Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaDotace a FinanceŽivotní prostředí

Liberec usiluje o grant z Horizontu Evropa 2020

Město Liberec se zapojí do skupiny mezinárodních konsorcií, které budou žádat o granty v rámci výzkumných projektů financovaných z programu Evropské unie (EU) s názvem Horizont Evropa 2020. Ten má pomáhat v boji proti změně klimatu, při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, a zároveň posílit konkurenceschopnost a růst zemí EU. Ke spolupráci má dojít v návaznosti na skutečnost, že se Liberec před časem stal jedním ze 100 evropských měst, která byla vybrána pro Misi 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030.

Pokud město granty z programu Horizont Evropa 2020 získá, bude s českými partnery řešit dvě oblasti, které jsou pro dosažení klimatické neutrality významné. Tou první je téma udržitelné městské mobility, na níž by spolupracovalo s ČVUT jako partnerem projektu.

„Společně bychom řešili a testovali nový přístup k řešení problému s parkováním aut na sídlištích. Druhý výzkumný projekt, kde by se partnerem města stala společnost ENVIROS, se týká optimalizace finančního modelu a financování aktivit, které je nezbytné realizovat s cílem snižování emisí skleníkových plynů,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Statutární město Liberec je jediným českým městem, které se účastní Mise EU s názvem 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Jejím cílem je do roku 2030 zajistit 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a zároveň pomáhat v tom, aby tato města fungovala jako experimentální a inovační centra pro všechna ostatní evropská města, která by je měla v klimatické neutralitě následovat do roku 2050. Liberec tento projekt vnímá jako příležitost, jak nastartovat systémovou změnu ve městě a vhodnou spolupráci se všemi možnými partnery v území.

Smyslem této mise je snižovat emise v klíčových sektorech, což jsou stacionární energie, výroba energie a její distribuce, doprava, odpadové hospodářství, průmyslové procesy a produkty, zemědělství, lesnictví. Je zřejmé, že takového cíle lze dosáhnout pouze prostřednictvím dlouhodobé a náročné systémové změny. Nicméně všichni v posledních měsících sledujeme, jak je téma úspory energií důležité,“ upozorňuje Radka Loučková Kotasová.

Cílem mise je hledat nové způsoby řízení města, nové finanční zdroje, a to včetně těch soukromých,
a také propojovat všechny důležité aktéry nejen na místní, ale i na regionální a celonárodní úrovni.

 „Liberci se již podařilo navázat komunikaci s dalším městem EU Mise, s Košicemi, se kterými nás spojují obdobné problémy a ambice, jak je řešit. Společně s nimi a dalšími evropskými městy je v tuto chvíli utvářeno konsorcium, které by mělo i společně žádat o dotaci na výzkumný projekt pod programem Horizont Evropa 2020. Společným cílem pro všechna konsorcia je budování chybějících kapacit v této oblasti, přičemž každé město ke konkrétní pilotní aktivitě přistoupí samozřejmě s ohledem na svá lokální specifika. Po realizaci a otestování pilotních aktivit na úrovni jednotlivých měst je nedílnou součástí i vzájemné sdílení všech poznatků, zkušeností a výsledků, což představuje přidanou hodnotu projektu,“ vysvětluje Radka Loučková Kotasová a dodává:

„S ohledem na klimatickou neutralitu spatřuji pro město velký význam i v navázání spolupráce s Teplárnou Liberec v oblasti komunitní energetiky. Je to téma, které společně již delší dobu řešíme,
a v tuto chvíli se v rámci programu Horizont Evropa 2020 nabízí dotace na financování zmapování konkrétní podoby funkčního systému, tedy nastavení celého konceptu společenství, konkrétních možností využívání místních obnovitelných zdrojů a ověření souvisejících technických podmínek tak, aby byl systém optimálně nastavený a funkční.“ 

Pro úspěšnou realizaci je podle náměstkyně Loučkové Kotasové nutné zapojit do mise maximum veřejných i soukromých subjektů i jejich zdrojů.

„To znamená nejen vedení města a městské společnosti, ale i neziskovky, občanskou společnost, výzkumné instituce, podniky, a v neposlední řadě i širokou veřejnost. Právě její zapojení vnímá Evropská komise jako zásadní prvek celého procesu. Je zřejmé, že vytyčeného cíle nelze dosáhnout bez změny přístupu a vnímání dané problematiky. Nosným prvkem Mise je vypracování tzv. klimatické smlouvy, jejíž součástí má být i samotný závazek vedení města a jeho partnerů, které představí vizi a své priority. Součástí klimatické smlouvy jsou pak i akční a investiční plán. Po vypracování klimatické smlouvy, což může trvat až dva roky, a jeho validaci Evropskou komisí, město získá tzv. Mission Label. To je v podstatě jakási certifikace od Evropské komise, která městu umožní lepší přístup k financování a dosažení synergických efektů s dalšími programy,“ dodává náměstkyně primátora.

Dalšími benefity členství v EU Misi je individuální poradenství a podpora prostřednictvím platformy NetZeroCities, prostor pro networking s dalšími městy, příležitost zapojit se do větších inovačních aktivit a projektů, a také zmíněný jednodušší přístup k evropským finančním zdrojům.

Foto: Evropská Komise
Zdroj: Liberec

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze