Jan Zámečník, náměstek pro regionální rozvoj.

Velký zájem o dotační program je důkazem, že obyvatelům Jihomoravského kraje záleží na ochraně přírody a stavu krajiny. Čím více vznikne projektů nejenom na zadržení vody, tím lépe se bude dařit všem živočišným a rostlinným druhům v naší přírodě. A tím pádem se bude dařit i nám lidem, protože jsme součást ekosystému. Věřím, že ti, kteří nestihli podat svoji žádost do prvního kola tohoto dotačního programu, využijí možnost v rámci druhého kola, které je teď před námi,” uvedl náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

2. kolo bude probíhat do 31. srpna 2022. Potřebné informace naleznou žadatelé na Dotačním portálu JMK

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
516
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
252

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze