Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Plán obnovy popožene Česko v boji proti korupci

Krize je příležitost nastartovat pozitivní reformy, které mohou posunout Evropu vpřed. Na takové myšlence je postavený Národní plán obnovy, který má pomoci vyvést českou ekonomiku z post-covidové krize. Součástí plánu jsou i reformy v oblasti boje proti korupci a justice. Kromě často zmiňované problematiky střetu zájmů obsahuje český plán obnovy několik dalších protikorupčních opatření, která bude muset Česko přijmout. Jaká to jsou?

Evropská komise má do Česka poslat mimořádné peníze na obnovu ekonomiky po pandemii. Chce si však nejprve být jistá, že budou správně využity. Česko již obdrželo první zálohu na projekty, jak ale uvedla místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová, další platby budou podmíněné transparentností systému. Součástí Národního plánu obnovy (NPO) jsou proto opatření, která mají zajistit, aby při využívání peněz z fondu obnovy nedocházelo k podvodům, korupci či střetům zájmů.

Česko se v oblasti korupce pohybuje pod průměrem států EU, jak ukazuje například index vnímání korupce sestavovaný Transparency International. Také Rada EU opakovaně zmiňuje, že korupce zůstává pro Českou republiku problémem, navzdory mírnému zlepšení. V letech 2019 a 2020 ministři členských zemí Česku doporučili, aby se zaměřilo na protikorupční opatření, která jsou součástí priorit vlády a často vycházejí z mezinárodních závazků ČR. Část plánovaných reforem ale dodnes nebyla přijata, případně převedena do praxe.

NPO proto obsahuje posílení protikorupčního rámce ČR, a to zejména se zaměřením na oblasti prevence a odhalování korupce. Reformy by se měly týkat oznamování a sledování korupce, nezávislosti justice a pravidel pro lobbování. Dohlížet na ně bude ministerstvo spravedlnosti. Kromě toho obsahuje plán obnovy i osm specifických opatření, která mají ochránit celý plán proti případnému střetu zájmů. Jedná se o nastavení systému kontroly, monitoringu a auditu, ale i o sladění české legislativy s evropskou v oblasti střetu zájmů, definice skutečných majitelů a praní špinavých peněz. Tato opatření musejí být splněna do poloviny roku 2022 a každopádně před tím, než Česká republika požádá Evropskou komisi o první platbu.

Reformy v boji proti korupci budou stát zhruba 40 milionů korun a Česko jej bude financovat z vlastního rozpočtu a také z fondů Evropského hospodářského prostoru.

Zdroj: Portál Euractiv

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
507
IT
373
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze