Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Chytré městoDotace a FinanceIT

Pakt: Chytré vesnice jsou zásadní pro rozvoj venkova v EU

Během dvoudenní akce (27. – 28. 10. 2022) v Lednici Česká republika představila svůj Pakt o venkově, strategii, která spojuje občany, místní samosprávy a zainteresované strany s cílem podpořit rozvoj venkova v zemi. Členové Evropského výboru regionů (VR), zástupci českého předsednictví v Radě EU a Evropského parlamentu se také zavázali usilovat o skutečné oživení venkova a podepsali společné prohlášení „Společně pro inteligentní venkovskou Evropu“.

Potřeby občanů žijících mimo hlavní městská centra jsou hlavním tématem českého Paktu o venkově, který ve čtvrtek představili v Lednici v rámci semináře s celým názvem Komunitní místní rozvoj a chytré vesnice jako inovativní nástroje pro efektivní rozvoj venkovských oblastí. Seminář pořádala společně komise VR pro přírodní zdroje (NAT) a Evropský parlament, konkrétně jeho meziskupina pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (RUMRA) a Chytré vesnice.

Komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski, který se k jednání online připojil, uvedl, že bez prosperujících venkovských oblastí nemůžeme mít udržitelnou a odolnou Evropu. „Potřebujeme, aby všechny politické snahy směřovaly k cílům vize venkova a ke zlepšení života všech lidí žijících na venkově,“ konstatoval komisař pro zemědělství.

Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR a místopředseda komise NAT, řekl: „Aby došlo k územní soudržnosti, potřebujeme holistický přístup, propojující koncepty Smart Villages, Smart Cities. a Smart Regions. Musíme zmenšit rozdíly v rozvoji mezi městem a venkovem prostřednictvím evropských investičních fondů a nástrojů, jako jsou CLLD (Community-Led Local Development), a to pravidelným uplatňováním hodnocení územního dopadu a „kontroly na venkově“. Je třeba ještě upravit opatření a financování, aby se slova proměnila ve skutečné činy, aby se vize venkova stala skutečností.“

Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii, promluvila k účastníkům prostřednictvím videoposelství, ve kterém zdůraznila důležitost zapojení národních, regionálních, místních orgánů a zúčastněných stran do Paktu venkova, abychom společně vybudovali světlou budoucnost pro venkovské oblasti.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, konstatoval: „Jde o to, jak využít všechny zdroje, které máme k tomu, abychom dokázali řešit problémy venkova. Ať už jde o lokální energetiku založenou na obnovitelných zdrojích, ale také o technologie, které dokáží zlepšit dostupnost základních služeb v oblasti zdravotnictví, sociální péči, obchod, kulturu… Náš region – jižní Morava – by bez vesnic nebyl tím, čím je a musíme udělat všechno proto, aby venkov zůstal unikátním živým místem,“ uvedl k jednání hejtman Grolich.

Franc Bogovič, spolupředseda meziskupiny Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti (RUMRA) a chytré vesnice, řekl: „Pandemie i válka brutálně odhalily naši zranitelnost a naši závislost. Posílily naše odhodlání a naši odolnost. Inteligentní vesnice, které obohacují a podporují náš venkovský život, jsou velkou součástí řešení. Posilují venkovské komunity a poskytují jim potřebné nástroje k řešení jejich nedostatků. Naše venkovské oblasti mají potenciál být těmi nejlepšími flexibilními a tím pádem odolnými regiony našeho kontinentu s místní populací, která je autonomní a dokáže nacházet udržitelná řešení za běhu. To platí pro konektivitu (vysokorychlostní širokopásmové připojení), udržitelné a precizní zemědělství, elektronické zdravotnictví, cestovní ruch, energetiku, mobilitu, vzdělávání a sociální soudržnost.“

Hlavním tématem dvoudenního semináře v Lednici byly chytré vesnice a podpora jednotlivých fondů EU venkovu. Místní lídři, poslanci Evropského parlamentu, národní a regionální experti zde řešili, jak mohou různé úrovně správy i nestátní subjekty přispět k tomu, aby se dlouhodobá vize odrazila ve prospěch obyvatel venkova i v evropské legislativě. Diskutovali také o dalším postupu, pokud jde o současné finanční období EU a utváření budoucích programových období, na která se vztahuje dlouhodobá vize. Představili zde také příklady dobré praxe v Evropě od Estonska po Rakousko, od Maďarska po Španělsko.

Závěry a poznatky byly shrnuty v deklaraci „Společně pro inteligentní venkovskou Evropu“, tu účastníci přijali na závěr akce.

Pakt o venkově je jednou z iniciativ oznámených v dlouhodobé vizi Komise pro venkov zveřejněné na konci června 2021. Cílem paktu je mobilizovat veřejné orgány a zúčastněné strany, aby jednaly na základě potřeb a aspirací venkovských komunit. Má poskytnout společný rámec pro zapojení a spolupráci na úrovni EU, národní, regionální a místní úrovni.

Foto: Deník.cz
Zdroj: Jihomoravský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze