Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoDotace a FinanceEnergetikaNepřehlédněteŽivotní prostředí

Ohlédnutí za Dny malých obcí

Letošní 55. Dny malých obcí, které v dubnu proběhly v Olomouci a Praze, znovu ukázaly, že toto každoroční setkání s ministry a vysokými úředníky i představiteli institucí a organizací se starosty a dalšími zástupci samospráv má své opodstatnění. Aktuálnost a praktičnost obsahu vystoupení řečníků bylo tak lákadlem pro několik stovek účastníků setkání, k němuž patřila možnost osobního jednání.

„Už v polovině roku by se měly objevit první výzvy IROP 2021-2027,“ uvedl v pražském O2 Universum místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jde přitom o částku 117 miliard korun, z toho až 80 miliard korun je určeno pro obce. Mnohé z nich řeší přitom pomoc uprchlíků z Ukrajiny.

Žhavý tématem je pro obce a města úprava nového stavebního zákona a jeho zavádění do praxe i dostupnost bydlení. Za prioritu považuje ministr zachování stability systému stavebních úřadů, byť nemalá část z nich zanikne. Ivan Bartoš k tomu uvedl že již v příštím roce by měl vzniknout zákon o dostupném bydlení.

Alokaci finančních prostředků operačního programu IROP 2021 – 2027 se věnoval náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk Semorád. Jako nová témata zmínil zelenomodrou infrastrukturu, veřejnou infrastrukturu pro cestovní ruch (záchytná parkoviště, cyklostezky) a některé dílčí podpůrné aktivity, například rozšíření možností pro komunitně vedený místní rozvoj či zdravotnictví (paliativní péče). Pro malé obce, a to i ve spolupráci s místními akčními skupinami MAS, je určeno osm miliard korun. Počítá se s podporou dobrovolných hasičů, dětských zařízení, obecních knihoven, ale i s prostředky na zvýšení bezpečnosti, což souvisí i s opravami infrastruktury. „Výhodou je výše kofinancování 80 až 95 procent,“ uvedl Zdeněk Semorád.
Informace má k zájemcům dostat kampaň s regionálním IROP Tour, pořádaná Centrem pro regionální rozvoj. Akce se konají po celé republice do půlky května. Celkem má být realizováno 50 setkání ohledně novinek a změn v IROP 2021-2027.

Ačkoliv náměstek Semorád zdůrazňoval ve svém vystoupení evoluci, z IROP 2021 – 2027 je vyřazena podpora zateplování bytových domů a sociální podnikání. Oblast režijních a animačních výdajů MAS se přesouvá do OP Technická pomoc a územního plánování do OP Životní prostředí (viz Tabulka).
V Olomouci k při své vystoupení přiblížil jednotlivé programy IROP také náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň. V souvislosti s válkou na Urajině a zvýšení kybernetických hrozeb připomeňme Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost. Program má podpořit metropolitní, krajské a další neveřejné sítě veřejné správy. Jde i o rozvoj neveřejných optických sítí – propojení veřejných institucí (úřadů, nemocnic a škol), ale i o posílení kybernetické bezpečnosti. Jako příklad lze uvést komplexní zabezpečení nemocnic (fyzickou ochrana serverů, antivirus atd.). Co se týká eGovernment cloudu, snahou je vybudování státního datového centra a jednotného webu pro všechny obce či zavedení jednotného emailu pro celý stát gov.cz.

Dotace a životní prostředí

Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman prezentoval v Praze nabídku dotací pro obce a města se zaměřením na boj proti suchu, zadržování vody v krajině a energetické úspory a využití OZE. Připomněl, že program Nová zelená úsporám je určena pro všechny vlastníky bytových domů, tedy i obce a města. Připomeňme, že v rámci NPŽP byla vyhlášena výzva č. 12/2021, následně s návazností na OPŽP 2021+, týkající se energetické úspory veřejných budov. Alokace 3,285 mld. Kč umožňuje zateplení obvodového pláště, rekonstrukce a modernizace osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání atd., výměnu zdroje využívajícího fosilní paliva a instalace fotovoltaického systému atd. Už letos v červnu budou vyhlášeny první výzvy na podporu komunitní energetiky malých obcí a rozvoje komunitní energetické infrastruktury. Od července pak podle Petra Valdmana budou vyhlášeny výzvy ohledně odpadového hospodářství, na čističky odpadních vod a kanalizaci.

Nabídku dotací pro obce a města, jejichž příjem žádostí probíhá od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023, představil v Olomouci ředitel sekce Státního fondu životního prostředí ČR Martin Kubica. Například na výsadbu stromů je alokováno 200 milionů korun. Příspěvek je určen na výsadbu vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech či v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání, k úhradě sazenic, zajištění odborného dozoru atd. Žádat o dotaci mohou subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Na zdroje pitné vody je alokováno 450 mln. Kč. Jedná se o realizace nových či posílení stávajících zdrojů vodypřivaděče pitné vody i vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod nebo kde kapacita zdroje není dostatečná atd.

Hospodaření obcí

Ředitel odboru financování územních rozpočtů MF ČR Miroslav Matej připomněl dřívější zavedení nových kritérií do systému RUD, čímž se vyladil mechanismus rozdělování daní o nové aspekty. Jednalo se o vazbu daňových příjmů obcí na ukazatele jako je rozloha obce, počet obyvatel, počet dětí a žáků školských zařízení zřizovaných obcí. Postupně tak vzrostly podíly obcí na sdílených daních o čtvrtinu, z 20,59 % na 25,84 %. Jak ale uvádí, určitá progrese v konstrukci výpočtu podle velikosti obce je nutná z důvodu funkce měst jako center veřejných služeb i pro nerezidenty z okolních obcí. Současně poukázal na to, že obce jsou nyní finančně silnější než kdy jindy. Ujistil však, že podíl obcí na rozpočtovém určení daní se určitě snižovat nebude.

O možnostech optimálního nastavení daně z nemovitých věcí (DNV) pro obce hovořila Gabriela Kukalová z Centra daňových studií České zemědělské univerzity. Upozornila na to, že podle údajů z roku 2019 nevyužitý potenciál výnosů DNV při multiplikovaném efektu všech koeficientů představuje 32,831 mld. Kč. Zmínila v této souvislosti časté umisťování solárních parků na orné půdě, což za stávající legislativy nelze jinak zdanit než pouze zlomkovitě právě DNV.

Ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR Miroslav Veselý pak informoval o tom, že Ministerstvo vnitra připravuje aktualizaci zákonů o obcích, krajích a o hl. m. Praze. Snahou je legislativu více přiblížit praxi tak, aby v odůvodněných případech mohli zastupitelé hlasovat distančně a v krizových situacích by rada obce operativně rozhodovala místo zastupitelstva.

Další informace, včetně prezentací řečníků najdete na www.promestaobce.cz

 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1402
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze