Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Doprava a InfrastrukturaDotace a FinanceŽivotní prostředí

  Liberec usiluje o grant z Horizontu Evropa 2020

  Město Liberec se zapojí do skupiny mezinárodních konsorcií, které budou žádat o granty v rámci výzkumných projektů financovaných z programu Evropské unie (EU) s názvem Horizont Evropa 2020. Ten má pomáhat v boji proti změně klimatu, při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, a zároveň posílit konkurenceschopnost a růst zemí EU. Ke spolupráci má dojít v návaznosti na skutečnost, že se Liberec před časem stal jedním ze 100 evropských měst, která byla vybrána pro Misi 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030.

  Pokud město granty z programu Horizont Evropa 2020 získá, bude s českými partnery řešit dvě oblasti, které jsou pro dosažení klimatické neutrality významné. Tou první je téma udržitelné městské mobility, na níž by spolupracovalo s ČVUT jako partnerem projektu.

  „Společně bychom řešili a testovali nový přístup k řešení problému s parkováním aut na sídlištích. Druhý výzkumný projekt, kde by se partnerem města stala společnost ENVIROS, se týká optimalizace finančního modelu a financování aktivit, které je nezbytné realizovat s cílem snižování emisí skleníkových plynů,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

  Statutární město Liberec je jediným českým městem, které se účastní Mise EU s názvem 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Jejím cílem je do roku 2030 zajistit 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a zároveň pomáhat v tom, aby tato města fungovala jako experimentální a inovační centra pro všechna ostatní evropská města, která by je měla v klimatické neutralitě následovat do roku 2050. Liberec tento projekt vnímá jako příležitost, jak nastartovat systémovou změnu ve městě a vhodnou spolupráci se všemi možnými partnery v území.

  Smyslem této mise je snižovat emise v klíčových sektorech, což jsou stacionární energie, výroba energie a její distribuce, doprava, odpadové hospodářství, průmyslové procesy a produkty, zemědělství, lesnictví. Je zřejmé, že takového cíle lze dosáhnout pouze prostřednictvím dlouhodobé a náročné systémové změny. Nicméně všichni v posledních měsících sledujeme, jak je téma úspory energií důležité,“ upozorňuje Radka Loučková Kotasová.

  Cílem mise je hledat nové způsoby řízení města, nové finanční zdroje, a to včetně těch soukromých,
  a také propojovat všechny důležité aktéry nejen na místní, ale i na regionální a celonárodní úrovni.

   „Liberci se již podařilo navázat komunikaci s dalším městem EU Mise, s Košicemi, se kterými nás spojují obdobné problémy a ambice, jak je řešit. Společně s nimi a dalšími evropskými městy je v tuto chvíli utvářeno konsorcium, které by mělo i společně žádat o dotaci na výzkumný projekt pod programem Horizont Evropa 2020. Společným cílem pro všechna konsorcia je budování chybějících kapacit v této oblasti, přičemž každé město ke konkrétní pilotní aktivitě přistoupí samozřejmě s ohledem na svá lokální specifika. Po realizaci a otestování pilotních aktivit na úrovni jednotlivých měst je nedílnou součástí i vzájemné sdílení všech poznatků, zkušeností a výsledků, což představuje přidanou hodnotu projektu,“ vysvětluje Radka Loučková Kotasová a dodává:

  „S ohledem na klimatickou neutralitu spatřuji pro město velký význam i v navázání spolupráce s Teplárnou Liberec v oblasti komunitní energetiky. Je to téma, které společně již delší dobu řešíme,
  a v tuto chvíli se v rámci programu Horizont Evropa 2020 nabízí dotace na financování zmapování konkrétní podoby funkčního systému, tedy nastavení celého konceptu společenství, konkrétních možností využívání místních obnovitelných zdrojů a ověření souvisejících technických podmínek tak, aby byl systém optimálně nastavený a funkční.“ 

  Pro úspěšnou realizaci je podle náměstkyně Loučkové Kotasové nutné zapojit do mise maximum veřejných i soukromých subjektů i jejich zdrojů.

  „To znamená nejen vedení města a městské společnosti, ale i neziskovky, občanskou společnost, výzkumné instituce, podniky, a v neposlední řadě i širokou veřejnost. Právě její zapojení vnímá Evropská komise jako zásadní prvek celého procesu. Je zřejmé, že vytyčeného cíle nelze dosáhnout bez změny přístupu a vnímání dané problematiky. Nosným prvkem Mise je vypracování tzv. klimatické smlouvy, jejíž součástí má být i samotný závazek vedení města a jeho partnerů, které představí vizi a své priority. Součástí klimatické smlouvy jsou pak i akční a investiční plán. Po vypracování klimatické smlouvy, což může trvat až dva roky, a jeho validaci Evropskou komisí, město získá tzv. Mission Label. To je v podstatě jakási certifikace od Evropské komise, která městu umožní lepší přístup k financování a dosažení synergických efektů s dalšími programy,“ dodává náměstkyně primátora.

  Dalšími benefity členství v EU Misi je individuální poradenství a podpora prostřednictvím platformy NetZeroCities, prostor pro networking s dalšími městy, příležitost zapojit se do větších inovačních aktivit a projektů, a také zmíněný jednodušší přístup k evropským finančním zdrojům.

  Foto: Evropská Komise
  Zdroj: Liberec

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1181
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze