Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Ministerstvo vysvětluje návrh, který usnadní konzervaci lokálek

O konzervaci trati půjde žádat, pokud po trati projede méně než 1500 osobních vlaků nebo 12 nákladních za rok. Plán na jednodušší pravidla pro konzervaci regionálních železničních tratí neprošel standardním projednáváním dopadů regulace, který se u novelizace zákonů obvykle dělá.

Vyplývá to z odpovědí, které ministerstvo dopravy (MD) zaslalo na otázky deníku Zdopravy.cz k pozměňovacímu návrhu předloženém poslancem ANO 2011 Martinem Kolovratníkem. Návrh zpracovalo ministerstvo dopravy. Novela, která prošla do druhého čtení, nově přesně stanoví, za jakých okolností přestane být dráha provozuschopná.

Stav, který se označuje jako konzervace dráhy, by mohl Drážní úřad prohlásit po žádosti vlastníka dráhy, pokud není trať po dobu dvou po sobě jdoucích let před podáním žádosti užita v rozsahu alespoň 1 500 jízd osobních vlaků a 12 jízd nákladních vlaků za rok.

Odpovědi přinášíme v kompletním znění od ministerstva dopravy.

Byly k této novele zpracovány dopady regulace?
Jedná se o poslanecký pozměňovací návrh, tudíž hodnocení dopadů regulace zpracováno nebylo.

Se kterými dopravci konkrétně MD projednávalo tento návrh a jaké bylo jejich stanovisko?
Se sdružením nákladních železničních dopravců ŽESNAD.CZ. Z diskuzí vyplynula právě hranice 12 nákladních vlaků coby kritérium možné konzervace dráhy.

Existuje z jednání nějaký zápis? Můžeme ho dostat?
Zápis z daných jednání nebyl pořizován.

V návrhu je v paragrafové části návrhu zákona spojka „a“ u minimálního počtu objednaných vlaků, současně v důvodové zprávě ale u tohoto samého spojka „nebo“. Bude tedy nutné splnit počty pro oba typy dopravy, nebo pouze pro jednu?
Bohužel jsme se s poukazem na domnělou chybu setkali již poněkolikáté. Podle ministerstva dopravy je však návrh napsán v souladu s pravidly českého jazyka a výrokové logiky. Dráha může být konzervována, pokud nejsou splněny podmínky pro dostatečný počet vlaků osobní dopravy a nákladní dopravy. Opačným způsobem lze číst návrh tak, že konzervace nemůže být povolena, pokud na dráze jezdí vyšší počet osobních vlaků než 1 500 za rok a/nebo vyšší počet nákladních vlaků než 12 za rok. Zde postačí splnit pouze jednu z podmínek, tzn. vyšší počet vlaků nákladní nebo osobní dopravy, aby dráha nemohla být konzervována.

Kdo konkrétně a na základě čeho navrhl hodnotu 1 500 osobních vlaků a 12 nákladních vlaků?
Stanovený počet vlaků osobní dopravy vychází z dosud platného usnesení vlády č. 416 z roku 2012 o Pravidlech převodu vybraných železničních drah v majetku státu, tj. téměř 10 let prověřeného a používaného instrumentu přijatého na úrovni vlády.

Hranice pro nákladní dopravu rozhodující o možnosti zahájení procesu konzervace byla, jak výše uvedeno, stanovena po konzultaci se sdružením ŽESNAD.CZ a bylo zde přihlédnuto k jednoznačnému zájmu ministerstva dopravy na zachování či rozvoji železniční nákladní dopravy před zakonzervováním dráhy a zastavením provozu.

Proč není tento návrh už v ministerské novele zákona o dráhách a předkládá se takto narychlo přes poslance?
Návrh zcela jistě není předkládán narychlo. Právní úprava konzervace dráhy byla připravována a diskutována déle než rok. Po dohodě s panem poslancem Kolovratníkem byl jím tehdy předkládaný návrh stažen s příslibem jeho dopracování do další (tzn. aktuálně projednávané) novely zákona o dráhách. O čemž jste ostatně tehdy informovali.

Byla novela projednána i s Asociací krajů a Svazem měst a obcí? Kdy a s jakým výsledkem? Prosíme rovněž o zápis.
Návrh konzervace drah jsme se zmiňovanými subjekty neprojednávali, neboť případné (ne)zakonzervování dráhy lze ze strany krajů (obcí) či krajských (obecních) objednatelů železniční dopravy výrazným způsobem ovlivnit prostřednictvím případné deklarace (ne)zájmu o provoz na dané konkrétní dráze převtělené do odpovídající objednávky příslušného počtu vlaků.

Další informace ZDE

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze