Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Projekt KOMPAS má předpovídat vývoj na trhu práce v ČR

MPSV realizuje projekt Predikce trhu práce-KOMPAS, financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Jeho cílem je přehledným způsobem odpovědět  na otázky, jakým směrem se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh  na národní a krajské úrovni. KOMPAS je určen odborné veřejnosti a všem, co  se zajímají o své optimální uplatnění na proměnlivém trhu práce.

„Projekt Predikce trhu práce-KOMPAS vytváří udržitelný systém monitoringu a předpovědí trhu práce, a to jak na národní, tak i regionální úrovni. Jeho výsledky zobrazují podstatné dopady například technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje,“ vysvětluje Kateřina Štěpánková, náměstkyně pro řízení sekce zaměstnanosti MPSV. Jedná se o unikátní, komplexní zdroj informací a dat o trhu práce a představuje kvalitní podpůrný systém pro strategické rozhodování klíčových institucí. Cílí na dopady související se změnami na trhu práce, například digitalizací a robotizací.

Projekt na základě kvantitativních a kvalitativních předpovědí o trendech na trhu práce na regionální i národní úrovni umožňuje kariérovým poradcům směřovat doporučení  ke klientům. V neposlední řadě KOMPAS nabízí efektivnější zacílení rekvalifikačních programů. Snahou je získat data, která lze propojit s nabídkou ve vzdělávání, aby  se v budoucnu lépe dařilo reagovat na situace, kdy v některých oborech je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

KOMPAS tedy vytváří systém pro předvídání změn na trhu práce, včetně prognózy kvalifikačních potřeb. Výstupy predikčního systému představují jeden z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky. Systém rovněž poskytuje přehledné informace o historii, aktuálním stavu a trendech na následujících  pět let, a to u jednotlivých profesí, odvětví a vzdělání v konkrétních regionech.

Predikce profesních skupin

Umožní hodnocení jejich vývoje a zkvalitnění přizpůsobivosti pracovních sil při měnících se podmínkách na trhu práce.

Predikce odvětví

Umožní hodnocení vývoje ekonomických odvětví a včasnou identifikaci nových příležitostí i vznikajících rizik na trhu práce.

Predikce vzdělanostních skupin

Umožní hodnocení jejich vývoje, zavedení výstupů systému do vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v krajích. Prakticky se uplatňuje například v kariérovém poradenství a rekvalifikacích.

Regionální a národní predikce

Umožní hodnocení trhu práce a jeho vývoje, vytvoření informačního nástroje i pro malé a střední podniky. Poskytuje informace o budoucích potřebách zaměstnavatelů s ohledem na demografický vývoj České republiky.

Projekt úzce spolupracuje s experty z krajů, zástupci významných zaměstnavatelů a také s Úřadem práce ČR. KOMPAS je určen především odborné veřejnosti, ale jeho komplexní informace a výstupy jsou volně k dispozici na Predikce trhu práce – Kompas (predikcetrhuprace.cz). Zde si zájemci mohou snadno vyhledat například předpověď vývoje uplatnění své profese v různých regionech.

Foto: Prague Guide
Zdroj: MPSV

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze