Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a FinanceMěsto pro byznysRozhovory

  Patříme mezi evropské investiční destinace

  O podpoře podnikatelů, spolupráci s univerzitou i podnikavých ženách

  Tomáš Vlasák je ředitelem regionální kanceláře CzechInvestu v Pardubickém kraji. Podle něj nabízí právě tento kraj, ačkoli patří k těm menším, dostatek příležitostí k podnikání. Pardubická kancelář se tu snaží naplňovat heslo CzechInvestu „Spojujeme a podporujeme“.

  Pane řediteli, jak byste charakterizoval Pardubický kraj z hlediska příležitostí k podnikání?

  Pardubický kraj patří mezi nejmenší kraje ČR, ale svým ekonomickým významem se minimálně vyrovná i některým větším regionům. Využívá výhodné geografické polohy ve středu republiky, sousedí s pěti dalšími kraji a na severu také s polským Dolnoslezským vojvodstvím. Vyznačuje se dlouhou průmyslovou tradicí, progresivní a diverzifikovanou odvětvovou strukturu průmyslu a vysokým podílem exportu. Kraj je sídlem jak velkých podniků, konkurenceschopných v evropském i globálním měřítku, které vyvíjejí, vyrábějí a prodávají inovativní finální produkty, tak inovačních šampionů mezi malými a středně velkými podniky s vysokým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Špičkový podnikový výzkum a vývoj na mezinárodní úrovni existuje zejména v chemii, biomedicíně a radiotechnice. O atraktivitě regionu svědčí i to, že v letošní soutěži Financial Times obsadilo jak město Pardubice, tak Pardubický kraj mezi evropskými investičními destinacemi budoucnosti shodně 5. místo v kategorii nejmenších měst a regionů.

  Na stránkách CzechInvestu si spolupráci s vámi pochvaluje představitel Podnikatelského inkubátoru P-PINK. Prý u vás nachází vzácnou míru empatie?

  Jsme rádi hlavně za to, že podnikatelský inkubátor v Pardubicích máme, i když pracuje v omezených podmínkách a s minimálním rozpočtem. Usnadňuje nám práci v tom, že slouží jako jednoznačné místo prvního kontaktu pro lidi, kteří začínají s podnikáním nebo o tom uvažují. CzechInvest má celou řadu programů na podporu startupů, zejména těch, které mají globální ambice a chystají expanzi do světa. Klienti P-PINKu v ideálním případě vyrostou v pardubickém inkubátoru a následně přejdou k nám.

  Naše empatie, pokud ji tak kolegové v P-PINK chápou, vychází z toho, že Pardubice za sebou už mají jeden nepovedený pokus o inkubátor, který byl založen pouze za účelem čerpání dotačních prostředků a kvůli nezkušenosti zřizovatele s transferem technologií a podporou startupů zkrachoval. I proto považujeme částečně za svou povinnost pomáhat nově vzniklé instituci.

  Co chystáte pro podporu místních podnikatelů?

  V první řadě se snažíme znát jejich situaci, potřeby a rozvojové plány, abychom jim mohli nabídnout programy naše a našich partnerů, jako jsou investiční pobídky, vízové balíčky, dotační programy z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Dále nabízíme podporu exportu ve spolupráci se zahraničními kancelářemi CzechTrade, podporu výzkumu a vývoje v rámci programů Technologické agentury ČR (TA ČR) a podobně. Proto podniky navštěvujeme, uspořádali jsme i anketu k dopadům koronavirové pandemie, a proto také pořádáme webináře a semináře na vybraná témata.

  Na podzim chystáme Tržiště sociálního podnikání, kde propojujeme sociální podniky s jinými firmami regionu, které hledají partnery a subdodavatele, nebo setkání řešitelských týmů pardubické a hradecké univerzity s podniky, kterým vysoké školy nabídnou své kapacity. Chceme pokračovat i v podpoře kulturních a kreativních průmyslů a nabízet kreativce podnikům ve zpracovatelském průmyslu tak, aby ze spolupráce vznikaly synergie.

  Myslíte, že situace firem a podnikatelů se v době po koronavirové epidemii v Česku vrátí postupně k normálu?

  Myslím si, že to bude velmi záležet na celkové situaci ve společnosti – zda se lidé rychle vrátí ke „starému“ způsobu života, například k cestování a účasti na hromadných akcích. Situace se tak bude lišit v jednotlivých odvětvích ekonomiky. Existují obory, které krizí postiženy nejsou vůbec nebo jen velmi málo, například life sciences nebo IT. Nejhůře je na tom vše spojené s turismem a cestováním. Firmy, které jsme považovali za bezproblémové, perspektivní a s vysokým potenciálem růstu, se ze dne na den ocitly v problémech, protože jejich klienty jsou hotely nebo pořadatelé kulturních a sportovních akcí. Obávám se, že v těchto sektorech bude náprava trvat velmi dlouho a neobejde se bez částečné změny zaměření daných podniků. Na druhou stranu jsem optimistou v případě některých klíčových oborů, například chemie, automotive a elektrotechniky. Tam věřím, že ztráty z jara sice nebude možné nahradit, ale návrat k předchozím výkonům bude možný.

  Jakým investorům byste doporučil Pardubický kraj?

  Pardubický kraj je dlouhodobě atraktivní pro investory v elektrotechnickém průmyslu. Sám jsem se ještě jako zaměstnanec Magistrátu města Pardubice zapojil do prvních jednání se zástupci japonského Panasonicu a tchajwanského Foxconnu v roce 1995 v Pardubicích a pamatuji si, jak byli překvapení dlouhou tradicí průmyslu a s tím spojeným fungujícím školstvím. Obdobně silné postavení tady má chemický průmysl, i když tam je investorů výrazně méně. Zde vidíme cestu, jak ještě více zpropagovat Pardubický kraj mezi investory v oboru inteligentní chemie pro průmyslové a bio-medicinální aplikace.

  Nesmíme zapomenout ani na oblast automotive. Česká republika je na něm sice podle některých názorů závislá až příliš, ale pokud například máme v kraji dva významné výrobce autobusů, určitě se zde najde místo i pro jejich další dodavatele.

  Spolupracujete také s Univerzitou v Pardubicích?

  Univerzita Pardubice je významným regionálním hráčem, který svou existencí, výchovou nových odborníků a výzkumným programem pozitivně ovlivňuje podnikatelské prostředí v regionu. Se zástupci univerzity se potkáváme v pracovních skupinách na podporu inovací a inovačního podnikání a daří se nám prosazovat podobný cíl, kterým je podpora spolupráce akademického a podnikatelského sektoru. Konkrétní spolupráci máme s Fakultou ekonomicko-správní, nabízíme odborné praxe pro studenty nebo pro ně přednášíme. Studenti nám letos pomohli s návštěvami v podnicích a se zjišťováním zájmu o jednotlivé dotační tituly. Byli jsme domluveni i na spolupráci na univerzitním hackathonu pro potenciální startupy, ale ten se již kvůli epidemii bohužel neuskutečnil – snad se to podaří v příštím školním roce.

  Jaké jsou podle vás překážky podnikání v Pardubickém kraji?

  Myslím, že překážky podnikání jsou v celé České republice podobné – malá ochota mladých lidí podnikat a preference „jistého“ zaměstnání, nadměrná byrokracie, nízká úroveň digitalizace státní správy a vysoké zdanění lidské práce. Pardubický kraj částečně doplácí na problémy s dostupností po dálnici, i když výstavba D35 z Opatovic už konečně začala, a není na tom nejlépe s nabídkou nemovitostí pro podnikání, ať už nových průmyslových zón nebo kancelářských prostor. V době ekonomického růstu nepatřila podpora podnikání mezi klíčové priority veřejné správy.

  Jistě spolupracujete s Pardubickým krajem a obcemi…

  Spolupráce s Pardubickým krajem se nejlépe daří v oblasti podpory sociálního podnikání, kde je náš krajský úřad v České republice na špici. Společně organizujeme celoroční Sociální akademii, kde se snažíme zástupce sociálních podniků vzdělávat v oblastech spojených s podnikáním, jako je marketing, finanční plánování, cenotvorba a další. Rovněž jsme Pardubickému kraji v rámci programu Zlaté české ručičky pomohli podpořit podniky, které rychle zareagovaly na krizovou situaci a začaly vyrábět osobní ochranné prostředky – roušky, filtry, dezinfekci, polomasky.

  Typickým případem spolupráce s obcemi byla vždy podpora budování průmyslových zón – momentálně je v programu zapojeno město Pardubice s rekonstrukcí ulice Dělnická v průmyslové zóně Černá za Bory a některá další města jako Jevíčko a Svitavy připravují projekty. Městům, které o to projeví zájem, hledáme vhodné investory – momentálně tak řešíme například situaci v Králíkách, kde se uvolňuje část areálu s plánovaným přesunem výroby společnosti OEZ do Letohradu.

  Pardubická regionální kancelář se hodně věnuje podpoře podnikavých žen a pořádá pro ně tzv. rendez-vous. Co si pod tím lze představit?

  Jedná se o setkávání nejen pro podnikatelky, ale i ženy, které o vlastním podnikání třeba teprve přemýšlejí. Ty na setkáních získají informace o tom, jak s podnikáním začít, a vyslechnou si inspirativní příběhy žen, které již tuto zkušenost mají za sebou. Celá skupina řeší podobné problémy, ženy za sebou nemají velké týmy odborníků, snaží se sladit pracovní a rodinný život. Zkušení mentoři je na setkáních zasvěcují do témat, jako je budování značky, obchodní vyjednávání, nastavování cen a radí například v oblastech financí a marketingu.

  Kdy jste s podporou žen začali?

  Na podzim roku 2016 jsme zjistili, že ve městě funguje skupina podnikavých žen, která pořádá prodejní akce svých výrobků. Záhy bylo jasné, že na ni žádný z oficiálních podpůrných programů nemyslí. Proto jsme na jaře 2017 ženy svolali a zeptali se jich, zda pro ně můžeme něco udělat. Ukázalo se, že je pro ně i bez dotací a jiných podpor zajímavé setkávat se, sdílet dobré i špatné praxe, účastnit se školení, hledat partner(k)y ke spolupráci a společnému obchodování. I proto v létě 2017 vznikl oficiální spolek Podnikavé ženy Pardubického kraje. Nás těší, že stále funguje a je zajímavý pro své členky bez přímé intervence CzechInvestu. Dnes se organizace stará o 70 podnikatelek různého zaměření a inspirovala ke vzniku podobných spolků ženy v dalších městech, například v Ústí nad Labem nebo Liberci. A setkání podnikavých žen CzechInvest pořádá prakticky po celé republice.

  Kolik setkání podnikavých žen jste už v Pardubickém kraji uspořádali?

  Pro ženy pořádáme v průměru dvě až tři setkání ročně a každého se účastní 30 až 50 žen. Lze říci, že jsme na našich setkáních přivítali celkově až 150 žen. Přirozeným centrem pro tato setkání u nás v kraji jsou Pardubice, jedno jsme v roce 2019 uspořádali také v Přelouči.

  Samotný spolek podnikavých žen se dále rozvíjí a svá setkání si řeší samostatně, buď školeními na různá témata, networkingovými snídaněmi nebo účastí v různých pracovních skupinách. Těch je ročně více než 20. Tato skupina žen se stává zajímavou i pro různé mentory a školitele, takže kurzů a možností stále přibývá. Spolek plánuje i setkání hradeckých a pardubických podnikatelek.

  V létě 2017 Vznikl oficiální spolek podnikavé ženy pardubického kraje. nás těší, že stále funguje a je pro své členky zajímavý.

   

  Autor: Zuzana Pacinová

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  376
  Energetika
  379
  IT
  253
  Dotace a Finance
  1126
  Odpady
  204

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze