Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaDotace a Finance

Rozhovor s místostarostou Nového Jičína Ondřejem Syrovátkou

Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka je lídrem Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN | Foto: Strana zelených

Dříve gymnaziální učitel a turistický průvodce se dnes ve vedení města věnuje především oblasti životního prostředí, školství, kultuře a sportu, na starosti však má také veřejnou dopravu, Návštěvnické centrum či projekt Zdravé město. A v práci pro Nový Jičín chce pokračovat. „Aby město dobře fungovalo, musí se kormidla sladit tak, aby mířila jedním směrem. Nejen mezi ostatními členy vedení, ale i s vedoucími zaměstnanci úřadu. K tomu kormidlování proto přistupuji s velkou pokorou. Bez podpory ostatních bych toho prosadil jen málo,“ uvědomuje si třiačtyřicetiletý Syrovátka, jenž do podzimních komunálních voleb vstupuje jako lídr koalice Strany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN.

Ve volbách kandidujete v široké koalici čtyř politických stran. Proč?

Pokud s někým sdílíte představu o rozvoji našeho města, jste si lidsky blízcí a máte podobný světonázor, co je lepší? Konkurovat si a jít proti sobě, anebo spojit síly a pracovat pro město společně? My jsme si vybrali druhou možnost, a to i proto, že jsme s ní měli dobré zkušenosti již při minulých volbách. Naše programy by se totiž nejspíše hodně podobaly. Zpočátku to možná bylo trochu složitější: sepsat koaliční smlouvu, nastavit pravidla společného fungování a naplánovat kampaň, ale při tvorbě společného programu jsme se stmelili a nyní fungujeme velmi týmově a táhneme za jeden provaz. Osobně mám z naší koalice velikou radost, protože mi dává naději, že když nám jde o prospěch města, jsme schopni se dohodnout a ustoupit ze svých požadavků.

Jedním z cílů Stany zelených s Piráty, TOP 09 a STAN je i záchrana Hückelových vilZdroj: Strana zelených

Nezvažovali jste vytvoření úplně nového politické uskupení?

Už před čtyřmi lety jsem zastával názor, že bychom se ke svým stranám měli přiznat. Považuji to za správné a transparentní rozhodnutí. Všechny strany si zachovávají svou tvář, ale svými činy od roku 2018 jsme zároveň dokázali, že jsme kompaktnější tým než jiné strany v zastupitelstvu.

S jakými očekáváními do voleb vstupujete?

Věřím, že po volbách bude možné vytvořit koalici, v níž se shodneme na hlavních prioritách města a společně je naplníme. První krok k tomu byl již učiněn: v tomto volebním období se nám podařilo se sestavit strategický plán města až do roku 2027. Obsahuje všechny důležité projekty, za které bojujeme, včetně dostavby kulturního domu a revitalizace Hückelových vil. Věřím, že v takové koalici můžeme být vedoucím článkem, protože spojujeme zkušenost s moderními vizemi a kandidáty, kteří již něco dokázali a požívají společenský kredit. Doufám také, že jsme díky naší středové pozici schopni být tmelem mezi nyní znesvářenými stranami.

Oblíbená elektrická MHD v Novém Jičíně byla letos rozšířena například o zastávku TESCOZdroj: Strana zelených

Jak hodnotíte uplynulé čtyři roky, kdy se vaše volební strana podílela na řízení města?

Šlo o velmi zvláštní období ovlivněné dvěma krizemi: covidovou a válečnou. Mnoho plánů bylo kvůli nim pozdrženo, ale zároveň nám daly možnost trošku zpomalit. Hodně se odhalil charakter jednotlivých lidí. Ukázalo se, že většina z nás je ochotna pomáhat, ať už šitím roušek nebo ubytováním uprchlíků. S naší společností to není tak špatné, jak se občas říká. V koalici musím u kolegů ocenit jejich pracovitost, všichni svou práci brali velmi zodpovědně. Je třeba však přiznat, že spolupráce vždy nebyla hladká, protože na řadu otázek jsme měli rozdílné názory.

A když máte poslední období zhodnotit z pohledu plnění vašeho programu?

Většinu plánů se nám podařilo splnit. Ze 190 přislíbených bodů jsme jich 112 dotáhli do konce a mnoho dalších je tomu blízko. Dalších 57 bodů jsme realizovali nad rámec volebního programu. Těší mě hlavně pokrok v oblasti životního prostředí, zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu a velký krok vpřed v odpadovém hospodářství. Mým srdečním tématem je veřejná doprava, kde jsme zřídili cyklobus, přípojnou linku 927 k vlakům do Hranic a také jsme ve spolupráci s občany zrevidovali jízdní řády MHD s pravidelným taktovým režimem, jenž se blíží standardům velkých měst.

V bývalém Domě sester vzniká 39 startovacích bytů pro mladéZdroj: Strana zelených

Někteří občané mají přesto pocit, že změny trvají příliš dlouho. Co byste jim vzkázal?

Že mají v lecčem pravdu (smích). Naplnění některých projektů bohužel opravdu trvá neúměrně dlouho. Město má v mnohém svázané ruce kvůli lhůtám pro vyhlašování výběrových řízení na zhotovitele staveb či přísná pravidla, jak připravit veřejnou zakázku. Zákony mají své opodstatnění, snaží se zabránit korupci a přimět města k hospodárnosti, ale je pravda, že oproti soukromým společnostem nás to znevýhodňuje. A to nemluvím o stavebních povoleních a dalších nutných peripetiích. Od přípravy projektu až po realizaci často uplynulou celé čtyři roky. Z tohoto pohledu pak jedno volební období působí poměrně krátce.

Je to i případ neúspěšné dostavby kulturního domu?

Při dodělávání projektu se bohužel objevilo několik těžko řešitelných problémů, jako třeba celková kapacita, nejistota ohledně statiky objektu nebo sloupy v hlavním sále. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Pokud se díky tomu nakonec postaví kvalitnější a modernější kulturní dům, byť třeba o pár let později, bude to pro Nový Jičín dobře. Rozhodně to zůstává naším cílem i pro toto volební období.

Které další priority byste zmínil? Jaká je vaše vize pro Nový Jičín v následujících letech?

Nový Jičín potřebuje především silné vedení a jasnou vizi, kterou bude sdílet se svými občany. Tato vize by měla obsahovat kvalitní bydlení, vzdělávací a sociální systém i kulturní a sportovní vyžití. Po městě by se mělo dát příjemně a jednoduše pohybovat, a to různými druhy dopravy. Musíme se také starat o své bohaté historické dědictví a být tak atraktivní pro turisty. Rozvoj by měl být udržitelný a v souladu s přírodou.

Co se týče bydlení, brzy bude dokončena stavba domu K Archivu, kde vznikají startovací byty pro 39 mladých rodin. Na ně bychom rádi navázali rozvojem lokality Za Humny v Loučce, která je sice v soukromých rukou, ale město má možnosti, jak zde stavbu rodinných domů rozpohybovat. V oblasti školství jsme pyšní na stávající pestrý vzdělávací systém, který zachováme, a stejně jako dosud bude naší investiční prioritou. Za důležité považuji rekonstrukce zbývajících venkovních hřišť u ZŠ i propojení ZŠ Tyršova s budovou bývalého Artefaktu. Se školstvím souvisí i sportovní oblast: po dokončení skateparku se pustíme do přestavby bývalého Horního nádraží na odpočinkový areál s pumptrackem a také na dostavbu sportovního areálu u Grasmanky podle již zpracované koncepce. Budeme pokračovat v rozvoji městské i příměstské hromadné dopravy a také cyklotras a cyklostezek. Ve spolupráci s krajem zavedeme přímé vlakové spojení do Ostravy. Bez aut to dnes samozřejmě také nejde. Za jeden z našich velkých úspěchů v tomto období považuji zpracování Koncepce parkování, v jejímž postupném naplňování budeme pokračovat. Z areálu Hückelových vil chceme učinit přirozenou součást města, do které budou lidé rádi chodit. Za důležitý doplněk považuji vytvoření sdílené komunitní dílny, v níž si kutilové budou moci vyrobit své nové produkty. A představuji si, že již příští rok budou na náměstí stromy, pod nimiž budou na lavičkách sedět mladší i starší lidé, povídat si a pozorovat ruch pod podloubím.

Rekonstrukce hřiště u ZŠ Dlouhá je v plném proudu. V dalších letech by měla být opravena i další školní hřištěZdroj: Strana zelených

Jaké kroky k naplnění takové vize vedou?

Vše máme podrobně rozepsáno v našem volebním programu, na němž jsme pracovali řadu měsíců. Odráží naši odbornou pestrost i společnou vizi pro Nový Jičín. Nejvíce oceňuji, že je vizionářský, a přitom reálný a myslí i na detaily a potřeby jednotlivých místních částí. Věřím, že i naši političtí konkurenti si v něm najdou pasáže, které pro ně budou inspirativní.

A co je důležité pro Ondřeje Syrovátku jako občana města? Co vy osobně považujete za podstatné pro dobré žití ve městě v roce 2022?

Důležitá je pro mě živá kultura, která se po covidovém útlumu opět vrací. Jsem rád, pokud mohu v centra města nakoupit vše, co potřebuji. Máme v tom sice ještě mezery, ale myslím, že na tom v porovnání s ostatními městy nejsme vůbec špatně. Vyhovuje mi, když si s rodinou mohu zajít na večeři do příjemné restaurace někam na zahrádku. A samozřejmě taky na dobré pivo, zvlášť po náročném pracovním dni. Líbí se mi, když se po městě mohu pohybovat MHD a vím, že mi autobus jede vždy v určitou minutu. Ještě více by se mi líbilo využít sdílených kol. Věřím, že i tuto službu se nám do města podaří přivést. Moc rád taky chodím po zelených ulicích ve stínů stromů, proto se moc těším na rekonstruovanou ulici Generála Hlaďo. Doufám také, že se stromů dočkáme i ve středu náměstí. Vše je na dobré cestě. Je taky fajn, pokud se dá po městě pohybovat dobře a bezpečně pěšky. V tomto směru je určitou bariérou Sokolovská ulice mezi náměstí a Bezručovou, ale snad jí brzy výrazně odlehčí dokončená Palačovská spojka.

Pivobraní na novojičínském náměstí se stalo jedním z vrcholů Novojičínského kulturního létaZdroj: Strana zelených

Vzpomínáte si na nějaký humorný nebo nezvyklý zážitek ze svého působení na radnici?

Součástí mé činnosti na radnici jsou i svatební obřady. Obvykle se se snoubenci předem sejdu, abych se dozvěděl něco o jejich životě a mohl jim tak projev napsat víc na míru, díky čemuž jsem již poznal mnoho zajímavých lidí a osudů. Už jsme si zvykli na to, že si snoubenci k oddávání občas volí různá netradiční místa, ale jednou se mi stalo, že mě požádali, zda bych je byl ochoten oddat v netradiční čas: ve 22:00. Řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavé, a tak jsem souhlasil. Paní matrikářka na mě byla zpočátku naštvaná, protože to přece jen bylo mimo její obvyklou pracovní dobu, ale nakonec z toho byl krásný obřad při měsíci a hvězdách a dodnes na to oba rádi vzpomínáme. Aby člověk zažil něco nového a zajímavého, je prostě občas potřeba překračovat obvyklé hranice a rutiny.

Zadavatel: Strana zelených
Zpracovatel: Strana zelených
Foto a zdroj: Deník

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
515
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze