Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Pomocná ruka pro ekocentra

Ministerstvo životního prostředí pokračuje v podpoře ekologického vzdělávání

Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Dotační podpora je určena konkrétně pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice. Rezort tak podpoří výchovu dětí k ekologickému myšlení a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.„Podporuji ekologickou výchovu u školních dětí, protože pozitivní vztah k životnímu prostředí je potřeba budovat od útlého věku. Na podporu denních a pobytových výukových ekologických programů jsme proto i letos vyčlenili z rozpočtu SFŽP ČR 15 milionů korun, což znamená zhruba stovku nových, většinou celoročních programů, které rozvíjejí a doplňují základní environmentální vzdělávání nad rámec školního učiva,“ uvádí k výzvě ministr Richard Brabec. Jak doplňuje: „Důraz klademe na využití tvořivých, zážitkových a interaktivních metod a úzký kontakt s přírodou. Tyto požadavky naplňují programy a projekty v ekocentrech a střediscích ekologické výchovy, jejichž síť je v ČR unikátní a svým dosahem i odborností poskytuje záruku plošné dostupnosti i kvality podpořených environmentálních programů.“ Zároveň odkazuje na 180 neziskových organizací registrovaných na webových stránkách www.ekocentra.cz, jež jsou oprávněnými příjemci dotace.

Oproti dřívějším podobným dotačním titulům obsahuje aktuální výzva, vedená pod číslem 1/2020, několik novinek. „Na jeden projekt mohou nyní ekocentra získat vyšší částku, a to až čtvrt milionu korun. Současně jsme organizátrům prodloužili lhůtu pro podání žádostí a také dobu realizace. S ohledem na nepředvídatelnou epidemiologickou situaci mají příjemci dotací na celkovou realizaci projektů čas až do poloviny roku 2022,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje a poskytuje z rozpočtu ministerstva.

Dotační výzva se zaměřuje výhradně na ekologické programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Výše podpory se liší podle délky trvání programu. Denní programy jsou krátkodobé a probíhají venku v přírodě, výjimečně přímo v budovách škol či ekocenter. Trvají nejméně dvě vyučovací hodiny, u předškolních dětí 60 minut, a jsou podpořeny částkou 50 Kč na osobohodinu. Oproti tomu pobytové programy umožňující rozsáhlejší a intenzivnější působení probíhají minimálně 3 dny a spojují vzdělávací environmentální aktivity vedené odbornými lektory do většího celku. Ty jsou dotovány částkou 70 Kč na osobohodinu.

Příjem žádostí do výzvy 1/2020 z národního programu životní prostředí probíhá elektronicky přes systém AiS SfžP čR a trvá od 1. července do 30. října 2020, nebo do vyčerpání prostředků.

 

Autor: MŽP, redakce

Nejčtenější kategorie
Chytré město
441
Energetika
499
IT
365
Dotace a Finance
1354
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze