Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Sedm zásadních požadavků Sdružení místních samospráv ČR

V následujících sedmi letech bude mít ČR k dispozici přes bilion korun z evropských fondů, které jsou určeny na modernizaci tuzemské ekonomiky a energetickou transformaci. Sdružení místních samospráv ČR bude žádat stát o vypsání výzev přímo určených pro menší obce a města.

Zástupci obcí zároveň upozornili na skutečnost, že momentálně není vypsaný dostatek dotačních výzev na realizování inovačních projektů.

Republikové shromáždění SMS ČR schválilo sedm zásadních požadavků samospráv vůči vládě

Přijaté usnesení se týká oblastí, které představitele obcí dlouhodobě nejvíce pálí. Vzhledem k dlouhodobě kritickému postoji SMS ČR k novému stavebnímu zákonu není překvapení, že první přijaté usnesení se týká právě této normy.

  1. Stavební zákon

Shromáždění především žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla z důvodu právní jistoty odložena účinnost stavebního zákona spolu se změnovým zákonem. Pokud to již z legislativních důvodů možné, SMS ČR žádá, aby byl nový stavební zákon zrušen a obnovena až do prosazení zcela nového stavebního zákona, respektujícího smíšený model výkonu veřejné správy, účinnost současně platného zákona č. 183/2006 Sb. Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pro své legislativní vady a nepřijatelnou institucionální změnu nesmí nabýt v žádné části účinnosti.

Dále žádá v novém stavebním zákoně o posílení práv obcí v oblasti územního plánování a respektování jejich práva na samosprávu.

  1. Střet zájmů

Shromáždění žádá vládu ČR a Parlament ČR, aby byla přijata do 30. 6. 2022, v návaznosti na nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 38/17, novela zákona o střetu zájmů, která vyjme z působnosti tohoto zákona komunální politiky menších měst a obcí.

  1. Volební zákon

Shromáždění podporuje prodloužení volebního období komunálních zastupitelstev na nejméně pětileté období, dále prosazení většinotvorných prvků v komunálním volebním systému a žádá parlamentní politické strany o podporu tohoto návrhu.

  1. Rozpočtové určení daní (RUD)

Shromáždění žádá Vládu ČR a Parlament ČR o tři změny v RUD:

  • podle slovenského vzoru o zařazení kritéria počtu seniorů 65+ do zásad pro rozdělování sdílených daní,
  • žádá zvýšení koeficientu počtu žáku na 11 % váhy,
  • podporuje novelu krajského RUD, které pomůže všem krajům v jejich financování.
  1. Odměňování v oblasti samospráv

Shromáždění vyzývá MV ČR k předložení revize odměňování v kompetenci obcí s vyšší mírou flexibility, ale také stability pro samosprávné celky.

  1. Modernizace obcí

Shromáždění žádá Vládu ČR, aby z evropských fondů určených pro ČR (Modernizační fond, Fond obnovy, Fond spravedlivé transformace, Víceletý finanční rámec) byly co nejdříve vypsány specifické výzvy pro čerpání obcemi a umožněna modernizace obcí v oblastech zejm. udržitelné energetiky, dopravy a cirkulární ekonomiky, digitalizace veřejné správy.

  1. Energetika a odpadové hospodářství

Shromáždění žádá Vládu ČR a Parlament ČR o přijetí zákona usnadňujícího komunitní energetické projekty a revizi odpadového balíčku, jehož přijatá podoba na konci roku 2020 zcela neodpovídá potřebám obcí, občanů a odpadových firem.

Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR

Štítky
Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze