Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a FinanceŽivotní prostředí

Program Norských fondů navyšuje alokaci některých svých výzev

Státnímu fondu životního prostředí ČR se podařilo vyjednat navýšení finančních prostředků v programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, který čerpá prostředky z Norských fondů. Částku 2,7 milionu eur využije k financování projektů zařazených do zásobníku žádostí ve dvou již uzavřených dotačních výzvách Oslo a Bergen a pro připravované výzvy zaměřené na změnu klimatu a ochranu vod před znečištěním mikropolutanty.
„O navýšení celkové alokace programu Norských fondů jsme intenzivně usilovali již od ukončení naší první výzvy SGS-3 Oslo, která se zaměřila na přípravu adaptačních a mitigačních strategií na lokální úrovni. Ve výzvě jsme obdrželi mnoho kvalitních žádostí a považovali jsme za nešťastné, že po vyčerpání prostředků nám pod čarou stále zůstala celá řada opravdu zajímavých projektů,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky.
„Obrátili jsme se proto na kolegy z Ministerstva financí České republiky a Norské environmentální agentury, která zastupuje v našem programu donorskou stranu, a požádali o navýšení celkové alokace. V listopadu loňského roku jsme byli informováni, že na dotační projekty v oblasti ochrany životního prostředí získáme dalších 2,32 milionů eur. Další finanční prostředky připojí Státní fond životního prostředí ČR ze svých zdrojů a celkové navýšení alokace dosáhne částky 2,73 milionů eur, tedy zhruba 71 milionů korun,“ dodává Petr Valdman.
V roce 2021 plánuje Státní fond životního prostředí ČR vyhlásit z programu Norských fondů celkem čtyři nové výzvy. Týkat se budou pilotních projektů v ekosystémech, ochrany vod před znečištěním zbytky léčiv a pořízení infrastruktury či tvorby nových analytických metod v oblasti monitoringu znečišťujících látek v povrchových vodách. Chybět nebude ani podpora senzorického monitoringu kvality ovzduší z pohledu vlivu lokálních topenišť.
Zdroj: SFŽP

Nejčtenější kategorie
Chytré město
438
Energetika
496
IT
363
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze

Další článek
Starostovy starosti
Image