Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Pardubický kraj je připraven na rozvojové fondy EU

Nové programové období z pohledu dotací Evropské unie začalo v minulém roce a potrvá až do roku 2027. Kraj, ale i města a obce mají možnost získat finance z celé řady různých programů. O tom, jaké možnosti přicházejí, hovoří Ladislav Valtr radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj a evropské fondy.

Jaké jsou možnosti zdrojů z evropských fondů a má Pardubický kraj připravené projekty, na které chce peníze využít?

Pro Českou republiku je v rámci strukturálních fondů Evropské unie připraveno více než 550 miliard korun, které budeme moci investovat do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí.

K tradičním operačním programům jsou v tuto chvíli navíc k dispozici i nové nástroje – Národní plán obnovy ve kterém je až 179 miliard korun na investice a reformy nebo Modernizační fond, kde je připraveno přibližně 300 miliard. Je to rekordní množství peněz a my jako Pardubický kraj se samozřejmě zapojujeme a budeme zapojovat do jejich čerpání.

Jaký fond je nejdůležitější pro regionální rozvoj?

Pro Kraj je to integrovaný regionální operační program, protože podporuje investice právě do oblastí kompetencí Kraje, tedy do veřejné infrastruktury v oblasti dopravy, vzdělávání, zdravotnictví, e-governmentu, kulturního dědictví a cestovního ruchu, ale i sociální infrastruktury a mnohých dalších.

V současném programovém období je zde důraznější dotační motivace k zelené a modré infrastruktuře veřejných prostranství obcí a měst, veřejné infrastruktuře pro cestovní ruch, ale třeba i paliativní péči ve zdravotnictví.
Nechybí dotace pro kulturní památky, obecní knihovny, muzea, opravy požární nádrží a podpora dobrovolných hasičů, ale také na posílení kapacit mateřských škol, podporu dětských skupin, modernizaci základních škol, infrastruktury pro sociální služby a cestovní ruch, výstavba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek, revitalizace veřejných prostranství a další. Jsou to tedy dotace, které mohou výrazně pomoci našim městům a obcím.

Jsou pro současné programové období nějaké novinky v žádostech?

Převážně procesní. Rád bych také zdůraznil, že výzvy jsou teď většinou průběžné, což vytváří tlak na rychlou přípravu projektů a jejich rychlé předkládání.

Novinkou je i výše zmíněný Národní plán obnovy. Čeho se vlastně týká?

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do několika částí. Jsou to digitální transformace, fyzická infrastruktura a zelená tranzice, vzdělávání a trh práce, instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19, výzkum, vývoj a inovace a zdraví a odolnost obyvatelstva.

Pro příjemce z řad měst a obcí již byla vyhlášena celá řada výzev, v celé řadě oblastí, jako jsou například energetické úspory veřejných budov, hospodaření s vodou v obcích, protipovodňová ochrana, budování kapacit dětských skupin, regenerace brownfieldů, rekonstrukce veřejného osvětlení či ekomobilita.

Velkým tématem je boj proti klimatickým změnám. I proto vznikl Modernizační fond s celkovým objemem 300 miliard korun. Na co se dají použít?

Je to nový finanční nástroj Evropské unie pro roky 2021-2030 vytvořený v souvislosti s cílem v oblasti klimatu, zaměřený na podporu investic do modernizace energetických systémů a zlepšování energetické účinnosti.

Zaměřuje se na perspektivy udržitelných technologií zejména v oblastech výroby a využití energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Existují i další programy, mimo vedle známějších fondů?

Ano, a je jich hned několik. Vedle fondů nabízí Evropská unie financování z několika zvláštních unijních programů. Například u programu Horizont Evropa lze praktickou využitelnost programu lze spatřit zejména v uplatňování konceptu Smart City, který má v programu nejčastěji podobu propojování evropských měst a vzájemného sdílení zkušeností a osvědčených inovativních postupů při řešení obdobných závažných problémů. Mezi další programy patří také LIFE, ERASMUS či KREATIVNÍ EVROPA.

Foto: Entrepreneur
Zdroj: Pardubický kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
515
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze