Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceEnergetika

Ministerský úsporný tarif opomíjí 4 miliony lidí

Lidé, kteří doma topí elektřinou nebo plynem, se mají podle novely energetického zákona, kterou včera do meziresortního připomínkového řízení poslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dočkat „příspěvku na úsporný tarif“. 4 miliony lidí, kteří využívají teplo ze soustav zásobování teplem, nedostanou nic.

Na 4 miliony lidí připojených na teplárny v nadcházející zimě drtivě dopadnou dramaticky rostoucí ceny zemního plynu, uhlí nebo emisních povolenek. Ministerstvo průmyslu a obchodu se však rozhodlo zvýhodnit domácnosti, které doma topí elektřinou nebo plynem. Jen ty budou mít nárok na tzv. úsporný tarif.

„Těžko si představit absurdnější diskriminaci lidí připojených na teplárny, než s jakou přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Majitel rodinného domu vytápěného plynem na příspěvek dosáhne, zatímco důchodce v paneláku vytápěném například z plynové teplárny nedostane nic,“ uvedl předseda výkonné rady Mirek Topolánek.

Vláda přitom v programovém prohlášení slíbila, že narovná podmínky na trhu. Teplárny si na rozdíl od lokální výroby tepla musí kupovat povolenky na emise skleníkových plynů, jejichž cena dramaticky vzrostla. Tuto diskriminaci měla zmírnit přechodná transformační podpora tepla, kterou vložila Poslanecká sněmovna v minulém volebním období do zákona do podporovaných zdrojů energie. Ministerstvu průmyslu a obchodu se však za více než půl roku od nástupu nové vlády nepodařilo Evropské komisi vysvětlit princip podpory a transformace teplárenství jako zásadního příspěvku k plnění klimatických cílů. Bez souhlasu Komise není možné podporu vyplácet. Podle dostupných informací uvázla jednání na mrtvém bodě a není jasné, kdy a zda vůbec se podaří souhlas Evropské komise získat. Namísto částečného narovnání podmínek na trhu přichází Ministerstvo průmyslu a obchodu paradoxně s jejich ještě větším pokřivením trhu v podobě příspěvku na úsporný tarif pro domácnosti, které topí elektřinou a plynem.

„Pan ministr Síkela asi stále nepochopil, že na teplárny je připojených 4 miliony lidí a dramatický nárůst cen emisní povolenek a teď navíc i energetických komodit není v letošních cenách tepla ještě z větší části promítnut a že na tuto situaci budou muset výrobci tepla bezprostředně reagovat. Vyzývám pana ministra, aby situaci těchto lidí okamžitě řešil, a pokud nevedou k cíli jednání s Evropskou komisí, neprodleně předložil pro příští topnou sezónu jiné řešení,“ uvedl Mirek Topolánek.

Návrh z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož podstatou je vyplácení paušálního příspěvku podle kategorií zákazníků, je navíc v řadě směrů nedomyšlený a povede k absurdním situacím. Například sazbu D01 využívají chataři, nebo lidé v garážích, ale také třeba garsonky důchodců. Podle návrhu tak buď bude mít nárok na dotaci řada odběrů, kde to nedává žádný smysl, anebo naopak bude z podpory vyloučena část nejzranitelnějších domácností. Smůlu budou mít zřejmě také drobní živnostníci, kteří mají přihlášen byt jako provozovnu a mají tudíž tarif za elektřinu pro podnikatele.

„Ten návrh je šitý horkou jehlou a povede k absurdním výsledkům. Je potřeba ho domyslet a kompletně přepracovat,“ uvedl Mirek Topolánek.

To ovšem Ministerstvo průmyslu a obchodu zřejmě nemá v úmyslu. Na jeho připomínkování dalo pouhé 3 pracovní dny a oslovilo jen vybrané resorty. K návrhu navíc s ohledem na předchozí svolení vlády nebylo vůbec zpracováno hodnocení dopadů regulace, tzv. RIA.

Zapomnělo ministerstvo na 4 miliony lidí?

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) apeluje na ministerstvo, aby učinilo energie dostupné pro všechny. Čtyři miliony lidí budou v nejistotě, zda na ně zákonodárci nezapomněli. Z návrhu paragrafového znění úsporného tarifu vyplývá, že se nebude týkat zákazníků městských tepláren. Svaz měst a obcí ČR na své občany nezapomíná, bude požadovat takovou úpravu zákona, která zahrne i odběratele tepla z městských tepláren.

Vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, připravilo novelu energetického zákona, jehož podstatou je vyplácení paušálního příspěvku podle kategorií zákazníků. Jedná se o stanovení úsporného tarifu pro ty domácnosti, které odebírají od dodavatelů energie plyn či elektrickou energii. Bohužel se úsporný tarif nebude týkat zákazníků připojených na centrální vytápění městských tepláren.

„Připravovaný úsporný tarif s námi nikdo nekonzultoval. Na připomínkové řízení k předmětnému návrhu novelizace energetického zákona byly vyhrazeny pouze 3 dny, přičemž mezi připomínková místa byla zařazena pouze ministerstva a další ústřední státní úřady. Samosprávy, i přes jejich nezanedbatelnou roli v energetickém sektoru, osloveny nebyly. Řešení zdražování energií musí být komplexní tak, aby byla adekvátně adresována situace všech zákazníků, nikoliv pouze některých vybraných skupin. Ze současného návrhu ale není zdaleka jasné, kolika zákazníků se bude příspěvek týkat.“ Vysvětluje místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek.

Hnutí DUHA: Úsporný tarif nastavený dle spotřeby nepomůže nejpotřebnějším

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo slibovanou novelu energetického zákona, která – pokud bude schválena v Parlamentu – umožní vládě nastavit sociální slevu na elektřinu a plyn pro vybrané kategorie domácností. Oproti původním prezentacím Ministerstva průmysl a obchodu umožní zacílení nejen podle spotřeby, ale také podle dalších kritérií.

Hnutí DUHA rozšíření vítá, ale upozorňuje, že stále chybí pomoc pro domácnosti napojené na teplárny (novela zmiňuje pouze elektřinu a plyn). Vyhodnocení, jak změna pomůže ochránit rodiny před energetickou chudobou, bude možné, až MPO předloží samotné nařízení vlády s návrhem kategorií zákazníků a výše pomoci. Sleva na energie by měla podle ekologické organizanizace odrážet míru navýšení cen energie a zacílit na nejpotřebnější domácnosti na základě zdravotního stavu (zdravotně hendikepované), věku (starobní důchodce) i sociální situace (nízkopříjmové rodiny).

Připomínky ostatních ministerstev jsou možné jen do 20. června a hned 22. června má návrh schválit vláda.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Vítáme, že návrh úsporného tarifu ministra Síkeli nakonec zůstává otevřený k možnosti zacílit slevu na energie na sociálně zranitelné domácnosti. Přesné zacílení umožní poskytovat domácnostem vyšší míru pomoci s cenami energií. Novela energetického zákona je však jen zmocnění pro nařízení vlády, kde bude klíčové nastavení parametrů. Tedy ke komu se pomoc dostane a zda bude stačit. Už nyní je jasné, že novela zapomíná na domácnosti odebírající teplo z tepláren, což však lze opravit ještě před schválením vládou.” (16.6.2022)

Foto: Wikimedia Commons
Zdroj: Časopis Czech Industry

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze