Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Středočeský kraj podpoří kulturu 37,6 miliony korun

Středočeský fond kultury a obnovy památek se pokusil zareagovat na postižení kulturního života v roce 2020 pandemií nemocí Covid-19. Zastupitelé kraje dnes na návrh radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. Václava Švendy schválili jeho podstatné změny. Podpora z fondu bude udělována v rámci tří Programů, přičemž zcela nově je podpořena činnost v oblasti tzv. živé kultury, kde bude možné z fondu hradit až 50 % nákladů na činnost organizace, která funguje na dobrovolnické bázi.
Program 2021 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven dává po konzultaci s knihovnami, které koordinují regionální funkce, prioritu projektům na technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení výpočetní nebo audiovizuální technikou.
Program 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek doznal největší změnu. K tradiční podpoře kulturních akcí je nově připravena podpora činnosti organizace. Tato výzva je přístupná výhradně spolkům, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům. Reaguje na současnou situaci, kdy se fixní náklady spojené s pravidelnou činností – jako jsou nájem prostor k pravidelné činnosti, služby s tím spojené nebo údržba webových stránek – nezmenšily, ale na straně druhé omezení společenských kontaktů neumožňují organizacím výdělek, který by náklady sanoval. Fond proto nabídne dotaci ve výši 50 % na úhradu uvedených nákladů na pravidelnou činnost, aby pomohl zachránit existenci zejména teď organizací, které působí na dobrovolnické bázi.
Program 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek má nově dvě výzvy. Integroval dřívější Program o obnovu památek určených ke společenskému využití, který se praxi osvědčil a díky kterému se probíhá například záchrana opuštěných kostelů, podařilo se obnovit hrobnický domek na Budči a dalších objektů, které slouží lokálním komunitám k setkávání. Tematické zadání Obnova kulturních památek bude nově přijímat i žádosti o podporu při přípravě obnovy či restaurování památky, např. na zpracování stavebně historických průzkumů nebo restaurátorských průzkumů s podmínkou závazku zahájení akcí obnovy do 5 let.
Termín pro podávání žádostí je ve všech výše uvedených Programech stanoven od 3. 5. do 13. 5. 2021.
Zdroj: Středočeský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
437
Energetika
495
IT
361
Dotace a Finance
1350
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze