Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Přežijí vesnické prodejny?

Image

Stát a kraje se snaží udržet obchůdky v obcích dotacemi

V mnoha menších obcích funguje místní prodejna jako důležité místo služeb, kam si lidé také chodí popovídat, zjišťovat informace a setkat se se sousedy. Stát se proto rozhodl vesnické obchody dotovat, některé kraje je podporují už řadu let.

O dotace na provoz vesnických prodejen se zajímá obec Šumvald na Olomoucku, kde se v místní části Břevenec otevřela prodejna začátkem letošního léta. „Na konci roku nám zde skončila prodejna, kterou vedla paní, co už byla pět let v důchodu. Doufáme, že nové obchodnici to vyjde, protože chce mít otevřeno šest dní v týdnu. Stoprocentně je tady prodejna potřeba, v Břevenci bydlí starší lidé. Nejde jen o samotný obchod, ale i o to, že vyjdou z domu, potkají se se sousedy, zastaví se a popovídají si,“ popisuje situaci obvyklou na mnoha místech v České republice starosta Šumvaldu Josef Šenk.

Nový obchod má pronajatou i jednu místnost v kulturním domě na sklad. „Doufáme, že se prodejna udrží,“ přeje si starosta Šumvaldu. 

V minulosti byly krajské dotační programy pro vesnické prodejny v Olomouckém kraji omezeny počtem obyvatel, až loni se změnou pravidel mohly o peníze žádat také místní části. „Bývalá obchodnice v Břevenci už končila, takže o podporu nežádala. Nové obchodnici jsme veškeré podklady poslali a doufám, že se žádostí na kraji uspěje,“ dodal starosta Josef Šenk.

No podporu vesnických prodejen má Olomoucký kraj letos připravených sedm milionů korun, část peněz je od státu v rámci projektu Obchůdek 2021+. „Kraj získal dotaci ve výši 4 miliony korun na udržení provozu maloobchodu, k ní z vlastního rozpočtu přidá další 3 miliony, které byly v předchozích letech poskytovány na podporu maloobchodních prodejen v rámci Programu obnovy venkova,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova Jan Šafařík.

V loňském roce byl podle něho zájem o dotace enormní a přesáhl rozdělovanou částku. „Podpora pro venkovské prodejny v budoucnu ještě nabude na významu. Násobně vyšší náklady na energie budou vytvářet velké negativní tlaky. Kraj má zájem je v co největší míře eliminovat,“ objasnil Šafařík.

Podpora prodejen státem

Samotný stát začal venkovské prodejny podporovat až v loňském roce v rámci programu Obchůdek 2021+. Letos, ve druhém kole, nastalo několik změn. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navýšilo původní rozpočet z 39 milionů (což odpovídalo 3 milionům na jeden kraj) na 52 milionů korun, tedy 4 miliony na každý kraj v ČR. Dále jsme zvýšili možnou dotaci z prostředků ministerstva na jednu prodejnu ze 100 tisíc na 130 tisíc korun, nová výzva také umožňuje zahrnout do dotace pořízení drobného hmotného majetku do výše 80 tisíc korun,“ popsal David Hluštík z odboru komunikace MPO.

Zájem o dotace přitom stoupá. V loňském roce se přihlásilo 11 krajů, letos už své žádosti podalo všech 13 krajů. „Dotace z programu Obchůdek 2021+ je určená pouze pro maloobchodní prodejny s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. V první výzvě bylo prostřednictvím krajů podpořeno 428 prodejen, kterým byla vyplacena dotace ve výši přes 31 milionů korun. Jedná se hlavně o obce do 1 000 obyvatel nebo obce do 3 000 tisíc obyvatel, které mají místní část do 1 000 obyvatel a na jejichž územích se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin a nápojů,“ upřesnil Hluštík z MPO.

Největší část dotací ve výši 73 procent směřovala na mzdové náklady, 23 procent na energie a materiál. Zbytek připadl na telekomunikační služby, internet, poplatky spojené s bezhotovostními platbami nebo ostatní provozní náklady.

Dotace krajů

Program uvítal například Moravskoslezský kraj, který potvrzuje velký zájem od provozovatelů prodejen na venkově. Loni kraj vyčerpal celé 3 miliony korun od státu a přidal dalších 580 tisíc korun, aby pomohl všem žadatelům. Letos jsou žádosti už na 5,4 milionu korun. „Schválení příjemců a případné navýšení programu bude projednávat zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém prosincovém zasedání. Kraj má dotační program nastavený podle podmínek stanovených MPO. Nejčastěji se jedná o prodejny v malých obcích a naše podpora je rovnoměrně rozdělena do všech oblastí kraje. Poptávka je ze strany malých obcí velká,“ potvrzuje Miroslava Chlebounová z kanceláře hejtmana.

Například Jihomoravský kraj vesnické prodejny podporuje již od roku 2018 vlastním dotačním programem. „Naší snahou je udržet základní služby a kvalitu života na venkově, neboť prodejna potravin v malých obcích bývá často i jediné místo pro setkávání občanů,“ uvedl Petr Holeček z odboru tiskových věcí a marketingu Jihomoravského kraje. Celkem kraj poskytl už přes 17 milionů korun téměř čtyřem stovkám malých vesnických prodejen a dalších přes 6 milionů korun více než 70 obchodům v rámci státního programu Obchůdek 2021+.

V letošním roce byly v Jihomoravském kraji mezi žadateli ze 49 procent družstva a ze 41 procent fyzické osoby, 3 procenta tvořily obce. „Úspěšnost je dána velikostí obce, ve které je prodejna provozována. Dotace jsou posléze poskytnuty žadatelům s upřednostněním nejmenších obcích nebo místních částí obcí, ve kterých je prodejna potravin provozována,“ dodal Holeček.

Dokonce ještě o rok déle podporuje venkovské prodejny Kraj Vysočina, a to již od roku 2017. Od loňského roku tak v tomto regionu běží paralelně dva programy, jeden pro obce do 500 obyvatel, kde jsou kromě prodejen potravin podporovány i další služby, jako jsou pošta či knihovna, a druhý pro obce od 501 do 3 000 obyvatel financovaný ze státního dotačního projektu Obchůdku 2021+. Za posledních šest let tak k 7 milionům od státu Kraj Vysočina přidal na podporu venkovských prodejen dalších více než 27 milionů korun ze svého rozpočtu.

„Hlavním důvodem je snaha o zachování obchodní obslužnosti malých obcí a zároveň i míst pro setkávání občanů, zejména seniorů, kdy obchod je v obci často jediným pravidelně otevřeným podobným místem. V rámci programu Obchůdek 2021+ Kraj Vysočina využil možnosti úpravy podmínek a snížil maximální výši podpory, aby mohl podpořit více příjemců, a také posunul hranice počtu obyvatel obce, v níž se prodejna nachází tak, aby nedošlo k překryvu s obdobně zaměřeným dotačním programem kraje. Velkou část žadatelů tvoří družstva,“ uvedla Jitka Svatošová z tiskového oddělení Kraje Vysočina.

Další příklady dotací

Také Liberecký kraj podporuje prodejny vlastními dotacemi v rámci jednoho z programů Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova. V tomto případě ovšem není možné žádat o příspěvek na provoz prodejen, dotace je totiž určena na pořízení, opravu nebo údržbu majetku ve vlastnictví obce.

Proto kraj hned v prvním roce vyhlášení využil státní dotační program Obchůdek 2021+ a v roce 2021 rozdělil 3 miliony korun mezi 42 žadatelů. V letošním roce přidá i menší část peněz ze svého vlastního rozpočtu.

„Oproti předchozímu roku letos Liberecký kraj disponuje 4,4 miliony korun, přičemž maximální výše dotace se zvýšila na 130 tisíc korun. Letos je možné žádat na výdaje za energie, telekomunikační služby a paušální internet. Je možné i pořídit neinvestiční majetek. Žadatelé jsou převážně fyzické osoby, a to z 85 procent a dále právnické osoby a Jednoty. Dotace byly využity na provoz prodejen, jako jsou energie, pronájem prostor, telekomunikační služby a částečně i mzdové výdaje. Dotace byla rozdělena mezi všechny žadatele poměrně,“ vysvětlil tiskový mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Státní dotační program v letošním roce poprvé využívá Středočeský kraj. „Jsme si vědomi situace, se kterou se musí obchody v malých obcích v současné době potýkat. Zejména pak s ohledem na zdražování energií je pro ně každý příspěvek velkou pomocí. V rámci programu navíc zacílíme podporu tak, aby byla skutečně co nejefektivnější. Žádosti budou přijímány až do ledna příštího roku,“ uvedl Josef Holek z oddělení PR a komunikace Středočeského kraje.

Kraj počítá s určitou specifikací podmínek, aby zajistil, že dotační částky provozovatelům obchodů v menších obcích skutečně pomohou. „Počítá se s přihlédnutím k tomu, zda je obec v hospodářsky a sociálně ohroženém území,“ sdělil mluvčí kraje Holek.

Státní program na podporu venkovských prodejen chválí i Sdružení místních samospráv ČR. „Chci poděkovat ministerstvu obchodu a průmyslu, že k přípravě programu přizvalo i zástupce obcí a především že naše připomínky byly zohledněny a zapracovány do programu. Jedná se o první program, kdy je podpora zaměřena přímo na provozní náklady obchodníků. To určitě významně přispěje k udržení prodejen na venkově. Na obchod musí být nahlíženo jako na základní službu a tak k němu musí být přistupováno. Myslím, že právě Obchůdek 2021+ je vykročením správným směrem,“ je přesvědčen například starosta obce Vysočina a člen předsednictva Sdružení místních samospráv Tomáš Dubský.

Michal Šverdík
redaktor www.drbna.cz

Podpora venkovských prodejen Jihomoravským krajem

Rok

Počet přijatých žádostí

Počet schválených žádostí

Schváleno/poskytnuto v Kč

2018

59

59

2 522 000

2019

70

70

2 799 000

2020

92

92

4 106 000

2021

97

95

4 080 000

2022

97

81

3 682 000

Celkem

415

397

17 189 000

Zdroj: Jihomoravský kraj

Přehled dotací ve státním programu Obchůdek 2021+

Rok

Počet přijatých žádostí

Požadavek v Kč

Počet schválených žádostí

Přidělený rozpočet
v Kč

Poskytnuto v Kč

2021

112

10 777 000

33

3 000 000

2 924 636

2022*

39

  3 422 000

37

4 000 000

3 222 000

Celkem

151

10 780 422

70

7 000 000

6 146 636

Pozn.: Z důvodu nedočerpání alokace v roce 2022, je vyhlášeno druhé kolo sběru žádostí od 14.11.2022

Zdroj: Jihomoravský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze